Wózki widłowe

Wózki widłowe mają bezpośredni wpływ na wybór rozwiązania magazynowego. Każdy typ wózka wymaga odpowiedniej szerokości korytarza roboczego, a to określa liczbę regałów magazynowych, która może zostać zainstalowana, oraz pojemność magazynową obiektu. Ponadto wózki podnoszące, ze względu na swoje ograniczenia techniczne, determinują także wysokość regałów.

Wózki widłowe umożliwiają sprawny przebieg wewnętrznego ruchu towarów w magazynie, łącząc ze sobą różne jego obszary – na przykład doki załadunkowe z regałami składowania lub strefy produkcji z częścią magazynową. W kolejnych artykułach zostały opisane główne cechy urządzeń przeładunkowych najczęściej stosowanych w magazynach o małej lub średniej powierzchni.

Na rynku dostępne są różne modele wózków widłowych, które możemy podzielić na trzy grupy:

  • Wózki niepodnoszące towaru: wózki paletowe ręczne i wózki paletowe elektryczne.
  • Wózki podnoszące towar: wózki podnośnikowe, wózki z przeciwwagą, wózki widłowe wysokiego składowania, wózki trójstronne, itp.
  • Wózki do kompletacji zamówień.

 

Wózek widłowy z przeciwwagą

Poniższa tabela przedstawia porównanie poszczególnych urządzeń do podnoszenia i transportu palet pod względem ich specyfikacji technicznych.

 

Typ Wysokość podnoszenia Minimalna szerokość korytarza System działania System magazynowy
Wózki podnośnikowe 3,00–6,50 m 2,10–2,20 m Ręczny

Paletowy(1)
Przepływowy(2)

Wózki widłowe tradycyjne (z przeciwwagą)

7,50 m 3,20–4,00 m Ręczny

Paletowy
Wjezdny
Przepływowy
Push-back 
Ruchomy Movirack

Wózki widłowe wysokiego składowania Normalne 8,50 m 2,70–2,80 m Ręczny

Paletowy(6)
Wjezdny
Przepływowy
Push-back
Ruchomy Movirack

Wysokie 10,50 m 2,90–3,00 m Ręczny
Wózki systemowe trójstronne 12,00 m 1,70–1,80 m

Ręczny

 

Paletowy(3)
Przepływowy(2)

Wózki systemowe dwustronne 12,00 m 1,50–1,60 m Ręczny

Paletowy(3), (4) 
Przepływowy(2)

Układnice 40,00 m 1,50–1,60 m Automatyczny

Paletowy(4), (5)
Wjezdny(7)
Przepływowy(2)

Podane wymiary korytarzy dotyczą zastosowania z europaletami obsługiwanymi po wąskiej stronie korytarza. Wartości szacunkowe.

 

Uwagi

(1) Palety muszą być podnoszone po stronie otworu bez dolnych desek.

(2) Mogą być stosowane w systemie przepływowym po dostosowaniu wlotu i wylotu regałów za pomocą rolek.

(3) Te wózki muszą być prowadzone mechanicznie (przy użyciu profilu w posadzce) lub za pomocą przewodu (przewód wbudowany w posadzkę).

(4) Nie można wkładać palet bezpośrednio z podłogi. Konieczny jest drugi wózek tradycyjny lub z wysuwanym masztem do układania lub ściągania palety na wylocie z korytarza albo mechaniczny system przemieszczania i układania (przenośnik rolkowy, łańcuch napędowy, wózki itd.).

(5) Prowadzone z góry i z dołu. Niektóre urządzenia są prowadzone tylko z dołu.

(6) Jeżeli palety są przesuwane poprzecznie lub są szersze niż odległość między przednimi prowadnicami wózka, należy ułożyć palety na tych prowadnicach i zwiększyć margines wysokości między podłogą i pierwszym poziomem ładunkowym do wysokości podwozia powiększonej o 20 cm.

(7) Za pomocą wózka wahadłowego lub wózka sterowanego radiowo.