ez względu na sposób wdrożenia – SaaS czy on-premise – interfejs systemu Easy WMS będzie taki sam

SaaS czy on-premise – jaką wybrać metodę wdrożenia systemu WMS?

16 kwi 2020

SaaS vs. on-premise – który sposób implementacji oprogramowania magazynowego WMS wybrać? Czym należy się kierować i jakie czynniki wziąć pod uwagę przed podjęciem ostatecznej decyzji? Przede wszystkim należy pamiętać, że wybrana metoda wdrożenia nie ma wpływu na wygląd czy funkcjonalności systemu zarządzania magazynem WMS – w przedsiębiorstwie zostanie zainstalowane dokładnie to samo oprogramowanie.

W tym artykule przedstawiamy główne różnice pomiędzy obydwoma sposobami implementacji, a także wskażemy zalety z nimi związane. Mamy nadzieję, że po jego lekturze wybór „SaaS czy on-premise” stanie się o wiele łatwiejszy.

Oprogramowanie w chmurze i on-premise – na czym polega różnica?

W celu omówienia obydwu zagadnień jako przykład systemu WMS wykorzystamy program Easy WMS zaprojektowany przez Mecalux. Oto dwa możliwe sposoby jego instalacji:

1. Instalacja systemu w modelu on-premise

Wyrażenie „on-premise” możemy tłumaczyć jako „na miejscu”, co w zasadzie zdradza definicję tego modelu implementacji. W tym przypadku oprogramowanie magazynowe WMS jest instalowane na infrastrukturze informatycznej (serwerach) zapewnionej przez zamawiającą firmę. Jednocześnie nabywana przez przedsiębiorstwo licencja na użytkowanie oprogramowania jest bezterminowa, dzięki czemu system zarządzania magazynem WMS staje się własnością kupującego.

2. SaaS (Software as a service), czyli oprogramowanie jako usługa

W sposobie wdrożenia SaaS (skrót od angielskiego wyrażenia Software as a service – oprogramowanie jako usługa) system WMS działa w udostępnionej firmie chmurze. Chmura obliczeniowa bądź też przetwarzanie w chmurze (tzw. cloud computing), dzięki nieustannie i błyskawicznie rozwijającym się technologiom internetowym, jest coraz popularniejszym i chętniej wykorzystywanym rozwiązaniem sprzedaży różnego rodzaju oprogramowania.

W metodzie SaaS serwery wymagane do obsługi systemu WMS należą do dostawcy usługi (w przypadku Easy WMS będzie to Mecalux), co zwalnia kupującego z obowiązku posiadania niezbędnej infrastruktury informatycznej. W tym modelu przedsiębiorstwo nie staje się posiadaczem oprogramowania na stałe, lecz wykupuje czasową licencję (np. odnawianą co miesiąc lub rok) na jego użytkowanie.

Co należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji SaaS czy on-premise

Wyjaśniliśmy znaczenie pojęć SaaS i on-premise, ale które z rozwiązań wybrać? Oto cztery pytania, których odpowiedzi mogą pomóc podjąć odpowiednią decyzję.

1. Ile jest potrzebnych licencji? Czy działalność firmy jest uzależniona od sezonowości?

Jedną z podstawowych kwestii dotyczących wdrożenia systemu WMS jest określenie liczby użytkowników, którzy będą z niego korzystać, a tym samym liczby licencji oprogramowania, w które trzeba będzie się zaopatrzyć.

Jeśli działalność firmy cechuje duża sezonowość i okresowa rotacja zatrudnienia pracowników (jak w przypadku belgijskiego przedsiębiorstwa Rent a Book, którego szczegółowe studium przypadku wdrożenia systemu Easy WMS można przeczytać w tym miejscu), warto zainteresować się zakupem oprogramowania WMS w formie SaaS. Opcja ta, dzięki możliwości wykupienia licencji na określony czas, zapewnia firmie większą elastyczność i dostosowanie działalności do większego zapotrzebowania na produkty w momencie sezonowego szczytu.

2. Czy firma ma możliwość zapewnienia infrastruktury sprzętowej i jej obsługi?

Wymogiem modelu on-premise jest to, że niezbędna do obsługi systemu WMS infrastruktura powinna znajdować się na wyposażeniu zamawiającego przedsiębiorstwa. Z takiego podejścia wynikają dwie istotne kwestie:

  • Wszystkie dane są w 100% kontrolowane przez zamawiającą system firmę, ponieważ cała infrastruktura informatyczna oraz oprogramowanie należy do niej.
  • Większe koszty. Wymagane jest zatrudnienie personelu odpowiedzialnego za obsługę i ochronę sprzętu informatycznego oraz generowanych danych.

W przypadku modelu SaaS trzeba zaakceptować fakt, że dane dotyczące działalności systemu będą znajdować się „na zewnątrz”, na serwerach dostawcy usługi. Jednak należy pamiętać, że koszt i wszelkie czynności związane z utrzymaniem infrastruktury IT, rozwiązywaniem ewentualnych problemów technicznych, a także kwestie dotyczące zabezpieczenia danych i tworzenia ich kopii zapasowych także będą realizowane przez firmę udostępniającą system WMS.

Mecalux instaluje system Easy WMS (jako usługa w chmurze czy <em>on-premise</em>) i dostarcza niezbędne do jego obsługi urządzeni
Mecalux instaluje system Easy WMS (jako usługa w chmurze czy on-premise) i dostarcza niezbędne do jego obsługi urządzeni

3. Czy firma ma dostęp do niezawodnego łącza internetowego?

Model SaaS wymaga stałego połączenia firmy z udostępnianą chmurą obliczeniową, dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie niezawodnego połączenia internetowego. Istotną kwestią nie jest w tym przypadku rozmiar przesyłanych informacji – systemy WMS z reguły przesyłają i odbierają niewielkie pakiety informacji – ale występujące opóźnienia sieciowe. Ogromną zaletą systemów zarządzania magazynem jest przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, dlatego ważne jest ich bezproblemowe i błyskawiczne dostarczenie, na przykład do operatora, który czeka na polecenia w celu skompletowania zamówienia.

Jeśli system WMS został dostarczony do magazynu, w którym mogą następować zakłócenia w korzystaniu z zewnętrznej sieci internetowej, pewniejszym rozwiązaniem będzie instalacja oprogramowania w wersji on-premise i stworzenie lokalnego środowiska sieciowego.

4. Jakimi środkami inwestycyjnymi dysponuje przedsiębiorstwo?

W rozwiązaniu problemu wyboru SaaS czy on-premise nie można pominąć kwestii finansowych. Model on-premise wiąże się w większości przypadków (w zależności od stopnia skomplikowania inwestycji) z wyższymi kosztami początkowymi niż SaaS. Jednak wraz z upływem czasu różnica ta jest niwelowana, ponieważ przedsiębiorstwo jest posiadaczem zakupionego systemu i nie jest zobligowane do uiszczania stałej okresowej opłaty za udostępnianą licencję.

Jeśli nadal masz wątpliwości, jaki wybrać sposób implementacji systemu zarządzania magazynem Easy WMS – SaaS vs. on-premiseskontaktuj się z nami. Eksperci Mecalux z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie pytania i zaproponują najlepsze rozwiązanie dla Twojej działalności.