Automatyczny Pallet Shuttle

Automatyczny Pallet Shuttle

Automatyczny system magazynowania akumulacyjnego przy użyciu palet, wykorzystujący Pallet Shuttle lub wózek elektryczny oraz systemy automatycznego utrzymania w celu zwiększenia ładowności i produktywności magazynu.

Prośba o informację i/lub ofertę

Produkt

Automatyczny Pallet Shuttle: w jedności siła

Ten system zapewnia inkorporację systemów automatycznych do procesów utrzymania w magazynach akumulacyjnych, ułatwiając przedsiębiorstwom zróżnicowanie oferty produtków i usług dzięki redukcji kosztów i wzrostowi wydajności łańcucha logistycznego .

W ramach tego rozwiązania wózki widłowe są zastępowane przenośniki lub pojazdy nośne, które transportują Pallet Shuttle oraz ładunek. Wózek wjeżdża do kanałów i umieszcza każdą paletę na najgłębiej położonym, wolnym miejscu. Wszystkie ruchy odbywają się zgodnie z komendami oprogramowania do zarządzania magazynem Easy WMS.

Podsumowując, automatyczny system Pallet Shuttle to połączenie optymizacji ładowności systemów akumulacyjnych oraz redukcji czasu poświęcanego na każdą operację wykonywaną przez systemy automatyczne.

w górę

Zalety

Wszystkie zalety składowania kompaktowego i automatyzacji

 • Maksymalna oszczędność przestrzeni w systemach kompaktowych z kanałami składowania do 40 metrów głębokości i na regałach do 40 metrów wysokości.
 • Szybkie przemieszczanie się wózka elektrycznego, co zmniejsza czas wejścia i wysyłki towaru.
 • Znacznie większa liczba cykli/godzin w porównaniu z innymi systemami magazynowania.
 • System dostarczania towaru do człowieka, polegający na tym, że ładunek jest automatycznie przesyłany do strefy odbioru.
 • Superkondensatory na wózku są automatycznie ładowane, gdy znajdują się na przenośniku lub podnośniku, a zatem wózek zawsze przyjeżdża na czas.
 • Oszczędność kosztów na urządzeniach konserwacyjnych, na powierzchni magazynowej, personelu i energii (w szczeólności w przypadku chłodni).
 • System oferuje różne konfiguracje w zależności od liczby numerów referencyjnych, ilości palet i  ruchów wymaganych w każdym przypadku.
 • Magazyny automatyczne z systemem Pallet Shuttle zapewniają całkowite bezpieczeństwo pracownikom, ładunkowi i samej instalacji.
w górę

Aplikacje

Automatyczny Pallet Shuttle: idealne rozwiązanie dla intensywnego obiegu produktów

Instalacja automatycznego magazynu akumulacyjnego z systemem Pallet Shuttle jest szczególnie polecana kiedy chcemy osiągnąć wyraźny wzrost produktywności i aby to osiągnąć musimy przemieszczać znaczną liczbę palet na godzinę.

Ogólnie to rozwiązanie jest odpowiednie w następujących przypadkach:

 • W celu magazynowania numerów referencyjnych spaletowanych o dużej gęstości oraz produktów masowego składowania.
 • Do magazynów z towarami średniego zużycia i wysokiego zużycia lub o dużej liczbie palet.
 • Instalacje, gdzie wymagana jest bardzo wysoka wydajność, o dużej rotacji produktów i gdzie konieczne jest maksymalne wykorzystanie powierzchni.
 • Chłodnie , ogranicza się objętość towarów koniecznych do schłodzenia, przez co oszczędzamy na kosztach energii; w pomieszczeniach o niskiej temperaturze nie muszą także przebywać pracownicy, dzięki czemu znacząco wzrasta liczba wykonanych ruchów.
 • Bufor magazynowania czasowego.
 • Doskonały do regałów głębokich i przy masowych wejściach i wyjściach tego samego produktu.
Automatyczny system Pallet Shuttle jest doskonały do magazynów z produktami wysokiego zużycia.
w górę

Warianty

Automatyczny magazyn akumulacyjny z Pallet Shuttle

W instalacjach automatycznych wyposażonych w Pallet Shuttle wózek widłowy jest zastąpiony automatycznymi urządzeniami utrzymania ruchu, przenośnikami lub pojazdami nośnymi. Dzięki temu znacznie ogranicza się czas każdej operacji.

