Gospodarka magazynowa

Sprawdź zagadnienia dotyczące gospodarki magazynowej. W tym miejscu dowiesz się, jak usprawnić układ magazynu i proces kompletacji zamówień, a także jak dobrać odpowiednie regały magazynowe.

 • Wózek widłowy boczny – transport ładunków dłużycowych

  Wózek widłowy boczny – transport ładunków dłużycowych

  Mecalux

  Wózek widłowy boczny to urządzenie transportu bliskiego przeznaczone do przewożenia ładunków dłużycowych w magazynie. Ten rodzaj wózka idealnie nadaje się do bezpiecznego transportu takich produktów jak deski, profile stalowe czy rury.

 • Pokrycie zapasem – czym jest i jak je obliczyć?

  Pokrycie zapasem – czym jest i jak je obliczyć?

  Mecalux

  Pokrycie zapasem to wskaźnik określający liczbę dni, w trakcie których można realizować zamówienia, wykorzystując zapasy znajdujące się na stanie. Wskaźnik ten obliczamy, dzieląc ilość składowanych zapasów przez średni popyt w wyznaczonym przedziale czasowym.

 • Zrównoważone pozyskiwanie zasobów w logistyce

  Zrównoważone pozyskiwanie zasobów w logistyce

  Mecalux

  Zrównoważone pozyskiwanie zasobów polega na zamawianiu dostaw materiałów w sposób wydajny i odpowiedzialny. Firmy stosujące tę praktykę ponoszą niższe koszty, zwiększają jakość swoich produktów oraz lepiej potrafią je kontrolować.

 • Powierzchnia magazynowa – czy istnieje efekt e-commerce?

  Powierzchnia magazynowa – czy istnieje efekt e-commerce?

  Mecalux

  Brak powierzchni magazynowej jest jednym z największych wyzwań stojących przed kierownikami logistyki, zwłaszcza wobec rozkwitu e-commerce. Akumulacyjne systemy magazynowe i cyfryzacja to dwa najczęstsze rozwiązania pozwalające sprostać problemom w tym zakresie.

 • Mroźnia – magazyn pełen wyzwań

  Mroźnia – magazyn pełen wyzwań

  Mecalux

  Przechowywanie niektórych produktów spożywczych i leków w kontrolowanej temperaturze jest konieczne dla utrzymania ich właściwości. W tym celu niezbędne są mroźnie – magazyny z wyposażeniem gwarantującym najwyższą efektywność energetyczną.

 • Zapas maksymalny – czym jest i jak go obliczyć

  Zapas maksymalny – czym jest i jak go obliczyć

  Mecalux

  Zapas maksymalny to największa liczba towarów, jaką firma jest w stanie zarządzać w magazynie przy możliwie najniższych kosztach. Zarządzanie wieloma produktami wymaga dodatkowych zasobów, w tym personelu, odpowiedniej pojemności magazynowej oraz idealnej koordynacji współpracy z dostawcami.

 • EDI w logistyce – technologia usprawniająca komunikację

  EDI w logistyce – technologia usprawniająca komunikację

  Mecalux

  Zastosowanie technologii EDI w logistyce umożliwia sprawną komunikację między wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw w oparciu o ustalone formaty danych. Rozwiązanie to pozwala przyspieszyć pracę i wyeliminować błędy trudne do uniknięcia przy wymianie papierowych dokumentów.

 • Metody inwentaryzacji – podział i zastosowania

  Metody inwentaryzacji – podział i zastosowania

  Mecalux

  Inwentaryzacja to niezbędna czynność wykonywana w każdym magazynie. W niniejszym artykule prezentujemy różne metody przeprowadzania ewidencji zapasów w zależności od gromadzonych zasobów i potrzeb logistycznych przedsiębiorstwa.

 • Logistyka pierwszej mili – początek udanej dostawy

  Logistyka pierwszej mili – początek udanej dostawy

  Mecalux

  Logistyka pierwszej mili rozpoczyna się w chwili przyjęcia zamówienia do systemu, a kończy wraz z załadunkiem zamówionych produktów na pojazd transportowy. Jej optymalizacja ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności i rentowności pozostałych czynności w ramach łańcucha dostaw, zwłaszcza dla etapu ostatniej mili.

