Ściany i dach magazynów samonośnych

Tego rodzaju obiekty składają się z nawierzchni, na której umieszcza się konstrukcje magazynowe (regały), między którymi jeżdżą urządzenia wahadłowe lub przemieszczające się one swobodnie. Są to najważniejsze elementy wnętrza magazynów samonośnych, osłaniane przez dwa elementy tworzące budynek magazynu: dach i ściany.

Często dachy takich magazynów są wykonane z paneli stalowych przykręcanych lub spawanych do szkieletu mocowanego do górnej części regałów. Szkielet może mieć konstrukcję jedno lub dwuspadową, a nawet może być płaski, w zależności od warunków klimatycznych panujących w danym miejscu.

Ściany magazynu zazwyczaj są wykonane z paneli mocowanych na trzy różne sposoby: bezpośrednio do konstrukcji regałów, za pomocą szkieletu pośredniego połączonego z tą konstrukcją albo też jako panele mocowane do oddzielnego szkieletu.

Można także wykonać obudowę z betonowej ściany do określonej wysokości. Często rozwiązanie takie jest stosowane w obiektach przyległych, wykorzystywanych do dodatkowej obsługi magazynu.

Wybór określonego systemu powinien być dokonany w oparciu o różne czynniki, takie jak wysokość budynku, typowa siła wiatru wiejącego w miejscu instalacji, czynniki termiczne i klimatyczne panujące w danej lokalizacji oraz materiał stosowany na pokrycie. Są jeszcze inne istotne aspekty dotyczące konstrukcji i instalacji budynku w magazynach samonośnych, lecz dotyczą one bardziej architektury niż projektu przemysłowego i wykraczają poza zakres niniejszej publikacji.

Dach i ściany magazynu samonośnego

Systemy konstrukcyjne łączone

Często w takich systemach samonośnych budowane są tylko obiekty przeznaczone na magazynowanie zwane silosami. Strefy przyległe, takie jak przyjmowanie towarów, wysyłka, kompletacja zamówień itd., zwykle są umieszczane wewnątrz budynków o tradycyjnej konstrukcji i niewielkiej wysokości, ustawionych przy silosie.

Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć koszty, ponieważ objętość konstrukcji tradycyjnej jest ograniczona do niezbędnej wielkości.

 

 

Inne artykuły w tym rozdziale