Strefa buforowa w magazynie – miejsce tymczasowego składowania produktów

Strefa buforowa w magazynie – miejsce tymczasowego składowania

15 wrz 2021

Strefa buforowa odgrywa istotną rolę w codziennej pracy wielu obiektów magazynowych. Z tego względu jej lokalizacja, rodzaj zastosowanej infrastruktury oraz sposób organizacji i obsługi logistycznej (np. składowanie blokowe) powinny być dogłębnie przemyślane i odpowiednio zaplanowane.  

Rozwiązanie to jest często stosowane, gdy tempo zaopatrzenia nie odzwierciedla tempa konsumpcji produktów lub gdy magazyn jest etapem pośrednim dwoma procesami produkcyjnymi.

W niniejszym artykule omówimy rozwiązania magazynowe stosowane najczęściej w strefach buforowych, przedstawimy ich zalety oraz możliwości automatyzacji w celu zwiększenia wydajności pracy.

Strefa buforowa w magazynie – definicja i zastosowania

Bufor to miejsce tymczasowego składowania niezbędnych materiałów na potrzeby kolejnych procesów (np. produkcji, wysyłki, kompletacji zamówień czy kittingu). Jego lokalizacja i organizacja może się różnić w zależności od dostępnej przestrzeni i wymogów danego magazynu.

Bufor jest bardzo często spotykany w obiektach firm o wysokim tempie pracy lub pracujących na zasadzie just-in-time, między innymi z branży motoryzacyjnej, gdzie dzięki łatwemu dostępowi umożliwia dostarczanie towaru w odpowiednim momencie, zapobiegając przestojom mogącym prowadzić do opóźnień produkcji.

Kolejnym częstym przeznaczeniem strefy buforowej w magazynie jest uporządkowanie i organizacja towaru niezbędnego do kompletacji zamówień i zestawów lub przeznaczonego do bezpośredniego wydania. W tym ostatnim przypadku bufor zwykle znajduje się w strefie wysyłki, w postaci kanałów przepływowych, w których towar oczekuje na załadowanie na pojazd dostawczy.

Jak zaprojektować strefę buforową w magazynie?

Podczas projektowania strefy buforowej należy uwzględnić dostępną powierzchnię oraz specyfikę wykonywanych czynności. Należy zapewnić nie tylko wystarczającą ilość miejsca do składowania niezbędnego towaru, ale również gotowość do prowadzenia ciągłych i terminowych dostaw.

Aby bufor stanowił wartość dodaną w zakresie wydajności, należy go zorganizować w pobliżu kluczowych stref magazynu – np. stanowisk kompletacji zamówień, doków załadunkowych czy linii produkcyjnych (jeżeli bufor pełni funkcję zasobnika zaopatrzeniowego).

Regały przepływowe jako bufor zaopatrujący produkcję w niezbędne surowce
Regały przepływowe jako bufor zaopatrujący produkcję w niezbędne surowce

Wiele firm tworzy strefę buforową, składując towar na posadzce, jednakże w zależności od liczby artykułów i niezbędnych ruchów lepszym rozwiązaniem może być wdrożenie systemu magazynowego, takiego jak regały paletowe, regały przepływowe lub regały typu push-back. Systemy te umożliwiają lepszą organizację produktów, ułatwiając ich lokalizowanie, oraz gwarantują bezpieczeństwo ładunków i samych operatorów.

Skutecznie funkcjonujący bufor powinien być elastyczny. Wybrany system magazynowy powinien zapewniać odpowiednią pojemność, a przede wszystkim ułatwiać pracę operatorom w zakresie szybkiego przyjmowania i wydawania towaru w odpowiednim momencie.

