Procesy logistyczne firmy muszą być wydajne, aby zwiększyć efektywność łańcucha dostaw

Procesy logistyczne – kluczowy element zoptymalizowanego łańcucha dostaw

20 cze 2023

Procesy logistyczne mają strategiczne znaczenie w działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności – w łańcuchu dostaw. Wydajna logistyka, umożliwiająca optymalizację kosztów operacyjnych, oraz świadczenie usług wysokiej jakości zwiększa konkurencyjność firm na rynku.

W związku z nowymi standardami konsumenckimi, czyli m.in. strategią omnichannel, właściwe zarządzanie procesami logistycznymi stanowi konkurencyjną przewagę. Dlatego też coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie nowych technologii, które umożliwiają sprawną i bezbłędną obsługę klienta końcowego.

Czym są procesy logistyczne?

Procesy logistyczne obejmują wszystkie etapy, przez które przechodzi produkt – od fazy produkcyjnej, poprzez transport, składowanie i późniejszą dystrybucję, aż po dostarczenie zamówienia do klienta końcowego. Ich celem jest zapewnienie, że zamówienie dotrze na czas do wyznaczonego punktu docelowego, a ustalona wcześniej cena nie ulegnie zmianie.

Skrupulatne zarządzanie wszystkimi działaniami w poszczególnych procesach logistycznych stanowi pierwszy krok do zoptymalizowania łańcucha dostaw. Firmy muszą zadbać o prawidłową dystrybucję zasobów i informacji pomiędzy wszystkimi ogniwami logistyki.

Ze względu na fundamentalne znaczenie przemysłu 4.0 w obecnych czasach coraz więcej firm sięga po rozwiązania automatyczne, aby zachować konkurencyjną pozycję na rynku. Automatyzacja wszystkich lub części operacji w łańcuchu logistycznym, łącznie z przepływem informacji, przyczynia się do usprawnienia zarządzania procesami logistycznymi.

5 procesów logistycznych – sposoby optymalizacji i przykłady

Wśród najpowszechniejszych procesów logistycznych wymienia się: zaopatrzenie, składowanie, zarządzanie zapasami, przygotowanie i wysyłkę zamówień oraz transport i dostawę zamówień.

1) Zaopatrzenie

Zaopatrzenie ma na celu dostarczenie do centrów logistycznych, fabryk lub punktów sprzedaży surowców, lub towarów, aby umożliwić prowadzenie działalności gospodarczej – produkcji, dystrybucji lub sprzedaży. Dobra organizacja i koordynacja pracy w magazynie ma zasadnicze znaczenie w dążeniu do wydajnego zarządzania zaopatrzeniem. System WMS pozwala firmom dysponować poziomami zapasów według przyjętej strategii w zakresie zaopatrzenia.

Należy także wziąć pod uwagę wysyłkę towarów na produkcję. Optymalizacja tego modułu jest możliwa dzięki modułowi systemu Easy WMS, WMS do zarządzania produkcją, który odpowiada za niezakłócone zaopatrywanie linii produkcyjnych w surowce. Oprogramowanie magazynowe łączy się też z systemem zarządzania produkcją (MES), dzięki czemu możliwa jest synchronizacja operacji przeprowadzanych w magazynie z procesami produkcyjnymi oraz zapewnienie właściwego zaopatrzenia. Zaawansowana funkcjonalność systemów zapewnia całkowitą przejrzystość wszystkich procesów i widoczność artykułów w czasie rzeczywistym.

Francuska firma Dexel zoptymalizowała proces zaopatrzenia za pomocą cyfryzacji. Dzięki logistyce just-in-time zarządzanej przez moduł WMS dla produkcji producent spoiw, szczeliw oraz izolacji akustycznej skrócił czas produkcji. „Dostawy surowców na linie produkcyjne muszą być bezbłędne, aby zapewnić prawidłowe wytworzenie gotowego produktu. Naszym priorytetem jest posiadanie pełnej historii każdego produktu, obejmującej szczegółowe informacje o procesach produkcyjnym i logistycznym, przez jakie przeszedł”, wyjaśnia Nathalie Burgals, Dyrektor Finansowa firmy Dexel.

