Organizacja magazynu

Szukasz porad, jak należy zaplanować układ magazynu i zadbać o jego organizację? W tej części naszego bloga znajdziesz porady eksperckie, które pomogą Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

 • Zielony metanol dla bardziej zrównoważonego przemysłu

  Zielony metanol dla bardziej zrównoważonego przemysłu

  Opublikowane przez Mecalux

  Stosowanie zielonego metanolu jest istotnym elementem rozwoju logistyki przyjaznej środowisku naturalnemu. Produkcja zielonego metanolu przyczyni się do redukcji wpływu procesów na środowisko naturalne oraz pozwoli zwiększyć ich wydajność.

 • Jak efektywnie zorganizować magazyn surowców?

  Jak efektywnie zorganizować magazyn surowców?

  Opublikowane przez Mecalux

  Magazyn surowców to instalacja logistyczna służąca do składowania komponentów lub materiałów przed wysłaniem ich na linie produkcyjne. Tego rodzaju obiekt musi też zapewnić płynne dostarczanie surowców na produkcję.

 • Jakie są najnowsze trendy w zarządzaniu magazynem?

  Jakie są najnowsze trendy w zarządzaniu magazynem?

  Opublikowane przez Mecalux

  W ostatnich latach robotyzacja i digitalizacja procesów stały się głównymi trendami w zarządzaniu magazynem. Pojawienie się nowych technologii uprościło przepływy informacji oraz usprawniło przeprowadzanie operacji logistycznych.

 • Elektryczne ciężarówki w logistyce

  Elektryczne ciężarówki w logistyce

  Opublikowane przez Mecalux

  Elektryczne ciężarówki to pojazdy wykorzystywane do doręczania zamówień klientom. Są wyposażone w silnik elektryczny, dzięki czemu pozwalają ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, a tym samym przyczyniają się do osiągania coraz bardziej zielonej logistyki.

 • Kontroler stanów magazynowych – na czym polega jego praca?

  Kontroler stanów magazynowych – na czym polega jego praca?

  Opublikowane przez Mecalux

  Kontroler stanów magazynowych jest pracownikiem odpowiedzialnym za monitorowanie przyjęć i wydań towaru. W swojej pracy coraz częściej wykorzystuje narzędzia informatyczne, takie jak system zarządzania magazynem (WMS).

 • Zapas cykliczny i jego znaczenie w zarządzaniu stanem magazynowym

  Zapas cykliczny i jego znaczenie w zarządzaniu stanem magazynowym

  Opublikowane przez Mecalux

  Cykl zapasów to część stanu magazynowego, którą sprzedawca przeznacza na realizację standardowych zamówień. Regularne obliczanie cyklu zamówień dla każdego składowanego produktu jest konieczne, aby wydajnie zarządzać stanem magazynowym.

 • Logistyka wychodząca ─ kluczowe aspekty wydajnej dystrybucji

  Logistyka wychodząca ─ kluczowe aspekty wydajnej dystrybucji

  Opublikowane przez Mecalux

  Logistyka wychodząca obejmuje procesy kompletacji, wysyłki i transportu zamówień z magazynu do klienta końcowego lub innego obiektu firmy. Cyfryzacja logistyki wychodzącej za pomocą oprogramowania WMS zwiększa wydajność pozostałych operacji wykonywanych w ramach łańcucha dostaw.

 • Powierzchnia magazynowa – czy istnieje efekt e-commerce?

  Powierzchnia magazynowa – czy istnieje efekt e-commerce?

  Opublikowane przez Mecalux

  Brak powierzchni magazynowej jest jednym z największych wyzwań stojących przed kierownikami logistyki, zwłaszcza wobec rozkwitu e-commerce. Akumulacyjne systemy magazynowe i cyfryzacja to dwa najczęstsze rozwiązania pozwalające sprostać problemom w tym zakresie.

 • Wi-fi przemysłowe — jeden z filarów magazynu

  Wi-fi przemysłowe — jeden z filarów magazynu

  Opublikowane przez Mecalux

  Wi-fi przemysłowe o silnym sygnale jest niezbędne, aby korzystać z nowoczesnych technologii, a dzięki temu, dysponować skoordynowanym i wydajnym magazynem. Słabe połączenie bezprzewodowe może doprowadzić do zerwania połączenia z czujnikami i zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa.

