Skrzyniopalety metalowe

Skrzyniopalety metalowe są dostępne w wielu kształtach i rozmiarach. Ich zastosowanie może być ograniczone w przypadku użycia w systemach magazynowania na regałach, jak wyjaśniono poniżej.

 

Skrzyniopalety metalowe bez prowadnic. Typ 1.

Aby można je było magazynować na regałach paletowych, na belkach należy umieścić specjalne wsporniki.
Mogą być umieszczane na regałach wjezdnych, chociaż nie jest to wskazane z uwagi na możliwą deformację miejscową szyn.
Nie nadają się do zastosowania w systemach typu push-back, z wózkiem Pallet Shuttle ani w regałach przepływowych.
Nie mogą być również stosowane w magazynach automatycznych ani na przenośnikach rolkowych lub łańcuchowych.
Wymiar „B” jest zazwyczaj większy niż wymiar „A” (zob. zdjęcie) i należy zachować tolerancje.
Zasadniczo są przystosowane do automatycznego układania w stos.

 

Skrzyniopalety metalowe bez prowadnic. Typ 1.

Skrzyniopalety metalowe bez prowadnic. Typ 1.

 
 

Skrzyniopalety metalowe bez prowadnic. Typ 2.

W zależności od wymiaru „A” (zob. ilustrację) mogą być umieszczane na regałach tradycyjnych bez wspornika, chociaż wskazane jest jego zamontowanie.
Mogą być magazynowane na regałach wjezdnych, natomiast w systemach typu push-back z wózkami wszystko zależy od wymiaru „A” i liczby wózków.
Nie nadają się do regałów przepływowych, regałów typu push-back z rolkami ani do systemów wózków Pallet Shuttle.
Można je stosować w magazynach automatycznych, biorąc pod uwagę wymiary stopek.
Należy stosować je wyłącznie z przenośnikami łańcuchowymi.
Skrzyniopaleta metalowa bez prowadnic. Typ 2.

Skrzyniopaleta metalowa bez prowadnic. Typ 2.

 
 

Skrzyniopalety metalowe z płozami

Są odpowiednie do każdego systemu magazynowego, a także mogą być stosowane z dowolnym urządzeniem transportu bliskiego.
Wymagają zachowania tolerancji, gdyż wymiar „B” jest większy niż wymiar „A” po obu bokach.
Warto zwrócić uwagę na sztywność i możliwość deformacji dolnej prowadnicy, ponieważ deformacja ta może uniemożliwić prawidłowe działanie na regałach przepływowych.
Należy koniecznie przestrzegać wymiarów i kształtu dolnych prowadnic, aby nie spowodować miejscowych deformacji belek nośnych lub rolek.

 

Skrzyniopaleta metalowa z płozami.

Skrzyniopaleta metalowa z płozami.

 
 

Inne skrzyniopalety metalowe

Aby można je było magazynować na regałach, muszą być traktowane w sposób szczególny.
Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz zwiększenie tolerancji w przypadku dużych skrzyniopalet, w których przód przekracza 1200 mm.

 

Przykład innych skrzyniopalet metalowych.

Przykład innych skrzyniopalet metalowych.

 

Inne artykuły w tym rozdziale