Regały grawitacyjne w magazynie

Regały grawitacyjne: rodzaje i charakterystyka

05 paź 2020

Regały grawitacyjne to jeden z systemów magazynowania akumulacyjnego. Ich konstrukcja opiera się na wykorzystaniu siły grawitacji w celu składowania ładunków, co pozwala przyśpieszyć ich obsługę w procesie magazynowania. Oszczędność czasu w porównaniu do tradycyjnych regałów akumulacyjnych polega na tym, że wózki widłowe nie muszą wjeżdżać do wnętrza kanałów instalacji, aby móc odłożyć lub pobrać paletę z towarem.

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów regałów grawitacyjnych, dlatego przed podjęciem decyzji, co do wyboru konkretnego rozwiązania, warto dowiedzieć się, jakie są ich zalety i w jakiego typu magazynach sprawdzą się najlepiej. Oto nasz przegląd regałów grawitacyjnych wraz z ich krótką charakterystyką.

Co to są regały grawitacyjne?

Głównym elementem, który odróżnia regały grawitacyjne od tradycyjnych rozwiązań regałowych, są stosowane w nich rolki lub wózki. Dzięki nim możliwa jest szybsza i generująca mniejsze koszty obsługa ładunków w instalacji czy bardziej efektywne przeprowadzanie kompletacji zamówień. Towary w kanałach regałowych przemieszczają się samoczynnie pod wpływem siły grawitacji. Ruch ten odbywa się w sposób w pełni kontrolowany i bezpieczny dla otoczenia.

Nachylenie rolek w regałach grawitacyjnych może być modyfikowane i dostosowane do charakterystyki składowanych ładunków. Dla palet najczęściej wynosi ono 3–4% w stosunku do poziomu, z kolei w przypadku pojemników wartości te mogą być wyższe

– Wysokość regałów grawitacyjnych

Choć regały grawitacyjne mogą być stosowane razem z układnicami paletowymi, to z reguły nie jest to rozwiązanie magazynowe instalowane z myślą o uzyskaniu dużej wysokości składowania. Najczęściej do obsługi tego typu regałów wykorzystywane są standardowe wózki widłowe i to ich zasięg określa maksymalną wysokość instalacji.

Warto również zaznaczyć, że z powodu specyficznej konstrukcji regałów grawitacyjnych wysokość ich kanałów składowania jest wyższa niż w tradycyjnych rozwiązaniach. Z tego powodu im wyższa instalacja, tym większa strata w stopniu wykorzystania wysokości magazynu w porównaniu do innych systemów.

– Systemy bezpieczeństwa w regałach grawitacyjnych

Regały grawitacyjne są wyposażone w szereg elementów konstrukcyjnych, które zapewniają pełne bezpieczeństwo systemu, eliminując zagrożenie, które może powodować samowolny ruch ładunków w kanałach regałowych. Wśród nich możemy wskazać:

  • Rolki hamujące: kontrolują prędkość przesuwających się ładunków i oddziałują na nie odpowiednio do generowanej siły.
  • Centrowniki palet: pomagają zapewnić odpowiednie ułożenie palety na wejściu do kanału.
  • Zatrzymywacze palet: elementy zatrzymujące lub oddzielające palety, rozkładają nacisk, jaki jednostki ładunkowe wywierają na siebie.

– Do składowania jakich ładunków regały grawitacyjne będą najlepszym rozwiązaniem?

W zależności od rodzaju regałów grawitacyjnych, co zostanie omówione poniżej, mogą być one wykorzystywane do składowania towarów zarówno zgodnie z metodą FIFO (First In, First Out), jak i LIFO (Last In, First Out). Przyśpieszają operacje załadunku i wyładunku artykułów i znakomicie sprawdzają się w przypadku obsługiwania zapasów o średniej i wysokiej rotacji.