 • Fast-moving consumer goods – logistyka FMCG

  Fast-moving consumer goods – logistyka FMCG

  Opublikowane przez Mecalux

  Produkty szybkozbywalne ze względu na wysoki wskaźnik rotacji wymagają nadzwyczaj sprawnej obsługi logistycznej. Branża FMCG obejmuje produkty masowo wytwarzane i konsumowane, począwszy od żywności i napojów, poprzez środki czystości, aż po materiały biurowe i eksploatacyjne.

 • Na czym polega logistyka inbound?

  Na czym polega logistyka inbound?

  Opublikowane przez Mecalux

  Logistyka inbound odpowiada za zaopatrzenie w surowce i produkty niezbędne do prawidłowej działalności przedsiębiorstwa. Cyfryzacja tego procesu przy użyciu odpowiednich rozwiązań informatycznych pozwala poprawić wydajność kolejnych etapów łańcucha dostaw.

 • Zarządzanie logistyką – sposób na zdobycie przewagi konkurencyjnej

  Zarządzanie logistyką – sposób na zdobycie przewagi konkurencyjnej

  Opublikowane przez Mecalux

  Zarządzanie logistyką pozwala uzyskać przewagę nad konkurencją dzięki poprawie jakości obsługi klienta. Prawidłowe zarządzanie logistyką umożliwia lepszą organizację produktów, co znacząco ułatwia ich magazynowanie oraz przygotowanie zamówień.

 • Wózki widłowe – przegląd rozwiązań do różnych magazynów

  Wózki widłowe – przegląd rozwiązań do różnych magazynów

  Opublikowane przez Mecalux

  Przy doborze odpowiednich wózków widłowych należy wziąć pod uwagę układ magazynu, systemy składowania czy rodzaj obsługiwanych ładunków. Urządzenia te powinny umożliwiać sprawny i bezpieczny załadunek i rozładunek regałów.

 • Diagnoza kryzysu w łańcuchu dostaw w 2021 roku

  Diagnoza kryzysu w łańcuchu dostaw w 2021 roku

  Opublikowane przez Mecalux

  Rok 2021 minął pod znakiem kryzysu w łańcuchu dostaw, który zakłócił płynność procesów logistycznych. W niniejszym artykule próbujemy odpowiedzieć na pytania, co stało się z łańcuchem dostaw w zeszłym roku oraz w jaki sposób można złagodzić skutki kryzysu dzięki logistyce 4.0.

 • Supply chain manager – profil zawodowy i funkcje kluczowej postaci w logistyce

  Supply chain manager – profil zawodowy i funkcje kluczowej postaci w logistyce

  Opublikowane przez Mecalux

  Supply chain manager odpowiada za koordynację i planowanie wszelkich działań związanych z łańcuchem dostaw. Z niniejszego artykułu dowiesz się, na czym polega jego praca, jakie powinien mieć wykształcenie, a także jak cyfryzacja ułatwia wykonywanie rutynowych zadań na tym stanowisku.

 • Magazyny miejskie – szybsza dostawa na ostatniej mili

  Magazyny miejskie – szybsza dostawa na ostatniej mili

  Opublikowane przez Mecalux

  Magazyny miejskie to obiekty służące do składowania towarów oraz przygotowania i wysyłki zamówień, zlokalizowane zazwyczaj na obrzeżach dużych miast. W niniejszym artykule przyjrzymy się początkom magazynów miejskich, omówimy ich funkcję w łańcuchu dostaw oraz wyjaśnimy, jak powinny być zaprojektowane i wyposażone.

 • Na czym polega praca order pickera?

  Na czym polega praca order pickera?

  Opublikowane przez Mecalux

  Order picker to pracownik magazynu zajmujący się pobieraniem i grupowaniem produktów zamawianych przez klientów. Idealny kandydat na to stanowisko powinien skutecznie radzić sobie z wieloma zadaniami i wykonywać je z maksymalną wydajnością.

