Silos magazynowy to magazyn automatyczny, w którym regały tworzą konstrukcję nośną budynku

Silos magazynowy – regały jako konstrukcja nośna

19 listopad 2021

Silos magazynowy to magazyn samonośny wyposażony w automatyczne systemy magazynowe w celu zwiększenia wydajności procesów logistycznych. W tego rodzaju obiektach regały są jednocześnie konstrukcją nośną całego budynku. Umożliwia to maksymalizację pojemności obiektu i redukuje zakres koniecznych robót budowlanych. 

W niniejszym artykule analizujemy sposób projektowania silosów magazynowych, ich najważniejsze zalety, a przede wszystkim okoliczności sprzyjające wdrożeniu tego rodzaju instalacji. 

Czym jest silos magazynowy?

Termin silos zwykle nawiązuje do bardzo wysokich budowli, jak na przykład magazyny samonośne. W tego rodzaju obiektach logistycznych regały służą nie tylko do magazynowania ładunków, ale również do podtrzymania konstrukcji nośnej budynku.

Ten sposób realizacji umożliwia wykorzystanie regałów jako elementu wsporczego dla pokrycia dachowego i okładziny ściennych, ale również do podtrzymania innych niezbędnych elementów wyposażenia, takich jak okablowanie, układnice oraz systemy bezpieczeństwa. Regały zajmują większość dostępnej przestrzeni w celu maksymalizacji pojemności magazynu, pełniąc rolę tradycyjnych elementów konstrukcyjnych, na przykład jako belki i kolumny.

Podczas projektowania i montażu magazynu samonośnego należy mieć na uwadze następujące aspekty:

 • Przepływy pracy i ładunków w magazynie.
 • Ciężar i rodzaj jednostek ładunkowych.
 • Metody stosowane podczas kompletacji i wysyłki zamówień.
 • Czynniki atmosferyczne: regały muszą być odporne na silne podmuchy wiatru, zalegający na dachu śnieg, a czasem nawet na wstrząsy sejsmiczne.

Oprócz budowy systemów magazynowych obiektu należy zadbać o montaż wiązarów i płatwi, aby prawidłowo zamocować okładziny dachu i elewacji.

Konstrukcja samonośna wykorzystywana jest zazwyczaj do budowy magazynu automatycznego wyposażonego w układnice i przenośniki ułatwiające sprawny i efektywny przepływ ładunków. Coraz więcej firm decyduje się na zastosowanie tego rodzaju instalacji logistycznych, ponieważ dzięki temu, że wysokość silosów magazynowych może przekraczać nawet 40 metrów (jest ograniczona jedynie lokalnymi przepisami budowlanymi) umożliwiają one znaczące zwiększenie pojemności obiektu zbudowanego na ograniczonej powierzchni.

Silosy magazynowe przyspieszają przepływ ładunków dzięki zastosowaniu układnic i wózków wahadłowych

Silosy magazynowe przyspieszają przepływ ładunków dzięki zastosowaniu układnic i wózków wahadłowych

Projekt i budowa silosu magazynowego

Budowa samonośnego magazynu automatycznego wymaga przeprowadzenia studium wykonalności mające na celu zbadanie warunków atmosferycznych w miejscu instalacji obiektu, a także przeanalizowania działalności logistycznej firmy, stosowanych nośniki ładunków czy wykonywanych procesy. Wszystkie te czynniki są uwzględniane w projektach opracowywanych przez firmę Mecalux. 

Pomimo ograniczenia zakresu robót budowlanych silos magazynowy wymaga uwzględnienia kilku aspektów konstrukcyjnych, takich jak:

 • Płyta fundamentowa, na której zostanie posadowiona konstrukcja.
 • Ściana zewnętrzna zapewniająca izolację obiektu.
 • Kanalizacja w celu odprowadzenia ścieków.
 • Systemy zabezpieczające, np. ochrona przeciwpożarowa.

W projekcie układu magazynu należy bezwzględnie wyznaczyć poszczególne strefy magazynowe. Ma to szczególne znaczenie w sektorze rolno-spożywczym, chemicznym lub farmaceutycznym ze względu na konieczność magazynowania ładunków w różnych warunkach.

Nierzadko centra logistyczne łączą w sobie wiele systemów konstrukcyjnych: automatyczny magazyn samonośny można bezpośrednio połączyć np. ze strefą kompletacji i wysyłki zamówień za pomocą przenośników, ze strefą cross-docking lub z centrum produkcyjnym. Oprócz elementów konstrukcyjnych, takich jak płyta fundamentowa czy dach, projekt silosu magazynowego obejmuje również urządzenia przeładunkowe i systemy magazynowe wykorzystywane w obiekcie.

