Roboty współpracujące wykonują przede wszystkim czynności najbardziej powtarzalne w ramach procesów realizowanych w magazynie

Coboty – roboty współpracujące w magazynie

28 cze 2021

Coboty, czyli roboty współpracujące, z powodzeniem wykorzystuje się obecnie w wielu procesach logistycznych realizowanych w magazynie, począwszy od transportu ładunków aż po kompletację zamówień. Technologia ta pozwala znacznie poprawić wydajność łańcucha dostaw.

Rozwiązania tego typu często są wdrażane w branży motoryzacyjnej i przedsiębiorstwach zajmujących się handlem detalicznym. Dlaczego? Z raportu opublikowanego przez Massachusetts Institute of Technology wynika, że współpraca ludzi z robotami pozwala ograniczyć nieefektywny czas pracy o około 85%. Dodatkowo jego autorzy przewidują, że łączne obroty handlu elektronicznego w 2022 roku przekroczą 6 bilionów dolarów.

W niniejszym artykule przestawiamy, czym są coboty, jakie mogą przynieść korzyści dla łańcucha dostaw i jak rysuje się ich przyszłość w magazynie.

Coboty – definicja i charakterystyka robotów współpracujących

Coboty to roboty przeznaczone do współdziałania z ludźmi w środowisku pracy. Ich zadaniem jest wsparcie personelu przy realizacji powtarzalnych, skomplikowanych lub niebezpiecznych zadań.

Roboty współpracujące powstały z połączenia dwóch kluczowych technologii – sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Nie zastępują one personelu, ale uczą się od niego wykonywać zadania z maksymalną dokładnością, a przy tym mogą pracować bez przerwy.

Co to oznacza dla logistyki? Urządzenia mogą przejąć realizację powtarzalnych i wyczerpujących czynności, pozwalając pracownikom skupić się na zadaniach, które generują największy zysk, jak analiza danych czy podejmowanie strategicznych decyzji.

W magazynach wielkopowierzchniowych i centrach dystrybucyjnych coboty umożliwiają zwiększenie wydajność procesu komisjonowania zamówień, np. dostarczając odpowiednie produkty, dzięki czemu pracownicy odpowiedzialni za tę czynność nie muszą opuszczać stanowisk roboczych.

Zalety robotów współpracujących

Oto niektóre korzyści, jakie przynosi automatyzacja logistyki w oparciu o coboty:

  • Większa dokładność – maszyny pozwalają wyeliminować błędy nieuniknione przy ręcznym zarządzaniu.
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa – coboty wykonują najbardziej niebezpieczne zadania, pozwalając ograniczyć w ten sposób ryzyko dla pracowników i ładunków.
  • Wzrost wydajności – roboty współpracujące mogą działać bez przerwy, wspomagając pracowników w realizacji powtarzalnych zadań lub czynności wymagających wzmożonego wysiłku fizycznego.
  • Redukcja kosztów operacyjnych – efektywniejsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa dzięki wyższej wydajności pracy w magazynie i ograniczeniu liczby popełnianych błędów.
  • Elastyczność i skalowalność – coboty można dostosować do realizacji wielu różnych zadań, co pozwala np. usprawnić funkcjonowanie magazynu w okresach zwiększonego popytu na konkretne artykuły.

Dzięki licznym zaletom technologia ta cieszy się coraz większą popularnością w obiektach magazynowych. Z raportu opublikowanego przez firmę doradczą Loup Ventures wynika, że wartość rynku robotów współpracujących w 2025 roku przekroczy 6,3 biliona dolarów.

Przykłady zastosowania robotów współpracujących

Obecnie coboty najczęściej stosuje się celem usprawnienia realizacji powtarzalnych zadań wymagających znacznego wysiłku fizycznego. Poniżej prezentujemy kilka przykładowych zastosowań:

  • Kompletacja – roboty współpracujące mogą wyręczyć pracowników w kompletacji zamówień czy zadaniach typu pick&place (pobieranie produktów i umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu), pracując o wiele sprawniej i z większą wydajnością.
  • Pakowanie ładunków i załadunek palet – te zwykle bardzo czasochłonne czynności można zdecydowanie przyspieszyć i usprawnić przy użyciu cobotów.
  • Kontrola jakości – przeglądy techniczne po przyjęciu towarów do magazynu to skomplikowane zadanie wymagające dokładnego sprawdzenia wielu parametrów, jak np. stan palety, liczba artykułów itp. Cobot wyposażony w odpowiednią kamerę może znacznie skrócić ten etap, ograniczając koszty logistyczne przedsiębiorstwa.

Normalizacja robotów współpracujących – ISO 15066

Aby uporządkować podstawowe kwestie związane z tą nową technologią, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opracowała normę ISO/TS 15066:2016.

Definiuje ona m.in. warunki bezpiecznej współpracy ludzi z cobotami w zakładach przemysłowych celem ograniczenia zagrożeń dla pracowników.

Przepisy międzynarodowe regulują zasady oraz kryteria projektowania i budowy magazynów oraz organizacji metod pracy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo personelu. Na przykład wspomniana wyżej norma ISO/TS 15066:2016 określa minimalną bezpieczną odległość między robotem współpracującym a pracownikiem.

Coboty a roboty przemysłowe

ISO zdefiniowała pojęcie robota przemysłowego w normie ISO 8373:2012: robot jest „automatycznie sterowaną, programowaną, wielozadaniową maszyną manipulacyjną o wielu stopniach swobody, posiadającą własności manipulacyjne lub lokomocyjne, stacjonarną lub mobilną, wykorzystywaną do ważnych zastosowań przemysłowych”.

Coboty różnią się od konwencjonalnych robotów przemysłowych przede wszystkim funkcją, jaką pełnią w magazynie – roboty współpracujące ─ wspierają personel w wykonywanych zadaniach, pozwalając poprawić wydajność pracy, podczas gdy roboty przemysłowe mają docelowo całkowicie zastąpić człowieka.

Podstawowe różnice między cobotami i robotami przemysłowymi:

Coboty Roboty przemysłowe
Mogą wykonywać różne zadania Wykonują jedną określoną czynność z maksymalną dokładnością
Uczenie maszynowe – możliwość przystosowania do nowych warunków Wstępnie zaprogramowane, brak reakcji w razie nieprzewidzianych okoliczności
Lekkie Zazwyczaj ciężkie i o ograniczonej swobodzie ruchu
Interakcja z ludźmi Brak interakcji

Więcej robotów i specjalistów – przyszłość robotyzacji magazynów

W magazynach przyszłości ścisła współpraca ludzi z robotami będzie czymś naturalnym. Tak przynajmniej wynika z niedawnego raportu amerykańskiej firmy doradczej Forrester, w którym czytamy, że do 2025 roku roboty przejmą ok. 16% dotychczas ręcznie realizowanych zadań, co jednak doprowadzi do zwiększenia liczby etatów o ok. 9%.

Jak to możliwe? Otóż sztuczna inteligencja wyręczy ludzi w pracy mechanicznej, ale zwiększy też zapotrzebowanie na nowych wysoko wyspecjalizowanych pracowników, m.in. programistów czy twórców treści.

Przy odpowiednim wsparciu ze strony systemów WMS do zarządzania magazynem coboty pozwalają znacznie zwiększyć wydajność funkcjonowania obiektów logistycznych. Należy zaznaczyć, że ich celem nie jest zastąpienie pracowników, lecz wsparcie ich w realizacji zadań, aby zagwarantować najwyższe standardy jakości wykonywanej pracy.