 • Na czym polega kanibalizacja w logistyce zwrotnej

  Na czym polega kanibalizacja w logistyce zwrotnej

  Opublikowane przez Mecalux

  Kanibalizacja w logistyce zwrotnej to metoda zarządzania produktami zużytymi lub w ogóle nienadającymi się do dalszego użytku. Polega ona na odzysku elementów, które można wykorzystać do naprawy, renowacji lub produkcji innych artykułów.

 • Poziom obsługi w logistyce – satysfakcja klientów na pierwszym miejscu

  Poziom obsługi w logistyce – satysfakcja klientów na pierwszym miejscu

  Opublikowane przez Mecalux

  Poziom obsługi wskazuje prawdopodobieństwo zaspokojenia popytu na dany produkt przy aktualnym stanie zapasów. Pojęcie to w nierozerwalny sposób wiąże się z prawidłowym zarządzaniem zapasami, bez którego trudno o terminową realizację zamówień i utrzymanie satysfakcji klientów.

 • Zrównoważony łańcuch dostaw jako sposób na ochronę środowiska

  Zrównoważony łańcuch dostaw jako sposób na ochronę środowiska

  Opublikowane przez Mecalux

  Zrównoważony łańcuch dostaw opiera się na dobrych praktykach mających na celu ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko. Świadomi współczesnych zagrożeń konsumenci coraz częściej sięgają po produkty firm aktywnie działających na rzecz przyszłości naszej planety.

 • Logistyka just-in-case – alternatywa dla JIT

  Logistyka just-in-case – alternatywa dla JIT

  Opublikowane przez Mecalux

  Strategia produkcji i zarządzania „just-in-case” ułatwia zarządzanie zapasami w przypadku zakłóceń łańcucha dostaw. Strategia JIC nazywana jest również systemem produkcji „push”, który wiąże się z niższymi kosztami wytwarzania artykułów ze względu na ich produkcję na dużą skalę.

 • Jak wdrożyć elastyczną logistykę? 4 kluczowe trendy

  Jak wdrożyć elastyczną logistykę? 4 kluczowe trendy

  Opublikowane przez Mecalux

  Elastyczna logistyka to zdolność do zwiększania lub ograniczania zasobów magazynowych w celu adaptacji do zmiennego popytu. Umożliwia dostosowanie linii produkcyjnych lub procesu wysyłki do aktualnego poziomu zapotrzebowania na dany produkt bez konieczności ponoszenia wyższych kosztów operacyjnych w magazynie.

 • Takt time – produkcja w tempie popytu

  Takt time – produkcja w tempie popytu

  Opublikowane przez Mecalux

  Takt time to koncepcja oznaczająca dostosowanie tempa produkcji do poziomu popytu w celu zaspokojenia potrzeb klientów. Aby obliczyć takt time, należy podzielić dostępny czas na wyprodukowanie wyrobu przez liczbę sztuk produktów zamówionych przez klienta.

 • Zaopatrzenie jako niezbędny element efektywnej obsługi

  Zaopatrzenie jako niezbędny element efektywnej obsługi

  Opublikowane przez Mecalux

  Proces zaopatrzenia polega na zakupie niezbędnych materiałów w celu zagwarantowania ciągłości produkcji lub sprzedaży. Efektywne zarządzanie zaopatrzeniem jest konieczne dla zapewnienia firmie stałej dostępności niezbędnych surowców.

 • Grywalizacja w logistyce – większa wydajność poprzez rozrywkę

  Grywalizacja w logistyce – większa wydajność poprzez rozrywkę

  Opublikowane przez Mecalux

  Grywalizacja w magazynie to strategia pracy i kształcenia, która zakłada osiąganie określonych celów poprzez rozrywkę i rywalizację. Grywalizację w logistyce można zastosować do tworzenia i wdrażania procesów bardziej angażujących uwagę operatorów, a co za tym idzie, zwiększających wydajność ich pracy.

 • Centrum dystrybucyjne – klucz do skrócenia czasu dostawy i wyeliminowania błędów

  Centrum dystrybucyjne – klucz do skrócenia czasu dostawy i wyeliminowania błędów

  Opublikowane przez Mecalux

  Centrum dystrybucyjne to obiekt logistyczny prowadzący procesy przyjęć, magazynowania, kompletacji i wydań towaru. W niniejszym artykule prezentujemy charakterystykę centrów dystrybucyjnych i ich funkcję w ramach łańcucha dostaw oraz wyjaśniamy najważniejsze różnice między tymi obiektami a tradycyjnymi magazynami.

