Co to jest kompletacja?

Kompletacja, czyli czynność związana z przygotowaniem zamówień, polega na zebraniu i połączeniu ładunków znajdujących się w różnych jednostkach ładunkowych w celu utworzenia zamówienia klienta. Może być wykonywana w prawie każdym typie magazynu i występuje zawsze, gdy konieczne jest połączenie opakowań, części, produktów lub materiałów w celu przeniesienia ich po wcześniejszym połączeniu.

Kompletacja i przeładunek ładunków jednostkowych są związane z cyklem uzupełnienia stanu magazynowego oraz z procesem wysyłki skompletowanych zamówień.

Działalność ta może być realizowana na wiele sposobów, od najprostszych, w których operator przemieszcza się po obiekcie zbierając jednostki, po najbardziej zaawansowane, na przykład oparte na w pełni zautomatyzowanym systemie ze zmechanizowaną kompletacją. Każda z tych metod nadaje się do jednego lub kilku zastosowań, a także ma pewne ograniczenia.

Przykład magazynu z kompletacją wykonywaną bezpośrednio z regałów

Przykład magazynu z kompletacją wykonywaną bezpośrednio z regałów.

Wpływ kompletacji na inwestycję

Aby zrozumieć znaczenie finansowe tej czynności w magazynie, należy pamiętać, że w źle zaprojektowanym obiekcie koszty kompletacji mogą przekroczyć 60% kosztów eksploatacji. Ograniczenie wpływu kompletacji do koniecznego minimum to cel, którego osiągnięcie stanowi o różnicy między firmą konkurencyjną i firmą niekonkurencyjną, tzn. o pozostaniu na rynku lub zniknięciu z niego.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym artykule najwięcej uwagi na etapie projektowania należy zwrócić właśnie na przygotowanie zamówień. Jest to także czynność, którą cechuje największy postęp technologii stosowanych i w której prawdopodobnie w przyszłości pojawią się nowe produkty umożliwiające ograniczenie dodatkowych kosztów kompletacji zamówień.

Przykład kompletacji wykonywanej na regałach przepływowych półkowych, w której palety z rezerwą produktu znajdują się na wyższych poziomach

Przykład kompletacji wykonywanej na regałach przepływowych półkowych, w której palety z rezerwą produktu znajdują się na wyższych poziomach.

 

Istnieją różne sposoby przeprowadzania kompletacji. Każdy z nich jest właściwy, jednak niektóre mają większy wpływ finansowy oraz inny poziom inwestycji początkowej.

Przykład kompletacji wykonywanej bezpośrednio na palecie umieszczonej na niższych poziomach regału przy zachowaniu rezerwy w górnej części jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli kompletacja nie jest duża lub jeżeli magazyn jest mały. Można również przeprowadzać kompletację na całej wysokości regału magazynowego przy użyciu odpowiedniego urządzenia. Jest to dobre rozwiązanie dla produktów o niewielkiej rotacji. Te dwa warianty wymagają od operatora przemieszczania się w magazynie. W wielu przypadkach takie rozwiązanie wiąże się z dużymi kosztami, ponieważ stosowana jest zasada „operator do produktu“.

Czy należy zatem rozważyć inne alternatywy? Zależy. Wybrany sposób kompletacji zamówień będzie opłacalny, jeżeli uzasadnia go redukcja kosztów i jeżeli ma optymalny okres zwrotu inwestycji. Odpowiedź na to pytanie wynika z analizy każdego dostępnego rozwiązania oraz ze stosowanych narzędzi i strategii.

Główne strategie ulepszenia kompletacji

Wszystkie operacje kompletacyjne obliczane są na podstawie liczby rzędów do przygotowania. W celu zwiększenia liczby tych rzędów można zastosować różne rozwiązania w systemach magazynowych opartych na zasadzie „operator do produktu“.

Pierwsze rozwiązanie polega na zainstalowaniu systemu zarządzania magazynami (WMS), który m.in. optymalizuje trasy operatorów pod względem liczby i długości. Również optymalny układ magazynu i towarów ułatwia operacje zdejmowania produktów.

Operacje wykonywane przez personel można także usprawnić poprzez eliminację papierowej listy z zamówieniem. W tym celu można udostępnić odpowiednim pracownikom terminale i urządzenia radiowe lub urządzenia typu voice picking (kompletacja głosowa).

Pracę można usprawnić poprzez przygotowywanie zamówień falami (tworzenie wielu zamówień jednocześnie) lub poprzez grupowanie.

Oczywiście stosowana infrastruktura również może zapewnić szybkość operacji, jak w przypadku regałów półkowych przepływowych wyposażonych w system pick to light, tzn. urządzenia świetlne umieszczone w każdej lokalizacji, które wskazują, z jakiego miejsca należy wyjąć produkt oraz w jakiej ilości. To samo dotyczy systemów put to light, tzn. urządzeń wskazujących, gdzie i ile jednostek należy ułożyć w odniesieniu do każdego zamówienia. Urządzenia te mogą również zwiększyć szybkość operacji, jeżeli stosowane są na wózkach widłowych lub na wózkach do kompletacji zamówień.

Oprócz wyżej wymienionych urządzeń, jeżeli celem jest dalsze zwiększenie pojemności w celu utworzenia rzędów do kompletacji, należy zastosować strategie typu „produkt do operatora“, w których operator nie opuszcza swojego stanowiska, a towar jest transportowany do niego.

W kolejnych artykułach przedstawiono analizę różnych sposobów pracy dotyczących kompletacji zamówień.

Zainstalowanie oprogramowania magazynowego (WMS) pozwala ulepszyć i zwiększyć liczb procesów kompletacji

Zainstalowanie oprogramowania magazynowego (WMS) pozwala ulepszyć i zwiększyć liczb procesów kompletacji.