Zaopatrzenie jest pierwszym procesem logistycznym łańcucha dostaw
Zaopatrzenie jest pierwszym procesem logistycznym łańcucha dostaw

2) Składowanie

Składowanie obejmuje czynności związane z przechowywaniem, właściwym zabezpieczeniem oraz konserwacją produktów przez określony czas. Każda firma musi wybrać system składowania, który najlepiej dostosuje się do jej potrzeb logistycznych, uwzględniając plan magazynu oraz właściwości towaru. Dobór odpowiedniej liczby urządzeń transportu bliskiego do obsługi ładunków jest równie ważny, ponieważ urządzenia te zapewniają wydajne działanie instalacji.

Automatyzacja i digitalizacja stały się największymi sojusznikami w zakresie optymalizacji składowania towaru. Firmy wdrażają rozwiązania automatyczne, czyli m.in. układnice, przenośniki, system transportu podwieszanego czy wózki wahadłowe, aby zwiększyć wydajność oraz zminimalizować liczbę popełnianych błędów.

IKEA Components zmodernizowała swoją logistykę za pomocą automatycznych systemów, które umożliwiają skuteczne przygotowanie 99% zamówień. „Automatyzacja pozwala nam radzić sobie z wahaniami liczby zamówień. W czasie pandemii natężenie pracy stale się zmieniało, raz wzrastało, innym razem spadało, więc automatyzacja pomagała nam dostosowywać zasoby do potrzeb rynku, a także zoptymalizować koszty logistyczne i operacyjne”, podkreśla František Štora, Dyrektor Generalny IKEA Components na Słowacji.

IKEA usprawniła proces składowania za pomocą systemów automatycznych
IKEA usprawniła proces składowania za pomocą systemów automatycznych

3) Zarządzanie zapasami

Kolejnym istotnym procesem logistycznym jest kontrola zapasów, która pozwala określić liczbę jednostek asortymentowych i częstotliwość dostaw, aby spełnić wymagania klientów. Wydajne zarządzanie zapasami bezpośrednio wpływa na sprawność operacji składających się na proces logistyczny oraz zmniejsza możliwość wystąpienia nadmiernego zapasu lub jego braku.

Aby dokładnie i sprawnie kontrolować stan zapasów, zaleca się instalację systemu zarządzania magazynem. Za pomocą tego oprogramowania firmy w czasie rzeczywistym kontrolują zasoby dostępne w instalacjach, znają dokładną lokalizację każdego artykułu, nadzorują wejścia i wyjścia produktów, a także prognozują moment wyczerpania się towaru. Aby to zrobić, WMS identyfikuje i rejestruje produkty od momentu, w którym docierają do magazynu i na podstawie potrzeb firmy wyznacza dla nich miejsce składowania (slotting), co skutkuje całkowitą identyfikowalnością produktów.

Cyfrowe zarządzanie zapasami przekłada się na bardziej wydajne działanie. Przykładowo, firma Heidelberg, międzynarodowy dostawca urządzeń dla przemysłu poligraficznego, wykorzystuje Easy WMS w swoim magazynie w Barcelonie, aby zoptymalizować zarządzanie zapasami. Sonia Ros, menadżer ds. logistyki, podkreśla: „Dzięki Easy WMS uprościliśmy zarządzanie stanem magazynowym. Udało nam się też poprawić parametry w zakresie czasu reakcji, wykorzystania miejsc na regałach i kontroli jakości”.

4) Przygotowanie i wysyłka zamówień

Przygotowanie zamówień ma na celu zminimalizowanie kosztów oraz maksymalne skrócenie czasu wysyłki zamówionych przez klientów produktów. Ten proces logistyczny, obok transportu, ma największy wpływ na końcowy poziom zadowolenia klienta, ponieważ usługi wysokiej jakości zakładają szybkie i bezbłędne dostawy.

Przygotowanie i wysyłka zamówień obejmują wiele elementów – od ścieżek kompletacyjnych, przez pobieranie produktów, po konsolidację towarów, pakowanie i załadunek na samochód ciężarowy.