 • Magazyn tranzytowy – transport towarów na dużych odległościach

  Magazyn tranzytowy – transport towarów na dużych odległościach

  Opublikowane przez Mecalux

  Magazyn tranzytowy to miejsce przeznaczone do tymczasowego składowania ładunków, gdzie infrastruktura magazynowa oraz organizacja składowania powinny zostać dobrane w sposób zapewniający dynamizację wykonywanych czynności logistycznych.

 • SCM – wydajne zarządzanie łańcuchem dostaw

  SCM – wydajne zarządzanie łańcuchem dostaw

  Opublikowane przez Mecalux

  Wydajne zarządzanie łańcuchem dostaw jest kluczowym aspektem działalności przedsiębiorstwa podyktowanym rosnącymi wymaganiami konsumentów w zakresie szybkości dostaw czy dostępności rożnych kanałów sprzedaży i dystrybucji. Wymaga ono ścisłej współpracy między wszystkimi ogniwami zajmującymi się produkcją, zaopatrzeniem, magazynowaniem oraz dostarczaniem gotowych produktów do klientów docelowych.

 • Technologie przyrostowe – jak druk 3D rewolucjonizuje produkcję

  Technologie przyrostowe – jak druk 3D rewolucjonizuje produkcję

  Opublikowane przez Mecalux

  Technologie przyrostowe to metody produkcji przedmiotów poprzez nakładanie kolejnych warstw materiału, tak jak w druku 3D. Inaczej niż w tradycyjnych procesach nie potrzeba tu formy, ponieważ wyroby powstają na podstawie cyfrowego modelu.

 • 5 przykładów zastosowania metody Poka-Yoke

  5 przykładów zastosowania metody Poka-Yoke

  Opublikowane przez Mecalux

  Poka-Yoke to metoda pracy, która ułatwia wykrywanie i eliminowanie błędów w procesach produkcyjnych i logistycznych. To znakomite narzędzie ciągłego doskonalenia, które pozwala uniknąć pomyłek szkodzących wizerunkowi firmy.

 • Proces ciągłego doskonalenia i jego zastosowanie w logistyce

  Proces ciągłego doskonalenia i jego zastosowanie w logistyce

  Opublikowane przez Mecalux

  Techniki ciągłego doskonalenia to zbiór strategii, których celem jest optymalizacja procesów prowadzonych w firmie. W niniejszym artykule prezentujemy najpopularniejsze metody ciągłego doskonalenia i objaśniamy, w jaki sposób mogą przyczynić się one do usprawnienia logistyki.

 • Jak zbudować łańcuch dostaw odporny na ryzyka

  Jak zbudować łańcuch dostaw odporny na ryzyka

  Opublikowane przez Mecalux

  Łańcuch dostaw odporny na ryzyka (resilient supply chain) nie ulega przerwaniu pod wpływem ewentualnych zakłóceń. Dzięki temu może zapewnić skuteczne magazynowanie ładunków oraz sprawną kompletację i dostawę zamówień zgodnie z warunkami ustalonymi z klientem.

 • Logistyka wewnętrzna jako przewaga konkurencyjna

  Logistyka wewnętrzna jako przewaga konkurencyjna

  Opublikowane przez Mecalux

  W centrum zainteresowania logistyki wewnętrznej leży przepływ surowców i gotowych wyrobów w obrębie przedsiębiorstwa. Nowoczesne technologie pozwalają lepiej zorganizować te procesy, zapewniając przy tym większą dokładność oraz oszczędność czasu i redukcję kosztów.

 • Znaczenie paletyzacji w logistyce

  Znaczenie paletyzacji w logistyce

  Opublikowane przez Mecalux

  Paletyzacja to proces logistyczny polegający na grupowaniu towarów na palecie, w wyniku czego otrzymujemy pojedynczy ładunek. Jakich korzyści dostarcza paletyzacja i wykorzystanie palet jako podstawowych jednostek ładunkowych w obiekcie magazynowym? Odpowiedź na te i inne pytanie znajdziesz w artykule.

