Magazyny wysokiego składowania to instalacje logistyczne z regałami sięgającymi kilkudziesięciu metrów wysokości

Magazyny wysokiego składowania

19 wrz 2022

Magazyny wysokiego składowania to instalacje logistyczne wyposażone w regały wykorzystujące całą wysokość obiektu w celu maksymalnego zwiększenia pojemności magazynowej.

Aby tego rodzaju magazyny były wydajne, wymagają zastosowania rozwiązań, które usprawnią przepływ ładunków. Dlatego też tradycyjne urządzenia transportu bliskiego zastępuje się automatycznymi systemami składowania. W tego typu instalacjach urządzania, takie jak układnice, usprawniają pobieranie i odkładanie ładunków na wysokości powyżej 40 metrów.

Cechy magazynu wysokiego składowania

Magazyn wysokiego składowania to instalacja logistyczna, wyposażona w systemy składowania, których wysokość minimalna wynosi 12 metrów, a maksymalna – 50. Wysokość regałów umożliwia optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej aż po sam strop.

Magazyny wysokiego składowania optymalizują powierzchnię magazynową. Pierwsze tego rodzaju obiekty budowano już w latach 60., co podkreśla René de Koster, wykładowca Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, w swoim artykule Automated and robotic warehouses: Developments and research opportunities: „Pierwsze automatyczne magazyny wysokiego składowania zostały zbudowane ponad 50 lat temu. Od tamtego czasu dziedzina ta rozwija się w szybkim tempie. Początkowo automatyzacja koncentrowała się głównie na magazynach paletowych. Jednym z głównych celów było zwiększenie gęstości składowania, co można było osiągnąć poprzez podwyższanie magazynów”.

Wysoka instalacja logistyczna może być wyposażona w tradycyjne lub automatyczne systemy składowania, a nawet łączyć oba te systemy. Zazwyczaj jednak stosuje się rozwiązania automatyczne. W odróżnieniu od manualnych urządzeń transportowych, urządzenia automatyczne – takie jak układnice – mogą obsługiwać ładunki na wysokości ponad 40 metrów, zapewniając sprawne i bezpieczne działanie.

Instalacje automatyczne o dużych wysokościach nie tylko dynamizują pobieranie i odkładanie ładunków, ale także zapewniają nieprzerwane wejścia i wyjścia produktów, zwiększając wydajność magazynu. Magazynami wysokiego składowania mogą być również magazyny samonośne, czyli takie, w których nie zastosowano filarów ani belek nośnych, ponieważ to regały stanowią elementy konstrukcyjne. Obiekty te są zaprojektowane w taki sposób, aby były odporne na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wiatr czy aktywność sejsmiczna.

Urządzenia automatyczne, takie jak układnice, zapewniają nieprzerwane działanie magazynu wyposażonego w regały wysokiego składowania
Urządzenia automatyczne, takie jak układnice, zapewniają nieprzerwane działanie magazynu wyposażonego w regały wysokiego składowania

Zalety magazynów wysokiego składowania

Magazyn wysokiego składowania może okazać się dobrym rozwiązaniem dla firm potrzebujących dużej pojemności magazynowej. Główne zalety tego rodzaju obiektów to:

  • Maksymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki dodatkowym metrom sześciennym przeznaczonym na składowanie.
  • Możliwość dostosowania konfiguracji regałów do różnego rodzaju ładunków i obciążeń.
  • Większa wydajność operacji związanych ze składowaniem, pobieraniem i odkładaniem ładunków.
  • Elastyczność w zakresie wdrażania manualnych systemów magazynowych lub rozwiązań o różnym poziomie automatyzacji.
  • Wzrost bezpieczeństwa w magazynie w przypadku wdrożenia automatycznych urządzeń transportu bliskiego.

Magazyny wysokiego składowania mają jednak ograniczoną skalowalność, ponieważ ze względów bezpieczeństwa można je rozbudowywać jedynie do pewnego poziomu.

Działanie magazynu wysokiego składowania

Regały wysokiego składowania utrudniają ręczną obsługę ładunków. W tego rodzaju instalacjach najlepiej sprawdzają się urządzenia automatyczne, takie jak układnice paletowe lub pojemnikowe, które podnoszą wydajność i bezpieczeństwo procesów załadunku i rozładunku towarów.

W automatycznym magazynie wysokiego składowania obsługa wszystkich operacji jest prowadzona za pomocą systemu zarządzania magazynem (WMS), który koordynuje położenie ładunków i urządzeń automatycznych. Parametryzowalne, skalowalne oprogramowanie, takie jak Easy WMS firmy Mecalux, sprawuje kontrolę nad stanem zapasów w czasie rzeczywistym i automatyzuje przepływ ładunków w magazynie.

System WMS koordynuje wszystkie operacje wykonywane w magazynach wysokiego składowania
System WMS koordynuje wszystkie operacje wykonywane w magazynach wysokiego składowania

Magazyny wysokiego składowania mogą również być wyposażone w środki transportu bliskiego, które przemieszczają ładunki pomiędzy różnymi strefami instalacji. Mając na celu usprawnienie działania obiektu i zapewnienie nieprzerwanego przepływu ładunków, wózki widłowe zastępuje się urządzeniami automatycznymi, np. przenośnikami, robotami mobilnymi lub wózkami AGV.

Badaczki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w artykule Flow of goods in the warehouse management system-problem analysis wyjaśniają to następująco: „W automatycznych magazynach wysokiego składowania rolę wózków widłowych przejęły systemy automatyczne, które obsługują palety na regałach do 40 metrów wysokości. Towary po dotarciu do strefy automatycznej magazynu są wprowadzane do systemu transportu. Po wyborze korytarza system wyznacza miejsce składowania, gdzie odłoży ładunek i wydaje polecenie przetransportowania tam palety. Lokalizacja ładunków również zarządzana jest przez system informatyczny”.

Autorki publikacji wyróżniają szczególną rolę systemu zarządzania w magazynach wysokiego składowania: „Śledzi oraz generuje wszystkie ruchy w magazynie, dlatego też jeśli paleta nie dotrze na wyznaczone miejsce, system powiadomi o tym operatora. Ściśle zarządza wprowadzonymi danymi: datami ważności surowców i produktów, terminami doręczenia poleceń produkcyjnych i zamówień klientów. Oprogramowanie generuje również polecenia transportu oraz koordynuje przygotowywanie wszystkich zamówionych artykułów”.

Optymalizacja pojemności magazynowej dzięki magazynom wysokiego składowania

 

Na skutek wzrostu cen za metr kwadratowy powierzchni logistycznych firmy przestały kupować kolejne działki pod magazyny i zaczęły rozbudowywać posiadane instalacje wzwyż. Magazyny wysokiego składowania umożliwiają maksymalnie wykorzystanie pojemności instalacji i zmniejszenie kosztów logistycznych przedsiębiorstwa.

Mecalux posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu tego typu magazynów na całym świecie. Przykładowe instalacje zrealizowane przez naszą firmę to m.in.: Hayat (Turcja), Intersurgical (Litwa) czy CEPSA (Hiszpania). Jeśli chcesz zwiększyć wydajność Twojej firmy, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojego magazynu.