SumSol zarządza asortymentem 3000 produktów w magazynach zlokalizowanych w dwóch miastach

SumSol zarządza asortymentem 3000 produktów w magazynach zlokalizowanych w dwóch miastach

SumSol, hiszpański dystrybutor systemów fotowoltaicznych, wdrożył Easy WMS, aby móc w skoordynowany sposób zarządzać magazynami w Madrycie i Sewilli.

SumSol

SumSol, hiszpańskie przedsiębiorstwo będące pionierem w dystrybucji systemów fotowoltaicznych, wdrożyło system Easy WMS Mecaluxu. Oprogramowanie w chmurze zapewniło firmie identyfikowalność produktów umożliwiającą stałe monitorowanie dostępności zapasów składowanych w dwóch magazynach.

SumSol: energia słoneczna bez tajemnic

SumSol to hiszpańskie przedsiębiorstwo będące pionierem w dystrybucji systemów fotowoltaicznych. Jego główna siedziba mieści się w Madrycie, natomiast w Sewilli jest zlokalizowany oddział, który obsługuje klientów z południowej części kraju. SumSol posiada w ofercie panele najlepszych producentów, a swoim klientom zapewnia rozwiązania dopasowane do ich potrzeb oraz doradztwo techniczne przed zakupem i obsługę posprzedażową. Założona w 1999 roku spółka posiada dwa magazyny o łącznej powierzchni 6000 m².

POTRZEBY

  • Scentralizowane zarządzanie magazynami w dwóch różnych lokalizacjach geograficznych.
  • Kontrola w czasie rzeczywistym nad zapasami w dwóch magazynach o dynamicznym przepływie towaru.

ROZWIĄZANIE

  • System zarządzania magazynem Easy WMS.

KORZYŚCI

  • Sprawna gospodarka wielomagazynowa, czyli skoordynowane zarządzanie procesami i zapasami w dwóch magazynach.
  • Identyfikowalność 3000 produktów.

Gospodarka wielomagazynowa to scentralizowane i skoordynowane zarządzanie procesami i zapasami zlokalizowanymi w kilku obiektach logistycznych. SumSol, hiszpański dystrybutor systemów fotowoltaicznych, posiada dwa magazyny – w Madrycie i w Sewilli – w których realizuje zamówienia prawie 3000 klientów z całego kraju.

W 2022 roku firma potroiła swoje obroty. Kierownictwo uświadomiło sobie wówczas, że zsynchronizowana działalność logistyczna oraz stała komunikacja między magazynami ma kluczowe znaczenie w jej dalszym rozwoju. Z tego względu podjęto decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania magazynem Easy WMS w wersji SaaS (ang. Software as a Service – oprogramowanie jako usługa).

Model SaaS wykorzystuje technologię chmury obliczeniowej, która umożliwia dostęp do funkcjonalności systemu z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu. Oprogramowanie zapewnia firmie wiele korzyści, a wśród nich identyfikowalność i inwentaryzację w czasie rzeczywistym asortymentu liczącego 3000 produktów. „Easy WMS ułatwia skoordynowane zarządzanie dwoma magazynami usytuowanymi w różnych częściach kraju. Gospodarka wielomagazynowa bardzo nam pomaga, ponieważ jeśli brakuje produktu w jednym magazynie, możemy natychmiast sprawdzić, czy jest on dostępny w drugim. Ponadto niektórzy użytkownicy systemu mogą pracować zdalnie w innej lokalizacji, niż ta, w której fizycznie się znajdują” – wskazuje Tomás Sieteiglesias, Kierownik Działu Logistyki.

Logistyka firmy SumSol na etapie realizacji zamówień musi uwzględniać indywidualne wymogi klientów. „Nie tylko w zakresie samego produktu i jego ilości, ale także rodzaju opakowania i sposobu dostawy. Oferujemy możliwość odbioru w magazynach albo wysyłki na adres odbiorcy lub miejsca montażu” – wyjaśnia Tomás Sieteiglesias.

Wcześniej w magazynach firmy SumSol zarządzanie pracą na wszystkich etapach, od przyjęcia towaru i lokowania go na regałach po przygotowywanie zamówień, odbywało się ręcznie. Jedyną pomoc stanowił system zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), który jednakże nie jest specjalistycznym narzędziem dedykowanym do obsługi magazynu. „ERP nie wystarcza, ponieważ nie ma funkcji zarządzania miejscami składowania ani monitorowania poziomu zapasów w czasie rzeczywistym” – zauważa Kierownik Działu Logistyki.