 • Rodzaje logistyki w łańcuchu dostaw

  Rodzaje logistyki w łańcuchu dostaw

  Opublikowane przez Mecalux

  Logistyka obejmuje wszystkie działania od wytworzenia produktu aż po dostarczenie go docelowemu odbiorcy. Poszczególne rodzaje logistyki zajmują się konkretnymi etapami lub procesami w łańcuchu dostaw.

 • Magazynowanie „on-demand” – elastyczna logistyka

  Magazynowanie „on-demand” – elastyczna logistyka

  Opublikowane przez Mecalux

  Magazynowanie „on-demand” to efekt ewolucji modelu 3PL – outsourcing usług logistycznych w krótkim okresie czasu. W kontekście coraz bardziej globalnych rynków elastyczność i skalowalność stanowią kwestie o kluczowym znaczeniu dla zwiększenia konkurencyjności.

 • Zapas nadmierny – jak go unikać

  Zapas nadmierny – jak go unikać

  Opublikowane przez Mecalux

  Zapas nadmierny wynika z wadliwego planowania lub braku koordynacji pracy magazynu z działem sprzedaży lub zakupów. Problem ten można rozwiązać poprzez wdrożenie odpowiednich działań z zakresu intralogistyki.

 • Formuła Wilsona kluczem do optymalnego zarządzania zapasami

  Formuła Wilsona kluczem do optymalnego zarządzania zapasami

  Opublikowane przez Mecalux

  Ile towarów i w jakich odstępach czasu należy zamówić u dostawcy? Odpowiedź na te pytania można uzyskać przy użyciu formuły Wilsona, która ułatwia zarządzanie zapasami przedsiębiorstwa, pozwalając wyliczyć optymalną wielkość zamówienia na podstawie zapotrzebowania, ceny i kosztów magazynowania surowca.

 • Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) – kompromis między klientem i dostawcą

  Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) – kompromis między klientem i dostawcą

  Opublikowane przez Mecalux

  Minimalna wielkość zamówienia (ang. MOQ) to najmniejsza liczba sztuk produktu, jaką dostawca gotów jest jednorazowo sprzedać. Dostawcy narzucają minimalną wielkość zamówienia, aby odzyskać wydatki poniesione na produkcję i zapewnić sobie odpowiedni zysk z każdej sprzedanej partii.

 • Kierownik magazynu – zakres obowiązków kluczowego pracownika działu logistyki

  Kierownik magazynu – zakres obowiązków kluczowego pracownika działu logistyki

  Opublikowane przez Mecalux

  Kierownik magazynu to jedno z najbardziej odpowiedzialnych i cenionych stanowisk na rynku ze względu na znaczenie logistyki w sektorze biznesu. Do jego zadań należy zarządzanie stanem magazynowym i wysyłkami ładunków, jak również monitorowanie czynnościami prowadzonymi w magazynie, w tym procesem kompletacji.

 • Pomieszczenia czyste (clean room) – jak pozbyć się zanieczyszczeń

  Pomieszczenia czyste (clean room) – jak pozbyć się zanieczyszczeń

  Opublikowane przez Mecalux

  Pomieszczenia typu clean room stanowią nieodzowny element w działalności przedsiębiorstw z sektora spożywczego, kosmetycznego czy chemicznego. Czym są tego rodzaju pomieszczenia, jaka jest ich rola i w jaki sposób funkcjonują w środowisku logistyki magazynowej. Na te i inne pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

 • Wielopoziomowe systemy magazynowe – optymalny sposób na brak przestrzeni

  Wielopoziomowe systemy magazynowe – optymalny sposób na brak przestrzeni

  Opublikowane przez Mecalux

  Wielopoziomowe systemy magazynowe to innowacyjne instalacje magazynowe, w których każde piętro działa w sposób niezależny od pozostałych. Jakie są ich zalety i wady? W niniejszym artykule omawiamy również inne rozwiązania zaprojektowane w celu efektywnego wykorzystania kubatury obiektów magazynowych.

 • Zalety stosowania analizy ABC do klasyfikacji zapasów w magazynie

  Zalety stosowania analizy ABC do klasyfikacji zapasów w magazynie

  Opublikowane przez Mecalux

  Analiza ABC to metoda klasyfikacji asortymentu, która umożliwia organizację rozmieszczenia produktów w magazynie. Rozmieszczenie opracowuje się, uwzględniając znaczenie poszczególnych produktów dla firmy pod względem ich wartości i poziomu rotacji. Dowiedz się, jak maksymalnie wykorzystać przestrzeń magazynową, stosując analizę ABC.