Zamówienia wysyłane są do klienta końcowego, centrum produkcyjnego, czy też innych magazynów lub sklepów należących do firmy. Wdrożenie systemu WMS jest niezbędne, by otrzymywać informacje o nowych zamówieniach, a w konsekwencji, zapewnić sprawne dostawy i zmniejszyć margines błędów popełnianych podczas przygotowywania zamówień. Oprogramowanie łączy się z urządzeniami wspomagającymi kompletację, takimi jak podświetlane panele pick/put-to-light czy też voice picking, aby zoptymalizować proces pickingu.

„Dzięki Easy WMS usprawniliśmy wszystkie nasze procesy i w rezultacie 90% zamówień złożonych przed południem jest wysyłanych tego samego dnia”, wyjaśnia Jordi Colilles, dyrektor ds. cyfryzacji w firmie Motocard. Sieć sklepów specjalizujących się w sprzedaży odzieży i akcesoriów dla motocyklistów wdrożyła w swoim magazynie moduł WMS dla e-commerce Mecaluxu, aby ułatwić przygotowanie zamówień wysyłanych do sklepów stacjonarnych oraz klientów kupujących online. Wdrożenie Easy WMS całkowicie przeobraziło logistykę firmy Motocard. Kontrola nad procesami logistycznymi i asortymentem, jaką umożliwia to narzędzie, zapewnia szybką i sprawną realizację zadań związanych z magazynowaniem i kompletacją.

Firma Motocard zoptymalizowała przygotowanie zamówień za pomocą oprogramowania Easy WMS
Firma Motocard zoptymalizowała proces przygotowania zamówień dzięki oprogramowaniu Easy WMS

5) Transport i dostawa zamówień

Zarządzanie ostatnią milą – końcowym etapem procesu dostawy zamówień – jest jednym z głównych wyzwań, z jakimi mierzy się logistyka. Produkty napotykają wiele przeszkód od opuszczenia centrum dystrybucji po dotarcie do miejsca docelowego. Optymalizacja kosztów transportu i dostawy jest kluczowa w dążeniu do usprawnienia procesów i wyróżnienia się na tle konkurencji.

Na tym etapie logistycznym sklepy e-commerce współpracują z jedną lub kilkoma firmami kurierskimi. Aby zapobiec opóźnieniom i błędom, mogącym powodować niezadowolenie klientów, a w konsekwencji zahamować rozwój przedsiębiorstwa, firmy muszą skoordynować z agencjami transportowymi proces pakowania i etykietowania towaru.

Aby zoptymalizować ostatni proces logistyczny, Mecalux wdrożył moduł Program dla spedycji – zaawansowaną funkcję, która dynamizuje wysyłkę towaru poprzez integrację z oprogramowaniami firm transportowych. Program zarządza operacjami pakowania, etykietowania i wysyłki zamówień, aby zapobiec popełnieniu błędów na tym etapie logistycznym.

„Udoskonaliliśmy ten proces do tego stopnia, że w wysyłkach nie występują już błędy”, twierdzi Vincent Beaufreton, menadżer ds. rozwoju firmy Espace des Marques, która wdrożyła moduł Multi Carrier Shipping Software w swoich dwóch magazynach we Francji. Dzięki prawidłowemu rozplanowaniu magazynu i organizacji operacji sklep online z odzieżą i obuwiem potroił liczbę wysyłanych zamówień.

Zsynchronizowane procesy logistyczne zwiększają wydajność

Skoordynowanie procesów logistycznych podnosi jakość usług oferowanych klientowi końcowemu, optymalizuje koszty i zasoby firmy. Wobec wyzwań, z jakimi aktualnie wiąże się logistyka, automatyzacja podejmowania decyzji za pomocą programów logistycznych i rozwiązań automatycznych może okazać się sposobem na zwiększenie wydajności.

Oprogramowanie magazynowe, takie jak Easy WMS, koordynuje przepływ informacji z pozostałymi ogniwami łańcucha dostaw, aby uzyskać zsynchronizowane i wydajne procesy logistyczne. Jeśli chcesz maksymalnie wykorzystać zalety automatyzacji i cyfryzacji logistyki w swojej firmie, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci doradzą Ci w wyborze najlepszego rozwiązania.