Wybór urządzenia utrzymania ruchu zależy od liczby ruchów wejścia i wyjścia, liczby numerów referencyjnych, a także ilości palet na numer referencyjny lub numer seryjny. Podstawowa różnica między dwoma systemami to ilość palet, jaką każdy z nich jest w stanie przenieść za pomocą pojazdów nośnych lub za pomocą przenośników, ponieważ ilość ta zależy od liczby poziomów instalacji.

 • Automatyczny Pallet Shuttle z przenośnikiem

  Przenośnik służy do wykonywania ruchów od pozycji wejścia i wyjścia z magazynu aż do każdego z korytarzy magazynowania. Pallet Shuttle służy do przenoszenia palet od kosza przenośnika do ich lokalizacji w odpowiednim korytarzu.

  Najczęściej instalowane są dwa bloki regałów magazynowania akumulacyjnego, jeden po każdej stronie korytarza roboczego. Taka konfiguracja zwiększa ładowność, ponieważ korytarz główny ma ograniczone wymiary (poniżej 1 600 mm). Ponadto użycie przenośników pozwala na to, aby wysokość magazynowania wyniosła nawet 40 m.

  Oprócz większej ładowności, dzięki integracji z systemem zarządzania Easy WMS, ten system pozwala na przeprowadzenie większej ilości cykli na godzinę oraz gwarantuje doskonałą kontrolę stanu magazynowego oraz wszystkich ruchów wykonywanych w magazynie, dzięki czemu poprawia produktywność.

 • Automatyczny Pallet Shuttle z pojazdem nośnym

  W ramach tego rozwiązania instaluję się konstrukcję w formie kładki z szynami prowadzącymi, która pozwala na poruszanie się pojazdu nośnego na każdym poziomie. ATak jak w przypadku rozwiązania z przenośnikami, zazwyczaj instaluje się bloki regałów do magazynowania akumulacyjnego, po jednym po obu stronach korytarza roboczego.

  Przenośnik to urządzenie transportowe nieciągłe do przenoszenia palet, które porusza się po szynach po linii prostej, przenosząc towary z jednego punktu magazynu do drugiego. W ramach Pallet Shuttle korzysta się również z innego elementu transportowego, jakim są łańcuchy holownicze do palet. W celu komunikacji z różnymi poziomami składającymi się na instalację, wykorzystuje się podnośniki, wykonujące ruch w pionie.

  Wszelkie automatyczne czynności zarządzania i kontroli zgodnie z kryteriami działania, położenia, asyngnowania, przygotowania itp. są realizowane za pomocą oprogramowania do zarządzania magazynami Easy WMS.

  W instalacjach z pojazdami nośnymi liczbę ruchów lub cykli na godzinę należy pomnożyć przez liczbę poziomów w magazynie. Jest to najwydajniejszy system magazynowania akumulacyjnego w przypadku, gdy chcemy pogodzić wysoką pojemność z dużą liczbą ruchów.

w górę

Dane techniczne

Szerokość palety 1.200 mm
Głębokość palety 800 / 1.000 / 1.200 mm
Ładowność Do 1 500 kg
Ruedas 8
Szybkość przemieszania bez ładunku Obszar: 110 m/min / Zimno: 76 m/min
Szybkość przemieszczania z ładunkiem 70 m/min
Czas podnoszenia 2 s
Temperatura pracy Obszar: od 5 do 45 ºC / Zimno: od -30 do 5 ºC
Silnik Superkondensator
w górę