 • Jakie są kluczowe kryteria rozmieszczenia towarów w magazynie?

  Jakie są kluczowe kryteria rozmieszczenia towarów w magazynie?

  Opublikowane przez Mecalux

  Kryteria regulujące rozmieszczanie towarów w magazynie określają sposób organizacji ładunków w obiekcie. W naszym artykule omawiamy najczęściej stosowane reguły z wyszczególnieniem czynników, które należy uwzględnić, aby skutecznie zarządzać całym procesem.

 • Jak zaplanować magazyn od zera

  Jak zaplanować magazyn od zera

  Opublikowane przez Mecalux

  Jaki zestaw czynników warunkuje planowanie powierzchni magazynowej od zera? W niniejszym artykule omawiamy cztery główne obszary mające znaczenie podczas projektowania magazynu: przepływy, dostępność ładunków, dostępną przestrzeń oraz wytyczne dot. postępowania z zapasami.

 • Jak zorganizować magazyn części zamiennych?

  Jak zorganizować magazyn części zamiennych?

  Opublikowane przez Mecalux

  Organizacja magazynu części zamiennych wymaga przygotowania obiektu składowania, który będzie w stanie obsługiwać bardzo duże liczby zamówień zróżnicowanego asortymentu z zachowaniem maksymalnej efektywności. Oto kilka wskazówek, w jaki sposób można to osiągnąć.

 • Metoda wolnych miejsc składowania: definicja i zalety jej stosowania

  Metoda wolnych miejsc składowania: definicja i zalety jej stosowania

  Opublikowane przez Mecalux

  Dowiedz się, na czym polega metoda wolnych miejsc składowania w magazynie i jakie są jej największe zalety. Wyjaśniamy również, jakie wymagania należy spełnić, aby ją stosować, oraz w jakich przypadkach korzystniejsze będzie wykorzystanie innego sposobu rozmieszczenia zapasów w magazynie.

 • Przyjęcie towaru do magazynu: przebieg procesu i możliwości jego usprawnienia

  Przyjęcie towaru do magazynu: przebieg procesu i możliwości jego usprawnienia

  Opublikowane przez Mecalux

  Przyjęcie towaru to jedna z najistotniejszych operacji realizowanych w magazynie, ponieważ to od niego rozpoczyna się proces obsługi składowania towaru. Z jakich etapów składa się ten proces? Jakie działania można podjąć, aby usprawnić jego przebieg? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

 • Centrum logistyczne – kluczowy element łańcucha dostaw

  Centrum logistyczne – kluczowy element łańcucha dostaw

  Opublikowane przez Mecalux

  Centra logistyczne zapewniają przestrzeń niezbędną do magazynowania towaru. Pełnią również kluczową rolę dla zagwarantowania efektywności łańcucha dostaw. Ich funkcje, organizacja i lokalizacja to aspekty umożliwiające klasyfikację różnych rodzajów centrów logistycznych ze względu na charakter prowadzonej działalności.

 • Proces magazynowania: jak przebiega i w jaki sposób można go usprawnić

  Proces magazynowania: jak przebiega i w jaki sposób można go usprawnić

  Opublikowane przez Mecalux

  Co to jest proces magazynowania, na czym polega i jak można go usprawnić? W tym artykule wyjaśniamy, jak działa magazyn, oraz dzielimy się wskazówkami, które pozwolą usprawnić poszczególne strefy magazynowe, w których przebiega proces magazynowania, i zoptymalizować działanie całego obiektu.

 • Przykłady firm wykorzystujących metodę cross-docking w magazynie

  Przykłady firm wykorzystujących metodę cross-docking w magazynie

  Opublikowane przez Mecalux

  Cross-docking pozwala przyspieszyć przeprowadzanie operacji logistycznych. Jednak jak to się odbywa w praktyce? W niniejszym materiale prezentujemy trzy przykłady zastosowania metody cross-docking w magazynie, które pozwoliły firmom z różnych branż zoptymalizować ich łańcuchy dostaw.