Zapasy pod kontrolą

SumSol wdrożył system Easy WMS w obu magazynach, aby uzyskać pełną kontrolę nad towarem i procesem, a tym samym usprawnić realizację zamówień i wyeliminować błędy. Oprogramowanie uczestniczy we wszystkich przeprowadzanych czynnościach, od przyjęcia towaru od dostawców po wysyłkę zamówień do odbiorców.

„Podczas przyjęcia towaru każdy produkt jest automatycznie wprowadzany do systemu, dzięki czemu jesteśmy w stanie w każdej chwili go zlokalizować na dalszych etapach procesu logistycznego, niezależnie od tego, czy oczekuje na umieszczenie na regałach, czy został pobrany do zamówienia. Ta identyfikowalność jest ogromnym ułatwieniem” – wyjaśnia Óscar Jiménez, Kierownik Magazynu w Madrycie.

Tomás Sieteiglesias wymienia kolejny powód, dla którego w firmie SumSol zdecydowano się wdrożyć Easy WMS: ułatwienie pracy operatorom. „Dzięki poleceniom i wskazówkom systemu operatorzy zawsze wiedzą, jakie czynności wykonać. Ta metoda pracy sprawdza się doskonale w obu naszych magazynach, w Sewilli i Madrycie, niezależnie od wielkości asortymentu i liczby zamówień”.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z Easy WMS, ponieważ ułatwia skoordynowane zarządzanie asortymentem 3000 produktów rozproszonych w dwóch magazynach w różnych lokalizacjach: w Sewilli i Madrycie.

Tomás SieteiglesiasKierownik Działu Logistyki w firmie SumSol

Optymalizacja procesu magazynowego

„Easy WMS zarządza w obu magazynach wszystkimi operacjami logistycznymi, w tym wykorzystaniem miejsc składowania oraz kompletacją zamówień, która jest teraz łatwiejsza” – podkreśla Kierownik Działu Logistyki.

System monitoruje produkty od momentu ich przyjęcia do magazynu aż po wysyłkę do klientów. Easy WMS został również zintegrowany z systemem ERP, aby zapewnić jeszcze dokładniejszą kontrolę nad towarem, np. poprzez powiadamianie systemu ERP o konieczności uzupełniania zapasów. Braki magazynowe mogłyby bowiem powodować opóźnienia w realizacji zamówień. „Bez identyfikowalności produktów i efektywnego zarządzania zapasami bardzo trudno jest mieć dobrze zorganizowany magazyn” – podsumowuje Kierownik Magazynu.

Cyfryzacja odegrała kluczową rolę w zmniejszeniu liczby błędów wynikających z ręcznej kompletacji zamówień: „Dzięki Easy WMS zminimalizowaliśmy ryzyko błędów, co przekłada się na większe zadowolenie klientów” – podkreśla Óscar Jiménez.

Kierownik Magazynu uważa również, że „spośród wszystkich korzyści, jakie przynosi wdrożenie Easy WMS, najważniejsza jest lepsza organizacja pracy”, i dodaje: „Dzięki temu przygotowujemy zamówienia dużo szybciej”. Oprogramowanie pozwala skrócić czas potrzebny zarówno na umieszczenie towaru na regałach, jak i na przygotowanie zamówień. Na tempo kompletacji bezpośredni wpływ ma ponadto odpowiednie rozmieszczenie towaru w magazynie, ponieważ częściej zamawiane produkty są składowane w bardziej dogodnych częściach magazynu. System optymalizuje także trasy operatorów, aby pokonywali jak najmniejsze odległości oraz wskazuje dokładną lokalizację poszczególnych produktów, eliminując konieczność ich poszukiwania na terenie obiektu.

Logistyka przygotowana na rozwój firmy

Easy WMS jest narzędziem, które pomoże firmie SumSol w dalszym rozwoju. Jedną z zalet chmury obliczeniowej jest bowiem możliwość zarządzania wieloma magazynami za pomocą jednego systemu, co znacząco ułatwi obsługę kolejnych obiektów.

„Nieustannie rozwijamy działalność, a więc również logistykę. W najbliższym czasie planujemy otwarcie kolejnych oddziałów i ekspansję na rynku krajowym. Posiadanie skalowalnego oprogramowania, za pomocą którego można scentralizować i skoordynować zarządzanie wieloma obiektami, z pewnością będzie stanowiło nieocenioną pomoc w realizacji tego celu” – podkreśla Tomás Sieteiglesias.

Spośród wszystkich korzyści, jakie przynosi wdrożenie Easy WMS, najważniejsza jest lepsza organizacja pracy. Bez identyfikowalności produktów i efektywnego zarządzania zapasami bardzo trudno jest mieć dobrze zorganizowany magazyn.

Óscar JiménezKierownik Magazynu firmy SumSol w Madrycie

Produkty wykorzystane w realizacji

Zapytaj eksperta