Skrzyniopalety plastikowe

Skrzyniopalety plastikowe, których podstawę stanowi europaleta wykonana z takiego samego materiału, mogą być używane w taki sam sposób jak palety typu 1 przy uwzględnieniu zastrzeżeń dotyczących palet plastikowych.

Skrzyniopaleta plastikowa, której podstawę stanowi europaleta wykonana z tego samego materiału

Skrzyniopalety plastikowe, których podstawy nie spełniają wymogów określonych dla europalety, muszą być traktowane w sposób szczególny (na poniższej ilustracji przedstawiono przykład tego typu skrzyniopalety).

Skrzyniopaleta plastikowa, której podstawa nie spełnia wymogów określonych dla europalety.

Inne artykuły w tym rozdziale