Zalety strefy buforowej

Stworzenie miejsca tymczasowego składowania dostarcza następujące korzyści:

  • Optymalizacja przestrzeni. Można wykorzystać całą dostępną przestrzeń w celu umieszczenia większej liczby produktów. Na tej powierzchni tymczasowo składowane są wszystkie artykuły potrzebne do prowadzenia procesów realizowanych w magazynie.
  • Bliskość i koordynacja. Bufor jest idealnie skoordynowany i połączony z pozostałymi obszarami roboczymi, gdzie prowadzone są czynności w ramach kompletacji zamówień czy zestawów oraz wysyłki towaru. Zapewnia to sprawną obsługę produkcji i wysyłek.
  • Dostępność towaru. Magazynowanie niezbędnych towarów dla danego procesu z wyprzedzeniem umożliwia zapewnienie pełnej dostępności produktów i uniknięcie w ten sposób opóźnień i przestojów.
  • Zwiększenie wydajności. Wykorzystanie dostępnej przestrzeni i zapewnienie zaopatrzenia poszczególnych operacji prowadzonych w magazynie przekłada się na wzrost wydajności obiektu.
  • Ograniczenie błędów. Organizacja produktów w ramach bufora uwzględnia kolejność, w jakiej będą one potrzebne. Umożliwia to minimalizację błędów i przyspieszenie dostaw.

Automatyzacja strefy buforowej w magazynie

Do najbardziej pożądanych rozwiązań podczas tworzenia efektywnej strefy tymczasowego magazynowania należy automatyzacja. Przenośniki, systemy automatyczne obejmujące regały przepływowe lub automatyczne magazyny paletowe i układnice pojemnikowe zapewniają wysoką elastyczność i bezpieczeństwo obsługi przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

Automatyzacja to skuteczny sposób na stworzenie strefy tymczasowego składowania towaru
Automatyzacja to skuteczny sposób na stworzenie strefy tymczasowego składowania towaru

Automatyzacja zapewnia nieprzerwany przepływ towaru, eliminując ryzyko przestoju w produkcji i dystrybucji. Transport ładunków za pośrednictwem tradycyjnych urządzeń przeładunkowych jest bardzo czasochłonny, dlatego automatyzacja tego procesu za pomocą układnic paletowych, przenośników lub wózków wahadłowych jest wskazana przy dużej dynamice codziennej pracy magazynu i konieczności zwiększenia bezpieczeństwa w magazynie.

Ponadto zapewnienie pełnej automatyzacji i cyfryzacji dzięki systemowi WMS do zarządzania magazynem umożliwia całkowitą identyfikowalność produktów i monitorowanie dostępnego towaru w czasie rzeczywistym.

Przykłady skutecznego wdrożenia strefy buforowej w magazynie

Wiele firm decyduje się na korzystanie z tymczasowych magazynów, aby mieć pod ręką produkty wykorzystywane w określonych procesach. Dobrze zaprojektowany bufor umożliwia optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni i sprawną obsługę przechowywanych ładunków.

Firma Mecalux posiada obszerne doświadczenie w zakresie opracowywania takich rozwiązań logistycznych dla firm z różnych sektorów. Poniżej przedstawiamy dwa przykłady wdrożenia funkcjonalnej strefy buforowej w obiekcie, których wspólnym mianownikiem jest automatyzacja. Zalety: większa wydajność i kontrola przepływów.

  • Luís Simões. Ten znany operator logistyczny otworzył w Hiszpanii centrum logistyczne, które firma Mecalux wyposażyła w blok regałów wjezdnych obsługiwany przez automatyczny system Pallet Shuttle z wózkami wahadłowymi. Instalacja ta pełni rolę bufora, którego zadaniem jest organizacja i porządkowanie zamówień przygotowanych do dystrybucji.
  • Yamazaki Mazak UK. Firma Mecalux zainstalowała automatyczny magazyn w zakładzie produkcyjnym wytwórcy maszyn przemysłowych w Worcester (Wielka Brytania). Jest to przestrzeń, w której tymczasowo są składowane elementy wychodzące z malarni aż do wyschnięcia. Rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić składowanie produktów potrzebnych firmie i zagwarantować ich przyjmowanie i wydawanie w odpowiednim momencie bez opóźnień.
Magazyn automatyczny firmy Yamazaki Mazak, w którym elementy wychodzące z malarni są tymczasowo składowane aż do wyschnięcia
Magazyn automatyczny firmy Yamazaki Mazak, w którym elementy wychodzące z malarni są tymczasowo składowane aż do wyschnięcia

Jeżeli planujesz utworzyć bufor w swoim magazynie lub fabryce, skontaktuj się z nami. Nasi doradcy techniczno-handlowi opracują najlepsze rozwiązanie wychodzące naprzeciw Twoim potrzebom, dostosowane do specyfiki Twojej działalności.