Galeria

Automatyczny Pallet Shuttle to najbardziej efektywny system magazynowania akumulacyjnego
W kanałach towarowych regałów wjezdnych pracuje samojezdny wózek odkładający i pobierający palety
Automatyczna układnica przenosi wózek Pallet Shuttle na rożne poziomy
Automatyczny Pallet Shuttle to idealne rozwiązanie służące automatyzacji procesów załadunku i rozładunku palet
Pallet Shuttle pozwala maksymalnie wykorzystać pojemność magazynową bardzo wysokich regałów
Automatyczny wózek Pallet Shuttle pracujący w kanale towarowym przemieszcza palety w stronę wejścia do kanału, gdzie oczekują na rozładunek
Automatyczny Pallet Shuttle pozwala składować palety na regałach o głębokości nawet 40 metrów
Automatyczne wózki wytrzymują obciążenie do 1500 kg
Wózki elektryczne są zasilane akumulatorami litowymi, które nie wymagają okablowania
Automatyczne wózki Pallet Shuttle są wyposażone w zabezpieczenia takie jak centrowniki palet czy odbojniki szyny
Konserwacja systemu Pallet Shuttle z układnicą jest prosta dzięki dogodnemu umiejscowieniu szafy elektrycznej
Opracowany przez Mecalux system zarządzania magazynem Easy WMS nadzoruje zadania wykonywane przez automatyczny wózek Pallet Shuttle
W magazynach o małej rotacji ładunków nie potrzeba osobnego wózka na kadym poziomie. Wózek można dostarczyć w żądane miejsce za pomocą specjalnej windy
Automatyczne wózki Pallet Shuttle zwykle współpracują z innymi systemami transportu automatycznego, np. z przenośnikami
Kanały towarowe muszą być zaprojektowane tak, aby wózek Pallet Shuttle dało się wprowadzić na każdą parę szyn
Automatyczny Pallet Shuttle wyposażony jest różne zabezpieczenia, takie jak skaner czy czujnik obecności palety
Układnica z automatycznym wózkiem Pallet Shuttle pracuje w wąskim korytarzu, co pozwala maksymalnie wykorzystać pojemność magazynu
Dwie układnice z automatycznymi wózkami Pallet Shuttle wraz z oprogramowaniem Easy WMS zapewniają pełną automatyzację i wydajne działanie magazynów nawet o dużej rotacji ładunków
Do kanału, w którym znajduje się oczekujący na pobranie ładunek, automatyczny wózek Pallet Shuttle przenoszony jest przez układnicę
Automatyczny system Pallet Shuttle można wykorzystać również w niskich magazynach
Połączenie układnicy i automatycznego wózka Pallet Shuttle pozwala zoptymalizować pojemność magazynową instalacji o dużej wysokości
Automatyczny wózek Pallet Shuttle przystosowany jest do transportu palet z różnego typu ładunkami
System Pallet Shuttle z układnicą to efektywny sposób magazynowania ładunków w magazynach przedsiębiorstw z różnych sektorów i branż
W systemie regałów wjezdnych obsługiwanym przez wózek Pallet Shuttle, dolne poziomy można zaadoptować na strefę kompletacji, wyposażając je w półkowe poziomy przepływowe
Połączenie wózka wahadłowego z automatycznym wózkiem Pallet Shuttle pozwala osiągnąć dużą pojemność magazynową i wysoką liczbę cykli
Automatyczny Pallet Shuttle, jak i inne automatyczne systemy składowania, jest całkowicie odporny na temperaturę i inne warunki panujące w otoczeniu, dlatego doskonale sprawdzają się w magazynach chłodniczych
Połączenie automatycznych systemów magazynowych z samonośną konstrukcją obiektu pozwala zoptymalizować pojemność magazynu
Wózek wahadłowy wprowadza automatyczny Pallet Shuttle do odpowiedniego kanału celem uporządkowania palet
Automatyczny Pallet Shuttle
Aby zautomatyzować procesy magazynowe bez konieczności montażu układnicy, do przenoszenia automatycznych Pallet Shuttle wykorzystuje się windy
Konserwacja wózka wahadłowego odbywa się ze specjalnie przygotowanego w tym celu miejsca, aby zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość pracy całego systemu
Wózki wahadłowe pracują niezależnie od siebie, co przyspiesza obieg ładunków w magazynie
Systemy magazynowe oparte na automatycznych wózkach Pallet Shuttle i wózkach wahadłowych wyposażone są w zabezpieczenia umożliwiające operatorom kontrolę nad prawidłowym przebiegiem czynności magazynowych
Automatyczny system Pallet Shuttle wyposażony jest w elementy zabezpieczające, np. platformy dostępowe
Dzięki instalacji automatycznego systemu Pallet Shuttle można zoptymalizować pracę niskiego magazynu
Automatyczny Pallet Shuttle to najbardziej efektywny sposób organizacji i zarządzania ładunkami w magazynach o dużej pojemności
Wykorzystanie Automatyczngo Systemu Pallet Shuttle pozwala ograniczyć koszty zużycia energii w magazynach chłodniczych
Dzięki korytarzowi z wózkiem wahadłowym Pallet Shuttle może pracować w różnych modułach tego samego magazynu
System Pallet Shuttle możne współpracować z wózkami AGV, co pozwala w pełni zautomatyzować procesy magazynowe

Zapytaj eksperta +48 22 307 43 80

Prośba o informację i/lub ofertę