Przedsiębiorstwa posiadające kilka obiektów logistycznych korzystają ze specjalistycznego oprogramowania do zarządzania wieloma magazynami

Oprogramowanie do zarządzania wieloma magazynami jednocześnie

18 styczeń 2022

Niektóre przedsiębiorstwa ze względu na specyfikę działalności składują asortyment w więcej niż jednym magazynie. Skuteczne zarządzanie kilkoma centrami logistycznymi wymaga zastosowania oprogramowania do zarządzania wieloma magazynami, które zapewni jednolitą organizację zapasów i metod pracy w poszczególnych obiektach.

W niniejszym artykule opisujemy, w jaki sposób nowoczesne rozwiązania technologiczne pomagają kontrolować zapasy i skutecznie zarządzać procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach korzystających z kilku magazynów.

Wielomagazynowość – wyzwania związane z zarządzaniem wieloma magazynami

Wielomagazynowość oznacza skoordynowane zarządzanie zapasami składowanymi w różnych obiektach. Istnieje wiele powodów, dla których firmy mogą korzystać z kilku magazynów, m.in., aby skrócić dystans do klientów końcowych, powiększyć dostępną przestrzeń magazynową, sprawniej zarządzać tymczasowym zapasem nadmiernym (magazyny buforowe) lub chwilowo przechowywać niektóre towary (magazyny tranzytowe). Choć takie rozwiązania mogą przynieść wiele korzyści, rodzą też pewne problemy.

Wymieńmy najważniejsze z nich:

  • Komunikacja. Korzystanie z kilku magazynów (o różnym wyposażeniu, realizujących różne procesy) wymaga skutecznej komunikacji i koordynacji pracy personelu, aby uniknąć kosztownych pomyłek, np. dwukrotnego wysyłania tych samych produktów temu samemu klientowi.
  • Kontrola zapasów. Już sama w sobie nastręcza wielu trudności przy szerokim asortymencie produktów. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy zapasy są rozdzielone między kilkoma obiektami.
  • Wąskie gardła. Zarządzanie wieloma magazynami o zróżnicowanych metodach pracy zwiększa ryzyko powstania wąskich gardeł, a opóźnienia w realizacji zamówień generują dodatkowe koszty, których należy za wszelką cenę unikać.

Aby poradzić sobie z wyżej wymienionymi problemami, przedsiębiorstwa wielomagazynowe stosują oprogramowanie do kompleksowego zarządzania procesami we wszystkich obiektach logistycznych.

Oprogramowanie do zarządzania wieloma magazynami

W przedsiębiorstwach wielomagazynowych ręczna kontrola stanu magazynowego jest nieefektywna, dlatego konieczne jest wdrożenie odpowiednich rozwiązań cyfrowych w postaci oprogramowania. Informatyczny system magazynowy WMS jest przystosowany do skoordynowanego zarządzania zapasami i procesami w różnych obiektach. W niektórych systemach możliwość taką zapewnia dodatkowy moduł, w innych, jak np. w Easy WMS marki Mecalux, jest to wbudowana funkcjonalność.

Oprogramowanie wielomagazynowe kontroluje przepływ ładunków w poszczególnych magazynach, począwszy od przyjęcia dostawy, poprzez etap kompletacji, na dystrybucji kończąc. Ścisła kontrola nad wszystkimi procesami logistycznymi jest niezbędna w każdym przedsiębiorstwie, jednak w firmach dysponujących kilkoma magazynami nabiera szczególnego znaczenia. Poza tym oprogramowanie umożliwia optymalizację zadań realizowanych w poszczególnych obiektach i nadzoruje przepływ towarów między nimi.

Warto zaznaczyć, że przy zdecentralizowanym magazynowaniu zapasów najlepiej sprawdza się oprogramowanie typu SaaS działające w chmurze. Takie rozwiązanie umożliwia dostęp do systemu z każdego miejsca na świecie – wystarczy połączenie z internetem. Uruchamianie programu i przechowywanie danych odbywa się na serwerach znajdujących się poza magazynem, dzięki czemu użytkownik nie ponosi kosztów zakupu i konserwacji urządzeń wykorzystywanych do obsługi oprogramowania. System Easy WMS dostępny jest zarówno w wersji SaaS (w chmurze), jak i on-premise (instalowanej lokalnie).

Korzyści z wdrożenia oprogramowania wielomagazynowego zaprezentujemy na praktycznym przykładzie operatora logistycznego Casintra. Firma poszukiwała skutecznego sposobu zarządzania asortymentem liczącym łącznie 2000 różnych artykułów rozmieszczonych w pięciu magazynach. Ostatecznie podjęto decyzję o wdrożeniu systemu Easy WMS marki Mecalux w wersji SaaS, który umożliwia płynną współpracę ze wszystkimi klientami przez internet oraz szybkie reagowanie na ich indywidualne potrzeby.

