Automatyczny Pallet Shuttle
Prośba o informację i/lub ofertę

Automatyczny Pallet Shuttle

Automatyczny system magazynowania akumulacyjnego przy użyciu palet, wykorzystujący Pallet Shuttle lub wózek elektryczny oraz systemy automatycznego utrzymania w celu zwiększenia ładowności i produktywności magazynu.

Produkt

Automatyczny Pallet Shuttle: w jedności siła

Ten system zapewnia inkorporację systemów automatycznych do procesów utrzymania w magazynach akumulacyjnych, ułatwiając przedsiębiorstwom zróżnicowanie oferty produtków i usług dzięki redukcji kosztów i wzrostowi wydajności łańcucha logistycznego .

W ramach tego rozwiązania wózki widłowe są zastępowane przenośniki lub pojazdy nośne, które transportują Pallet Shuttle oraz ładunek. Wózek wjeżdża do kanałów i umieszcza każdą paletę na najgłębiej położonym, wolnym miejscu. Wszystkie ruchy odbywają się zgodnie z komendami oprogramowania do zarządzania magazynem Easy WMS.

Podsumowując, automatyczny system Pallet Shuttle to połączenie optymizacji ładowności systemów akumulacyjnych oraz redukcji czasu poświęcanego na każdą operację wykonywaną przez systemy automatyczne.

Zalety

Wszystkie zalety składowania kompaktowego i automatyzacji

  • Maksymalna oszczędność przestrzeni w systemach kompaktowych z kanałami składowania do 40 metrów głębokości i na regałach do 40 metrów wysokości.
  • Szybkie przemieszczanie się wózka elektrycznego, co zmniejsza czas wejścia i wysyłki towaru.
  • Znacznie większa liczba cykli/godzin w porównaniu z innymi systemami magazynowania.
  • System dostarczania towaru do człowieka, polegający na tym, że ładunek jest automatycznie przesyłany do strefy odbioru.
  • Superkondensatory na wózku są automatycznie ładowane, gdy znajdują się na przenośniku lub podnośniku, a zatem wózek zawsze przyjeżdża na czas.
  • Oszczędność kosztów na urządzeniach konserwacyjnych, na powierzchni magazynowej, personelu i energii (w szczeólności w przypadku chłodni).
  • System oferuje różne konfiguracje w zależności od liczby numerów referencyjnych, ilości palet i  ruchów wymaganych w każdym przypadku.
  • Magazyny automatyczne z systemem Pallet Shuttle zapewniają całkowite bezpieczeństwo pracownikom, ładunkowi i samej instalacji.

Aplikacje

Automatyczny Pallet Shuttle: idealne rozwiązanie dla intensywnego obiegu produktów

Instalacja automatycznego magazynu akumulacyjnego z systemem Pallet Shuttle jest szczególnie polecana kiedy chcemy osiągnąć wyraźny wzrost produktywności i aby to osiągnąć musimy przemieszczać znaczną liczbę palet na godzinę.

Ogólnie to rozwiązanie jest odpowiednie w następujących przypadkach:

W celu magazynowania numerów referencyjnych spaletowanych o dużej gęstości oraz produktów masowego składowania.

Do magazynów z towarami średniego zużycia i wysokiego zużycia lub o dużej liczbie palet.

Instalacje, gdzie wymagana jest bardzo wysoka wydajność, o dużej rotacji produktów i gdzie konieczne jest maksymalne wykorzystanie powierzchni.

Chłodnie , ogranicza się objętość towarów koniecznych do schłodzenia, przez co oszczędzamy na kosztach energii; w pomieszczeniach o niskiej temperaturze nie muszą także przebywać pracownicy, dzięki czemu znacząco wzrasta liczba wykonanych ruchów.

Bufor magazynowania czasowego.

Doskonały do regałów głębokich i przy masowych wejściach i wyjściach tego samego produktu.

W kanałach towarowych regałów wjezdnych pracuje samojezdny wózek odkładający i pobierający palety

Warianty

Automatyczny magazyn akumulacyjny z Pallet Shuttle

W instalacjach automatycznych wyposażonych w Pallet Shuttle wózek widłowy jest zastąpiony automatycznymi urządzeniami utrzymania ruchu, przenośnikami lub pojazdami nośnymi. Dzięki temu znacznie ogranicza się czas każdej operacji.

Wybór urządzenia utrzymania ruchu zależy od liczby ruchów wejścia i wyjścia, liczby numerów referencyjnych, a także ilości palet na numer referencyjny lub numer seryjny. Podstawowa różnica między dwoma systemami to ilość palet, jaką każdy z nich jest w stanie przenieść za pomocą pojazdów nośnych lub za pomocą przenośników, ponieważ ilość ta zależy od liczby poziomów instalacji.

Dane techniczne

Szerokość palety 1.200 mm
Głębokość palety 800 / 1.000 / 1.200 mm
Ładowność Do 1 500 kg
Ruedas 8
Szybkość przemieszania bez ładunku Obszar: 110 m/min / Zimno: 76 m/min
Szybkość przemieszczania z ładunkiem 70 m/min
Czas podnoszenia 2 s
Temperatura pracy Obszar: od 5 do 45 ºC / Zimno: od -30 do 5 ºC
Silnik Superkondensator
Automatyczny wózek Pallet Shuttle pracujący w kanale towarowym przemieszcza palety w stronę wejścia do kanału, gdzie oczekują na rozładunek