Skrzyniopalety

Skrzyniopalety są typem nośnika ładunkowego służącym do składowania towaru. Ich budowa umożliwia składowanie produktu wewnątrz, chroniąc go przed uszkodzeniami.

Skrzyniopalety o wymiarach europalety (lub pojemniki mające wymiar jej podwielokrotności) mogą być obsługiwane przez takie same urządzenia przeładunkowe oraz składowane w takich samych systemach magazynowania jak palety tego typu.

Na rynku dostępne są skrzyniopalety i pojemniki o różnych wymiarach i – podobnie jak palety – wykonane z różnego typu materiałów, które wymagają określonych rozwiązań. Ze względu na surowiec, z którego zostały wykonane, możemy wyróżnić następujące typy skrzyniopalet:

  • Skrzyniopalety drewniane: zazwyczaj są osadzone na podstawie będącą drewnianą europaletą, więc mogą być wykorzystywane zarówno do transportu, jak i magazynowania towarów.
  • Skrzyniopalety plastikowe: jeśli ich podstawę stanowi europaleta z tworzywa sztucznego, mogą być używane w taki sam sposób, jak palety typu 1 wykonane z tego materiału. Są szczególnie zalecane dla branży produktów spożywczych.
  • Skrzyniopalety metalowe: z powodu swojej dużej wytrzymałości doskonale nadają się do transportu towarów podatnych na uszkodzenia. W przypadku składowania tego typu pojemników na regałach magazynowych wymagane może być zastosowanie specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Oprócz wymienionych typów skrzyniopalet stosowane są także tzw. pojemniki typu euro o wymiarach 600 x 400 mm, które służą do transportu i przechowywania małych produktów luzem. Rozmiar tego typu pojemników stanowi podwielokrotność wymiarów europalety, na której są składowane, co ułatwia ich obsługę i magazynowanie.

Przykład skrzyniopalety plastikowej