Barlinek uruchomi nowoczesne, zautomatyzowane centrum dystrybucyjne

02 paź 2023

Polski producent warstwowych podłóg drewnianych i winylowych zmodernizuje swój łańcuch dostaw. Inwestycja obejmuje dwa automatyczne magazyny, urządzenia transportu wewnętrznego oraz oprogramowanie magazynowe.

Zautomatyzowane centrum dystrybucyjne producenta warstwowych podłóg firmy Barlinek

Nowoczesne centrum dystrybucyjne zostało opracowane z myślą o zapewnieniu sprawnej obsługi dla zwiększonego wolumenu produkcji. Mecalux wyposaży obiekt w dwa automatyczne magazyny: w jednym będą składowane produkty gotowe, natomiast drugi będzie pełnił funkcję bufora, w którym będzie się odbywać przygotowywanie i sekwencjonowanie zamówień. Budynki zostaną posadowione 2m poniżej poziomu gruntu, co pozwoli zwiększyć ich wysokość, a tym samym uzyskać pojemność magazynową 37 700 palet.

W obiekcie zostanie wdrożony także automatyczny system transportu wewnętrznego, który pozwoli skomunikować magazyny automatyczne ze strefą przygotowywania zamówień i kontroli jakości. Rozwiązanie będzie obejmowało instalację przenośników, systemu transportu szynowego, wind oraz wózków wahadłowych. Dzięki automatyzacji firma będzie mogła transportować pomiędzy poszczególnymi strefami ponad 350 palet w ciągu godziny.

Sprawny przebieg procesu zapewni system zarządzania magazynem Easy WMS, który będzie koordynował przepływ towaru, a także monitorował poziom zapasów w czasie rzeczywistym, dbając o stałą dostępność każdego produktu.

Mecalux zaopatrzy program w dodatkowe funkcjonalności, by firma Barlinek mogła uzyskać jeszcze bardziej wydajny i efektywny łańcuch dostaw:

  • Analiza łańcucha dostaw (System SCM). Grupuje i strukturyzuje duże ilości danych powstających każdego dnia w trakcie pracy magazynu oraz przetwarza je w użyteczne informacje, które ułatwiają kierownictwu identyfikowanie obszarów wymagających usprawnień.
  • System zarządzania czasem pracy (LMS). Mierzy efektywność poszczególnych czynności wykonywanych w magazynie, co pomaga kierownictwu podejmować decyzje o wprowadzeniu zmian poprawiających przepływ pracy.
  • Program dla spedycji. Kieruje pracą na etapie pakowania i etykietowania zamówień, a także automatyzuje komunikację z firmami transportowymi, zapewniając szybkie dostawy towaru do odbiorców.
  • Yard Management System (YMS). Wspomaga zarządzanie ruchem pojazdów na terenie obiektu. Umożliwia nadzorowanie w czasie rzeczywistym wjazdów i wyjazdów samochodów ciężarowych, ułatwiając planowanie przyjęć towaru i wysyłek zamówień.
  • Oprogramowanie Slotting - Zarządzanie lokalizacjami w magazynie. Zarządza miejscami składowania na podstawie reguł i kryteriów zdefiniowanych przez kierownictwo magazynu, zapewniając optymalne rozmieszczenie towaru i usprawniając jego obieg w magazynie.

Automatyzacja na etapie składowania i transportu bliskiego pozwoli firmie Barlinek sprostać wyzwaniom związanym ze wzrostem natężenia produkcji i tempa pracy, natomiast automatyzacja zarządzania przyczyni się do poprawy efektywności procesów logistycznych i zoptymalizuje wykorzystanie zasobów.

Barlinek: światowy lider zaangażowany w ochronę środowiska

Barlinek jest jednym z największych na świecie producentów warstwowych podłóg drewnianych i winylowych, którego sprzedaż obejmuje 75 krajów na sześciu kontynentach. Firma nieustannie modernizuje swój zakład i inwestuje w najnowsze technologie, aby jej procesy i produkty były neutralne dla środowiska. Barlinek od lat realizuje proekologiczną inicjatywę polegającą na finansowaniu sadzenia jednego drzewa za każde sprzedane opakowanie desek podłogowych. W barlineckich lasach rośnie już prawie 17 000 000 drzew. Barlinek współfinansuje również, prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, program przywracania populacji nadrzewnej sokoła wędrownego. Dzięki podjętym działaniom w ciągu ostatnich lat udało się przywrócić polskim lasom kilkaset tych zagrożonych wyginięciem ptaków.