Duża zaletą regałów grawitacyjnych jest ich elastyczność. Mogą zostać dopasowane do charakterystyki składowanych jednostek ładunkowych: różnych rozmiarów palet, półpalet, metalowych kontenerów czy pojemników (w przypadku procesu kompletacji).

Zbliżenie na rolki zainstalowane w regałach grawitacyjnych
Zbliżenie na rolki zainstalowane w regałach grawitacyjnych

Rodzaje regałów grawitacyjnych

Regały grawitacyjne to system składowania akumulacyjnego, który jest doskonałym rozwiązaniem do magazynowania dużej liczby ładunków, które zawierają tę samą referencję.

Oto główne rodzaje regałów grawitacyjnych i ich charakterystyka:

1. Regały przepływowe / regały rolkowe (FIFO)

Regały przepływowe (lub inaczej regały rolkowe) to system magazynowy, które do obsługi wymaga wyznaczenia tylko dwóch korytarzy roboczych z przeciwległych stron instalacji. Na jednym końcu konstrukcji odbywa się odkładanie palet do odpowiedniego kanału, na drugim ich pobieranie. Dzięki temu rozróżnieniu obydwie operacje mogą odbywać się jednocześnie bez wzajemnego zakłócania, co zarówno ułatwia, jak i przyśpiesza proces magazynowania. Instalacja regałowa może być wyposażona w dodatkowy korytarz bezpieczeństwa, który przebiega przez jej środek, stanowiąc drogę ewakuacyjną w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych.

Podobnie jak w przypadku wszystkich systemów magazynowania akumulacyjnego, na regałach przepływowych w każdym kanale poziomu składowania należy przechowywać pojedynczą referencję.

Regały przepływowe wyposażone są w kanały o minimalnym spadku. Operator wprowadza paletę od strony wejściowej regałów, po czym ta, pod wpływam grawitacji, samoczynnie przemieszcza się z bezpieczną prędkością po rolkach na drugi koniec instalacji, gdzie będzie oczekiwać na wyładunek. Pobranie palety spowoduje, że wszystkie ładunki znajdujące się za nią w kanale, przemieszczą się o jedną pozycję w stronę wyjścia regałów.

System ten umożliwia obsługę towarów zgodnie z metodą FIFO, a dzięki swojej zasadzie działania najczęściej znajduje zastosowanie w magazynach produktów krótkotrwałych o stałej i wysokiej rotacji.

Przykładem efektywnego wykorzystania regałów przepływowych jest magazyn firmy Tosfrit, w którym udało się uzyskać optymalną pojemność magazynową i zapewnić doskonałą rotację towaru.

Regały grawitacyjne wyposażone są w korytarze ewakuacyjne
Regały grawitacyjne wyposażone są w korytarze ewakuacyjne

2. Regały grawitacyjne z systemami automatycznymi

Regały grawitacyjne mogą być obsługiwane przez układnice paletowe, przez co pobieranie i odkładanie ładunków odbywa się w sposób automatyczny i nie wymaga uczestnictwa w całym procesie operatora. Nie jest to często spotykane rozwiązanie, jednak w przeciwieństwie do bardziej popularnego połączenia, w którym układnice pracują na tradycyjnych regałach paletowych, regały grawitacyjne umożliwiają składowanie większej liczby ładunków w kanale.

Rozwiązanie to może przyjąć też formę półautomatyczną, w której układnica paletowa obsługuje tylko jedną stronę regałów, natomiast po ich drugiej stronie pracują operatorzy.

3. Regały push-back (LIFO)

Regały push-back to system magazynowania, w którym palety są składowane i odkładane z tej samej strony regałów. Pozwala to na znaczne zaoszczędzenie miejsca w magazynie. Regały typu push-back są doskonałym wyborem do magazynowania produktów o średniej rotacji zgodnie z zasadą LIFO. W kanale poziomu składowania należy magazynować tę samą jednostkę magazynowa.