W silosach magazynowych montowane są zazwyczaj zautomatyzowane urządzenia przeładunkowe, takie jak układnice, systemy transportu szynowego, automatyczny system Pallet Shuttle z wózkami wahadłowymi oraz pojazdy sterowane automatycznie (AGV), odpowiedzialne za pobieranie i umieszczanie ładunków na regałach oraz ich transport do poszczególnych stref magazynu. Należy zwrócić uwagę, że urządzenia te nie tylko zwiększają wydajność silosów magazynowych, ale również umożliwiają obsługę ładunków na większych wysokościach.

Silos magazynowy wymaga zastosowania systemu WMS do zarządzania magazynem odpowiedzialnego za koordynację wszystkich wykonywanych operacji, od zarządzania rozmieszczeniem ładunków (slotting) po synchronizację z innymi obszarami logistycznymi (stanowiska robocze VAS, kompletacja zamówień itp.). Oprogramowanie takie jak Easy WMS firmy Mecalux stanowi najlepsze rozwiązanie zapewniające efektywną realizację automatycznych i półautomatycznych procesów w magazynie samonośnym.

Oprogramowanie do zarządzania magazynem, takie jak Easy WMS, koordynuje czynności wykonywane w silosie magazynowym

Oprogramowanie do zarządzania magazynem, takie jak Easy WMS, koordynuje czynności wykonywane w silosie magazynowym

Zalety silosów magazynowych i aspekty, o których należy pamiętać

Silos magazynowy to obiekt logistyczny przynoszący firmie szereg korzyści. Oto najważniejsze z nich:

 • Zwiększenie efektywności: silos magazynowy umożliwia zwiększenie wydajności obiektu i zapewnia większe bezpieczeństwo pracy.
 • Maksymalne wykorzystanie pojemności magazynowej: dzięki eliminacji elementów konstrukcyjnych, takich jak belki i kolumny, możliwa jest optymalizacja przestrzeni przeznaczonej do magazynowania ładunków.
 • Ograniczenie kosztów: budowa silosu magazynowego wymaga mniejszych nakładów inwestycyjnych niż w przypadku tradycyjnego magazynu automatycznego ze względu na ograniczony zakres robót budowlanych. Z tego względu konstrukcje te zapewniają szybki zwrot z inwestycji (ROI).
 • Szybka realizacja: budowa magazynu samonośnego zwykle przebiega szybciej niż tradycyjnych magazynów dzięki ograniczonemu zakresowi robót budowlanych.

Projekt automatycznego magazynu samonośnego ostatecznie zależy od wyników wstępnej analizy. Na jej podstawie dostawca systemów magazynowych oraz klient wybierają między innymi odpowiednią posadzkę dla urządzeń przeładunkowych, rodzaj obudowy oraz systemów konstrukcyjnych i magazynowych silosu.

Trzy przykłady silosów magazynowych

Coraz więcej firm decyduje się na instalację silosów magazynowych zapewniających większą elastyczność i lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej. Oto trzy projekty automatycznych magazynów samonośnych zrealizowanych przez firmę Mecalux:

 • Würth: Ten niemiecki koncern posiada centrum logistyczne o powierzchni ponad 70 000 m, z którego wysyła swoje produkty na cały Półwysep Iberyjski. Rozwiązanie zaproponowane i wykonane przez firmę Mecalux stanowi połączenie dwóch systemów konstrukcyjnych: silosu magazynowego o pojemności ponad 15 000 palet oraz tradycyjnej hali magazynowej przeznaczonej do realizacji przyjęć i wydań ładunków.
 • BASF: W Brazylii firma Mecalux zrealizowała silos magazynowy dla jednego z największych koncernów chemicznych na świecie. Dzięki tej instalacji firma BASF zyskała automatyczny magazyn samonośny o pojemności ponad 8000 palet, zarządzany przez systemem magazynowy Easy WMS firmy Mecalux.
 • Congelados Navarra: Ta hiszpańska firma jest dostawcą żywności mrożonej o ugruntowanej pozycji na europejskim rynku. W ciągu ostatnich 20 lat Mecalux współpracował z Congelados Navarra w celu budowy centrum logistycznego obejmującego trzy samonośne automatyczne mroźnie o łącznej pojemności blisko 15 000 palet.
 
 

Silos magazynowy – połączenie dużej pojemności i automatyzacji logistyki

Automatyczny magazyn samonośny to często stosowane rozwiązanie w firmach obsługujących znaczną liczbę przyjęć i wydań ładunków. Konstrukcja nośna, którą stanowią regały, gwarantuje optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni, a automatyzacja zapewnia maksymalną wydajność wszystkich czynności.

Wydajność, efektywność i ograniczenie kosztów logistycznych – czy wszystkie zalety na raz? Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie korzyści może zyskać Twoja firma dzięki budowie silosu magazynowego, skontaktuj się z nami. Nasz specjalista przeanalizuje Twoje potrzeby i zaproponuje rozwiązanie, które najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie.