Automatyzacja umożliwia firmom większą wydajność i sprawniejszą obsługę klientów

5 przykładów magazynów automatycznych

23 listopad 2021

Wyjaśnienie czym są magazyny automatyczne na przykładach praktycznych pozwala najlepiej zrozumieć ich sposób działania i znaczenie dla logistyki firmy. Usprawnienie przepływu towarów, zwiększenie wydajności, większe bezpieczeństwo procesów, lepsza kontrola nad zapasami czy istotne ograniczenie liczby błędów to tylko niektóre z zalet tego rodzaju magazynów. To właśnie z uwagi na liczne korzyści magazyny automatyczne stanowią optymalne rozwiązanie dla firm prowadzących intensywną działalność logistyczną.

W magazynie automatycznym rozwiązania automatyczne i cyfrowe odpowiadają za transport i składowanie towaru oraz za zarządzanie nim. Wiąże się to z wykorzystaniem takich systemów jak układnice paletowe, układnice pojemnikowe, przenośniki lub inne automatyczne urządzenia przeładunkowe, np. Pallet Shuttle. Pracą każdego z tych urządzeń steruje oprogramowanie (zwykle jest to oprogramowanie do zarządzania magazynem). 

Firma Mecalux posiada bogate doświadczenie w budowie i uruchamianiu różnego rodzaju magazynów zautomatyzowanych na całym świecie. Od magazynów automatycznych z prostymi regałami akumulacyjnymi do składowania palet po pojemnikowe magazyny automatyczne, komory chłodnicze i mroźnicze oraz obiekty odporne na wstrząsy sejsmiczne. Przedstawiamy 5 najważniejszych magazynów automatycznych zrealizowanych przez Mecalux.

Przykład 1. Jeden z największych samonośnych magazynów automatycznych w Europie

Tureckie przedsiębiorstwo Hayat Kimya powierzyło firmie Mecalux budowę jednego z największych w Europie automatycznych magazynów paletowych. Magazyn tego wiodącego na eurazjatyckim rynku producenta wyrobów higienicznych i środków czystości ma 120 m długości, 105 m szerokości, a jego wysokość to aż 46 m. 

Jest to magazyn samonośny, co oznacza, że regały obiektu stanowią zarazem konstrukcję nośną budynku. Zaletą takiego projektu jest wyższa wydajność pracy i większa pojemności magazynu. Ponadto ze względu na usytuowanie na obszarze o wysokiej aktywności sejsmicznej obiekt wymagał szczególnego wzmocnienia. Z tego powodu do jego budowy wykorzystano 10 000 ton stali (w tym 2000 dodatkowych ton na umocnienie antysejsmiczne).

Zyskawszy powierzchnię magazynową zdolną do składowania 161 000 palet, firma scentralizowała obsługę wysokiego wolumenu zamówień w jednym, całkowicie zautomatyzowanym magazynie, w którym 15 układnic przeładowuje średnio 6500 przyjmowanych palet i 7000 palet opuszczających magazyn zgodnie z wytycznymi systemu WMS do zarządzania magazynem Easy WMS firmy Mecalux. Centrum logistyczne jest połączone z trzema zakładami produkcyjnymi firmy Hayat za pomocą tuneli nadziemnych wyposażonych w system przenośników i podnośników.

„Dokonaliśmy istotnej inwestycji w magazyn. Jesteśmy bardzo zadowoleni z korzyści, jakie szybko udało nam się uzyskać. Dzięki zamknięciu magazynów zewnętrznych i utworzeniu jednego scentralizowanego centrum logistycznego mogliśmy zrezygnować z transportu między poszczególnymi obiektami. Przyniosło nam to znaczne oszczędności”, mówi Tarik Demiryakan, kierownik ds. logistyki w firmie Hayat Kimya.

 

Przykład 2. Magazyn automatyczny z systemem Pallet Shuttle do zarządzania 100 000 ton mrożonych frytek

Firma Bem Brasil, producent mrożonych frytek, zdecydowała się na instalację automatycznego systemu Pallet Shuttle dostarczonego przez Mecalux. W magazynie Bem Brasil układnica umieszcza samojezdny wózek na początku kanału towarowego regału. Następnie wózek wjeżdża w jego głąb i pobiera lub umieszcza palety.

W magazynie składowanych jest ponad 33 000 palet zawierających surowce wykorzystywane w procesach produkcyjnych oraz produkty gotowe przeznaczone do wysyłki. 

Magazyn ten również stanowi konstrukcję samonośną, składającą się z trzech korytarzy o długości 143 m i regałów o wysokości 25 m. Ze względu na właściwości składowanych produktów w jego wnętrzu panuje stała temperatura -30ºC. Jest to zatem przykład komory mroźniczej. Jak wyjaśnia João Emílio Rocheto, prezes firmy Bem Brasil, system Pallet Shuttle idealnie sprawdza się w celu ograniczenia zużywanej energii elektrycznej potrzebnej do utrzymania odpowiedniej temperatury: „Zautomatyzowana praca systemu umożliwiła nam ograniczenie kosztów energii, poprawę warunków pracy operatorów oraz zwiększenie efektywności podczas obsługi i przechowywania ładunków”.

Automatyczny magazyn samonośny firmy Bem Brasil wyposażony w system Pallet Shuttle obsługiwany przez układnice

Automatyczny magazyn samonośny firmy Bem Brasil wyposażony w system Pallet Shuttle obsługiwany przez układnice

Przykład 3. Wzrost wydajności o 25% dzięki automatycznemu magazynowi pojemnikowemu

Francuski producent narzędzi SAM Outillage zdecydował się na całkowitą transformację przestarzałego, przeładowanego magazynu w Saint-Etienne. Celem inwestycji było bardziej efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz zwiększenia wydajności pracy. Magazyny automatyczne przedstawione powyżej służyły do obsługi ładunków składowanych na paletach. W tym przypadku mamy do czynienia z magazynem automatycznym przeznaczonym do obsługi drobnych elementów w pojemnikach. 

Automatyczny magazyn pojemnikowy firmy SAM Outillage składa się z trzech korytarzy o długości 40 m z regałami o podwójnej głębokości składowania. Odbiór i umieszczanie pojemników na regałach odbywa się za pomocą układnic pojemnikowych (podobnych do układnic paletowych, lecz mniejszych rozmiarów). Ten układ zapewnia możliwość składowania nawet 20 000 pojemników. Jest idealnym rozwiązaniem do zagęszczania ładunków. Obecnie SAM Outillage magazynuje 80% pozycji asortymentowych w automatycznym magazynie pojemnikowym. Ponadto usprawnienie pracy poprzez automatyzację zapewniło 25% wzrost wydajności wszystkich procesów i umożliwiło wysyłkę zamówień w ciągu zaledwie 24 godzin

Pracą nowego automatycznego magazynu pojemnikowego zarządza Easy WMS, system WMS opracowany przez firmę Mecalux, który obsługuje poszczególne obszary robocze: przyjęcia, personalizację produktów, kompletację zestawów, przygotowywanie i wysyłkę zamówień.

Dzięki budowie automatycznego magazynu pojemnikowego firma SAM Outillage zwiększyła wydajność pracy o 25%

Dzięki budowie automatycznego magazynu pojemnikowego firma SAM Outillage zwiększyła wydajność pracy o 25%

 

Przykład 4. Połączenie systemu Pallet Shuttle i wózków wahadłowych w celu obsługi 4000 zamówień dziennie

Operator logistyczny Luís Simões zlecił Mecaluxowi budowę magazynu automatycznego wyposażonego w system Pallet Shuttle z wózkami wahadłowymi, którego pracą zarządza oprogramowanie Easy WMS. System wyposażony w wózki wahadłowe usprawnia przepływ ładunków i zwiększa jego dynamikę w jeszcze większym stopniu niż Pallet Shuttle współpracujący z układnicą (jak w przypadku firmy Bem Brasil). Dlaczego? Zamiast jednej układnicy obsługującej wszystkie poziomy składowania na każdym poziomie instalowany jest wózek wahadłowy w celu zwiększenia liczby cykli wykonywanych na godzinę. 

W magazynie firmy Luís Simões na każdym poziomie składowania umieszczono dwa wózki wahadłowe w celu zapewnienia podwójnej wydajności i nieprzerwanej obsługi magazynu w trakcie czynności konserwacyjnych. Obiekt pełni funkcję bufora tymczasowego, w którym następuje organizacja i ustalanie harmonogramu obsługi ponad 4000 zamówień dziennie dla przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych z branży spożywczej, kosmetycznej i innych.

Dzięki systemowi akumulacyjnemu Luís Simões zyskał możliwość optymalizacji dostępnej powierzchni. „Umożliwiło to znaczne zwiększenie efektywności wykonywanych operacji. Do składowania obsługiwanej przez nas liczby palet potrzebowalibyśmy 9000 m². Zastosowanie magazynu automatycznego pozwoliło nam ograniczyć tę powierzchnię do jedynie 6500 m²”, wyjaśnia Rui Simões, kierownik ds. logistyki i innowacji w firmie Luís Simões.

 

Przykład 5. Magazyn automatyczny w sektorze medycznym do walki z pandemią COVID-19

Międzynarodowy koncern Intersurgical, którego działalność obejmuje projektowanie, produkcję i dystrybucję wyrobów medycznych wspomagających pracę układu oddechowego, zwiększył o 50% przepływy ładunków w swoim nowym magazynie, aby stawić czoła walce z pandemią COVID-19. Efekt? Koncern dostarczył na Litwie milion filtrów ochronnych dla pracowników służby zdrowia w rekordowym czasie. Możliwość szybkiego i bezbłędnego wykonania tego zadania zawdzięcza elastyczności procesów logistycznych i operacyjnych działających 24 godziny na dobę dzięki systemom automatycznym firmy Mecalux. 

Realizując strategię centralizacji działalności logistycznej, koncern Intersurgical otworzył niedawno na Litwie jeden z największych magazynów w krajach bałtyckich. Magazyn automatyczny o pojemności 50 400 palet składa się z ośmiu korytarzy o długości 121 m z regałami o wysokości 30 m i podwójnej głębokości składowania. Dostęp do dalej położonej palety zapewniają układnice wyposażone w widły teleskopowe.

Automatyzacja pozwoliła spełnić jeden z kluczowych wymogów logistyki farmaceutycznej oraz zarządzania wyrobami medycznymi – zapewnienie aseptyki. Dzięki rozwiązaniom automatycznym operatorzy nie muszą ręcznie obsługiwać ładunków. Ponadto system Easy WMS umożliwia identyfikowalności produktów w czasie rzeczywistym, od przyjęcia z produkcji po wysyłkę, co ma zasadnicze znaczenie w przypadku zaopatrywania sal operacyjnych i szpitali.

Magazyn automatyczny koncernu Intersurgical na Litwie składa się z ośmiu korytarzy o długości 121 m z regałami o podwójnej głębokości składowania po obu stronach

Magazyn automatyczny koncernu Intersurgical na Litwie składa się z ośmiu korytarzy o długości 121 m z regałami o podwójnej głębokości składowania po obu stronach

Automatyzacja jako kluczowy aspekt efektywnej logistyki

Wdrożenie rozwiązań technologicznych i automatyzacja logistyki to warunki niezbędne do zarządzania procesami logistycznymi w firmach prowadzących intensywną działalność. 

Niezależnie od rodzaju magazynowanych produktów czy sektora działalności, skontaktuj się z nami, aby sprawdzić, jakie korzyści Twoja firma może osiągnąć dzięki automatyzacji. Mecalux od ponad 50 lat wspiera przedsiębiorstwa w dziedzinie logistyki, dlatego oferowane przez nas automatyczne systemy magazynowe są idealnie dostosowane do specyfiki i dynamiki procesów zachodzących w tym obszarze.