 • Takt time – produkcja w tempie popytu

  Takt time – produkcja w tempie popytu

  Mecalux

  Takt time to koncepcja oznaczająca dostosowanie tempa produkcji do poziomu popytu w celu zaspokojenia potrzeb klientów. Aby obliczyć takt time, należy podzielić dostępny czas na wyprodukowanie wyrobu przez liczbę sztuk produktów zamówionych przez klienta.

 • Rodzaje magazynów – spojrzenie ogólne

  Rodzaje magazynów – spojrzenie ogólne

  Mecalux

  W tym artykule przedstawiamy krótki opis poszczególnych rodzajów magazynów. Pod względem zastosowania magazyny można podzielić na pośrednie, dystrybucyjne, tranzytowe, produkcyjne lub kompletacyjne.

 • Spis z natury – skuteczna kontrola ładunków w magazynie

  Spis z natury – skuteczna kontrola ładunków w magazynie

  Mecalux

  Spis z natury to wykonywany ręcznie proces liczenia wszystkich zasobów znajdujących się w magazynie (surowców, produktów gotowych, opakowań etc.). Celem inwentaryzacji jest sprawdzenie, czy dane zgromadzone w rejestrach cyfrowych odpowiadają liczbie rzeczywiście składowanych produktów.

 • Przepływy logistyczne – kluczowy element zoptymalizowanego łańcucha dostaw

  Przepływy logistyczne – kluczowy element zoptymalizowanego łańcucha dostaw

  Mecalux

  Efektywne przepływy logistyczne gwarantują optymalizację produkcji i przyspieszenie procesu dostawy towarów do klienta przy niewielkich nakładach finansowych. Automatyzacja operacji wykonywanych w magazynie i zarządzania obiektem logistycznym to najlepsze rozwiązanie pozwalające uzyskać wydajne przepływy logistyczne.

 • Inwentaryzacja dronem – przyszłość kontroli zapasów?

  Inwentaryzacja dronem – przyszłość kontroli zapasów?

  Mecalux

  Zastosowanie dronów do zarządzania inwentaryzacją przyczynia się do usprawnienia kontroli zapasów. W połączeniu z systemem WMS takie rozwiązanie ogranicza koszty i czas inwentaryzacji, optymalizuje wykorzystywane zasoby oraz zwiększa bezpieczeństwo i efektywność zarządzania całym procesem.

 • Jak przygotować logistykę przedsiębiorstwa na święta

  Jak przygotować logistykę przedsiębiorstwa na święta

  Mecalux

  Boże Narodzenie to dla wielu przedsiębiorstw czas próby, w którym mierzą się ze skokowym wzrostem sprzedaży i zwiększonym napływem zamówień internetowych. Aby nie zawieść oczekiwań klientów i dotrzymać kroku konkurencji, niezbędny jest elastyczny łańcuch dostaw, odporny na wahania popytu.

 • 10 najczęstszych problemów logistycznych występujących w magazynie

  10 najczęstszych problemów logistycznych występujących w magazynie

  Mecalux

  Określenie nieprawidłowości występujących w magazynie ma decydujące znaczenie dla zwiększenia wydajności prowadzonych operacji. W niniejszym artykule omawiamy najczęstsze problemy logistyczne i możliwe rozwiązania ukierunkowane na minimalizację ich skutków.

 • Logistyka zaopatrzenia – kluczowy element łańcucha dostaw

  Logistyka zaopatrzenia – kluczowy element łańcucha dostaw

  Mecalux

  Logistyka zaopatrzenia polega na zarządzaniu zakupami produktów w celu zagwarantowania optymalnego funkcjonowania łańcucha dostaw. Dobre praktyki w ramach logistyki zaopatrzenia umożliwiają zwiększenie produktywności, ograniczenie kosztów logistycznych i wzrost rentowności firmy.

 • Logistyka zintegrowana i koordynacja w łańcuchu dostaw

  Logistyka zintegrowana i koordynacja w łańcuchu dostaw

  Mecalux

  Logistyka zintegrowana obejmuje szereg czynności – od zaopatrzenia w surowce po dostarczenie wyrobu gotowego klientowi. Oprócz transportu towaru dotyczy również zarządzania przepływem informacji pomiędzy poszczególnymi działami przedsiębiorstwa a dostawcami i klientami.