 • Co to jest cross docking?

  Co to jest cross docking?

  Opublikowane przez Mecalux

  Co to jest cross-docking i w jaki sposób jest stosowany w magazynach? W tym artykule wyjaśniamy zagadnienie cross-dockingu w magazynie oraz przedstawiamy, w jaki sposób wykorzystanie tej techniki obsługi ładunków w łańcuchu logistycznym może wpłynąć na wydajność centrum dystrybucyjnego firmy.

 • Metoda cross-docking: wady i zalety

  Metoda cross-docking: wady i zalety

  Opublikowane przez Mecalux

  Jakie są wady i zalety cross-docking? Na czym polega ta strategia obsługi towaru i jaki ma wpływ na łańcuch dostaw? W niniejszym artykule próbujemy odpowiedzieć na powyższe pytania i wskazujemy, w jakiego typu magazynach warto wdrożyć metodę cross-docking.

 • Jak obliczyć pojemność magazynu i co wpływa na jej efektywne wykorzystanie?

  Jak obliczyć pojemność magazynu i co wpływa na jej efektywne wykorzystanie?

  Opublikowane przez Mecalux

  Jak obliczyć pojemność magazynu? Jakie czynniki wpływają na jej efektywne wykorzystanie? Optymalizacja zagospodarowania pojemności magazynowej będzie mieć niebagatelny wpływ na przebieg procesów logistycznych w magazynie oraz przyczyni się do redukcji generowanych kosztów.

 • Kiedy należy zmienić projekt logistyczny magazynu?

  Kiedy należy zmienić projekt logistyczny magazynu?

  Opublikowane przez Mecalux

  Jaki jest najlepszy moment, aby zmienić projekt logistyczny magazynu? Przed przystąpieniem do realizacji tego procesu należy przeprowadzić szereg analiz wstępnych, które pozwolą określić zarówno obecne potrzeby Twojego przedsiębiorstwa, jak i zakładane cele, które chcesz osiągnąć.

 • Regały przejezdne, czyli jak wykorzystać każdy metr kwadratowy magazynu

  Regały przejezdne, czyli jak wykorzystać każdy metr kwadratowy magazynu

  Opublikowane przez Mecalux

  Co to są regały przejezdne? Jakie są ich zalety? Dowiedz się, kiedy warto z nich skorzystać i w jaki sposób mogą zwiększyć produktywność Twojej firmy. Zobacz, w jaki sposób dzięki regałom przejezdnym zmaksymalizujesz wykorzystanie pojemności magazynu i zredukujesz koszty prowadzonej działalności.

 • Trzy kroki, dzięki którym opracujesz optymalny projekt magazynu

  Trzy kroki, dzięki którym opracujesz optymalny projekt magazynu

  Opublikowane przez Mecalux

  Jak usprawnić projekt magazynu? Pomożemy Ci przygotować optymalnie działający obiekt. Dzięki naszym wskazówkom możesz osiągnąć szereg korzyści: większą produktywność, oszczędność czasu i pieniędzy czy lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Spraw, by działalność Twojej firmy stała się bardziej rentowna.

 • Plan magazynu – dlaczego do jego realizacji warto wybrać Mecalux?

  Plan magazynu – dlaczego do jego realizacji warto wybrać Mecalux?

  Opublikowane przez Mecalux

  Chcesz opracować plan magazynu, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Dowiedz się, dlaczego w tym celu warto skorzystać z pomocy firmy Mecalux. Doświadczenie, wiedza, szeroka oferta systemów magazynowych i zespół najlepszych specjalistów pozwalają nam dostarczać najlepsze rozwiązania naszym Klientom.

 • Jak usprawnić funkcjonowanie magazynu

  Jak usprawnić funkcjonowanie magazynu

  Opublikowane przez Mecalux

  Jakie kroki można podjąć, aby usprawnić funkcjonowanie magazynu? Eksperci Mecaluxu pomogą zwiększyć produktywność Twojego przedsiębiorstwa. Nasze porady pozwolą Ci zorganizować bezpieczny dla pracowników i wydajny magazyn, dzięki czemu ograniczysz koszty wynikające z procesu magazynowania zapasów.