Podstawową różnicą między europaletą a paletą amerykańską są wymiary

Jakie są różnice między europaletą a paletą amerykańską?

27 paź 2022

Europalety i palety amerykańskie to platformy służące do składowania i transportowania ładunków w magazynie i poza nim. Podstawową różnicą pomiędzy tymi nośnikami są ich wymiary – w przypadku europalety to 1200 x 800 mm, paleta amerykańska z kolei jest nieco szersza (1200 x 1000 mm). 

Podane wyżej wielkości występują najczęściej, jednak Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) – instytucja zajmująca się opracowywaniem norm – dopuszcza również inne: 1165 x 1165 mm, 1100 x 1100 mm, 1067 x 1067 mm oraz 1016 x 1219 mm.

Charakterystyka europalety

Paleta europejska, nazywana również europaletą lub EPAL (akronim od European Pallet Association), jest najczęściej stosowanym nośnikiem ładunków w Europie. Zgodnie ze wskazaniami normy PN-EN 13698-1 długość europalety wynosi 1200 mm, a szerokość – 800 mm. Wymiary te są dostosowane do standardowych rozmiarów plastikowych pojemników i pudełek kartonowych, co ułatwia grupowanie towarów.

Europaleta jest najbardziej rozpowszechnionym modelem w Europie i może być wykorzystywana w dowolnym systemie magazynowym, pod warunkiem, że jej płozy będą opierały się prostopadle do belek nośnych regałów. Ładowność dynamiczna tego modelu wynosi 1500 kg, a statyczna – do 4000 kg. Europaleta może być obsługiwana przez dowolny rodzaj wózka lub urządzenia transportu bliskiego, dlatego też jest idealnym rozwiązaniem w przypadku magazynów automatycznych.

Ujednolicone wymiary nośnika przyczyniły się do standaryzacji środków transportu towaru – na naczepach tirów mieszczą się 33 palety, natomiast do standardowych kontenerów morski można ich załadować 11.

Palety europejskie muszą być oznaczone symbolem EUR na jednym z boków. Znak ten wskazuje, że zostały wyprodukowane zgodnie z właściwymi normami jakości. Brak oficjalnego logotypu może skutkować odrzuceniem ładunku, a nawet nałożeniem przez odpowiednie władze kar na dostawcę lub odbiorcę.  

Wymiary europalety to 1200 x 800 mm
Wymiary europalety to 1200 x 800 mm

Charakterystyka palety amerykańskiej

Paleta amerykańska, nazywana również paletą uniwersalną, jest powszechnie używanym modelem w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Ten rodzaj palet, określony przez normę ISO 3676, ułatwił wymianę handlową na całym świecie.

Długość palety uniwersalnej jest taka sama jak w przypadku palety europejskiej (1200 mm), a szerokość o 200 mm większa. Różnice pomiędzy oboma paletami można dostrzec gołym okiem – paleta amerykańska ma bardziej kwadratowy kształt niż europejska. Dzięki swojej budowie paleta amerykańska idealnie nadaje się do transportu substancji płynnych  – zajmuje większą powierzchnię, dlatego jest bardziej stabilna.

Chociaż paleta amerykańska jest najpopularniejszym modelem w Stanach Zjednoczonych, nie jest jedynym rodzajem tego nośnika obecnym na rynku północnoamerykańskim. Dostępnych jest wiele standardowych wymiarów, dostosowanych do potrzeb konkretnego sektora przemysłu (m.in. spożywczego, samochodowego, zbrojeniowego, chemicznego czy farmaceutycznego).

Europalety doskonale sprawdzają się w magazynach automatycznych
Europalety doskonale sprawdzają się w magazynach automatycznych

Europaleta i paleta amerykańska – podobieństwa

Europalety i palety amerykańskie mają takie samo zastosowanie. Oba nośniki ładunków stosowane są jako platformy do grupowania, składowania i transportowania towarów w bezpieczny sposób.

Te dwa najpopularniejsze rodzaje palet wykonuje się też z tych samych materiałów. Początkowo wszystkie palety były drewniane, natomiast obecnie produkuje się również modele z plastiku czy metalu, w zależności od sektora przemysłu i konkretnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Przykładowo, w przypadku przemysłu samochodowego często stosuje się palety metalowe ze względu na ich dużą wytrzymałość.

Europaleta i paleta amerykańska – różnice

W poniższej tabeli przedstawiono główne różnice między oboma najczęściej stosowanymi rodzajami palet:

Rodzaj palety Paleta amerykańska Europaleta
Wymiary 1200 x 1000 mm 1200  x 800 mm
Obszar stosowania Stany Zjednoczone i Japonia Europa
Standaryzacja ISO EN


Podstawową różnicą między paletą europejską a amerykańską są ich wymiary – paleta amerykańska jest szersza, a co za tym idzie, bardziej stabilna, dlatego doskonale sprawdza się w transporcie cieczy.

Kolejną istotną różnicą jest instytucja, która wydaje regulacje odnośnie do projektowania i produkcji palet. W przypadku palet amerykańskich jest to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO), zaś europalety regulowane są przez normę europejską PN-EN 13698-1:2005 „Wymagania produkcyjne dotyczące palet”. Część 1: Wymagania produkcyjne dotyczące palet płaskich drewnianych o wymiarach 800 x 1200 mm.

Europalety i palety amerykańskie mogą być drewniane, plastikowe lub metalowe
Europalety i palety amerykańskie mogą być drewniane, plastikowe lub metalowe

Palety dostosowane do potrzeb magazynu

Mimo że zastosowanie palet jest takie samo, europaleta i paleta amerykańska różnią się wymiarami czy normami dotyczącymi ich produkcji i sprzedaży.

Wydajne planowanie logistyczne rozpoczyna się od decyzji dotyczących wyboru właściwego rodzaju palety wykorzystywanej w magazynie oraz materiału, z którego zostanie wykonana. Wybór ten może zależeć od takich czynników jak pochodzenie producenta, rodzaj systemu składowania czy stosowane urządzenia transportu bliskiego.