Jest to system magazynowania akumulacyjnego, w którym wszystkie palety na danym poziomie (oprócz ostatniej) są umieszczane na zestawie wózków popychanych wzdłuż szyn jezdnych. Wózek widłowy, składując paletę na regale, „popycha” ładunki znajdujące się już w kanale regału na dalsze miejsca. Rozwiązanie to pozwala przechowywać do sześciu palet na głębokość.

Ważnymi zaletami regałów push-back jest usprawnienie pracy oraz szybki zwrot z inwestycji. To między innymi te kwestie sprawiły, że firma Desert Depot zdecydowała się podjąć współpracę z Mecaluxem i wdrożyć ten system składowania w swoim magazynie.

Obsługa ładunków na regałach push-back
Obsługa ładunków na regałach push-back

4. Regały grawitacyjne do kompletacji

Regały grawitacyjne półkowe (lub inaczej regały półkowe przepływowe) to rozwiązanie doskonale sprawdzające się w procesie kompletacji zamówień. Możliwość pracy zgodnie z zasadą FIFO i charakterystyka konstrukcji regałów sprawiają, że świetnie nadają się do obsługi zapasów o wysokiej rotacji, umożliwiając znacznie szybszy przebieg pobierania produktów i przygotowywania zamówień.

Regały grawitacyjne półkowe zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o:

  • skróceniu dystansu pokonywanego przez operatorów w trakcie kompletacji. Każdy kanału poziomu regałów przeznaczony jest do składowania pojedynczej SKU, więc operator, pobierając produkty, porusza się tylko w prostej linii prostopadle do kanałów regałowych.
  • oszczędności powierzchni magazynowej. Regały grawitacyjne są rozwiązaniem umożliwiającym składowanie akumulacyjne (na głębokość), co pozwala zaoszczędzić nawet do 30% powierzchni przeznaczonej na magazynowanie.
  • przeprowadzaniu kompletacji zamówień bez zakłóceń. W przypadku regałów grawitacyjnych uzupełnianie towarów na ich półkach odbywa się z przeciwległej strony instalacji. Dzięki temu jedna strona konstrukcji regałowej przeznaczona jest tylko i wyłącznie do pobierania produktów, więc operatorzy mogą bez przeszkód kompletować zamówienia.

Dla uzyskania jeszcze większej efektywności regały grawitacyjne w procesie kompletacji wykorzystuje się w połączeniu z systemem pick by light oraz pętlami przenośników rolkowych.

Porównanie przebiegu kompletacji z regałów tradycyjnych i regałów grawitacyjnych
Porównanie przebiegu kompletacji z regałów tradycyjnych i regałów grawitacyjnych

Zastosowanie regałów grawitacyjnych

  • Magazyny przeznaczone do składowania produktów o krótkim terminie przydatności: regały grawitacyjne są rozwiązaniem, które dzięki możliwości stosowania zasady FIFO doskonale sprawdza się w magazynowaniu zapasów o wysokiej rotacji. Jest to system składowania, który znajduje szerokie zastosowanie w branżach wymagających przechowywania i obsługi żywności.
  • Bufor łączący dwie strefy magazynowe: regały grawitacyjne mogą być wykorzystane do przekazywania ładunków ze strefy magazynowania do strefy wysyłki.
  • Magazyny tymczasowe: poziomy regałów grawitacyjnych instalowane bezpośrednio na posadzce znajdują zastosowanie jako strefy buforowe dla ładunków oczekujących na wysyłkę.

Przed wyposażeniem magazynu w systemy składowania należy przeanalizować wszystkie dostępne parametry dotyczące logistyki magazynowej, aby móc wybrać optymalne rozwiązanie. Warto w tej kwestii skorzystać z pomocy najlepszych ekspertów w branży

Zespół profesjonalistów Mecaluxu z chęcią pomoże Ci przeprowadzić wszystkie obliczenia i dobrać regały grawitacyjne, które w pełni wykorzystają potencjał Twojej działalności. Skontaktuj się z nami i zwiększ efektywność swojej logistyki magazynowej.