Innym ciekawym przykładem jest producent akcesoriów motocyklowych Shad. Z uwagi na wyraźny wzrost sprzedaży w ostatnich latach firma postanowiła otworzyć nowe magazyny, aby wzmocnić swoją pozycję na rynkach międzynarodowych. Do zarządzania pracą obiektów wykorzystywany jest system Easy WMS. W przyszłości oprogramowanie to ma służyć do obsługi wszystkich magazynów Shad mieszczących się w różnych krajach.

Operator logistyczny Casintra korzysta z funkcji wielomagazynowych systemu Easy WMS do organizacji pracy pięciu magazynów na terenie Hiszpanii
Operator logistyczny Casintra korzysta z funkcji wielomagazynowych systemu Easy WMS do organizacji pracy pięciu magazynów na terenie Hiszpanii

Korzyści płynące z zarządzania wieloma magazynami

Konieczność otworzenia nowego magazynu dla zaspokojenia rosnących potrzeb to dobra wiadomość, ponieważ oznacza, że przedsiębiorstwo się rozwija. Wdrożenie oprogramowania do zarządzania wieloma magazynami zdecydowanie usprawnia obsługę łańcucha dostaw i przynosi szereg dodatkowych korzyści:

  • Przyspieszenie dostaw. Mając do dyspozycji kilka magazynów, można szybciej dostarczać zamówienia. Im bliżej klienta znajduje się magazyn, tym szybciej otrzyma on zakupione towary. Szczególnie dobrze widać to w handlu elektronicznym, gdzie coraz większą popularność zyskują mikrocentra logistyczne (ang. micro-fulfillment), czyli niewielkie magazyny zlokalizowane w miastach (lub ich najbliższych okolicach), z których można dostarczać zamówienia w ciągu zaledwie kilku godzin.
  • Redukcja kosztów. Zarządzanie ładunkami w wielu magazynach nie tylko przyspiesza dystrybucję, ale również pozwala ograniczyć koszty. Tym argumentem kierują się zwłaszcza przedsiębiorstwa z branży e-commerce, otwierając nowe magazyny w miastach, aby usprawnić realizację zamówień. Z raportu firmy doradczej McKinsey wynika, że magazyn zlokalizowany w mieście pozwala o 25% zmniejszyć koszty dystrybucji towarów.
  • Elastyczna organizacja zapasów. Dysponując kilkoma magazynami, dostępne zapasy można rozlokować według kryteriów popytu. Firma, która ma w ofercie produkt cieszący się wyjątkową popularnością w jednym regionie, powinna składować go w magazynie zlokalizowanym najbliżej tego miejsca. Pozwoli to sprawniej realizować dostawy.
  • Wyższy poziom satysfakcji klienta. Większość klientów przykłada szczególną wagę do szybkości i ceny dostaw. Terminowe dostawy przekładają się na zadowolenie klientów, którzy chętnie ponownie złożą zamówienie, zwiększając tym samym zyski przedsiębiorstwa.
  • Mniejszy ślad węglowy. W wielu przypadkach rozlokowanie produktów w kilku magazynach pozwala skrócić trasy przewozu. To z kolei zmniejsza emisję szkodliwych gazów do atmosfery, a więc pomaga chronić środowisko (zgodnie z zasadami zielonej logistyki). Ze wspomnianego raportu McKinsey wynika, że magazyn zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie klientów pozwala zredukować o 45% długości tras transportu, co oznacza proporcjonalną redukcję emisji zanieczyszczeń atmosferycznych.

Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania zdecydowanie ułatwia skuteczną organizację zapasów w wielu magazynach. Pełna kontrola asortymentu umożliwia płynną obsługę procesów, co z kolei przekłada się na wyższą wydajność oraz terminową realizację dostaw.

Przy zarządzaniu wieloma magazynami kluczowe znaczenie ma komunikacja i prawidłowa organizacja ładunków
Przy zarządzaniu wieloma magazynami kluczowe znaczenie ma komunikacja i prawidłowa organizacja ładunków

Oprogramowanie do zarządzania wieloma magazynami –  klucz do sukcesu firmy

Rozwój firmy w wielu przypadkach oznacza ekspansję terytorialną, a ta wiąże się z koniecznością budowy nowych magazynów. To dobra wiadomość dla każdego przedsiębiorcy, jednak trzeba mieć na uwadze związane z tym trudności i wdrożyć strategię zapewniającą identyczny poziom obsługi klientów w każdym obiekcie.

Najlepszą odpowiedzią na te wyzwania jest nowoczesne oprogramowanie. Informatyczny system magazynowy z możliwością zarządzania wieloma obiektami, np. opracowany przez Mecalux Easy WMS, daje pełną kontrolę nad wszystkimi zapasami przedsiębiorstwa. Jeżeli posiadasz kilka magazynów lub w najbliższym czasie planujesz rozwinąć działalność, skontaktuj się z nami, a pokażemy Ci, w jaki sposób oferowane przez nas programy mogą ułatwić prowadzenie złożonych operacji logistycznych.