Metody zarządzania zapasami w magazynie

Metody zarządzania zapasami w magazynie

10 sty 2020

Przechowywanie w magazynie towarów, których data ważności już dawno upłynęła? Rosnące koszty magazynowania? Występowanie braków zapasów? Jeśli przydarzyła ci się któraś z tych sytuacji, to najwyższa pora, aby przyjrzeć się sposobowi zarządzania zapasami w Twoim magazynie. Być może wymagają one usprawnienia lub zmiany.

Poniżej przedstawiamy różne metody zarządzania zapasami w magazynie, które mogą pomóc poprawić wydajność pracy Twojego przedsiębiorstwa.

Metoda FIFO

Metoda ta polega na obsłudze ładunków zgodnie z kolejnością ich przyjęcia. FIFO jest angielskim akronimem od zwrotu First In, First Out, co najprościej można przetłumaczyć jako „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”. Oznacza to, że referencja przyjęta do magazynowania jako pierwsza, w pierwszej kolejności powinna też zostać wydana.

Metoda FIFO jest prosta we wdrożeniu i pozwala uniknąć sytuacji zalegania towarów na magazynie.

Metoda LIFO

Metoda LIFO (Last In, First Out), czyli „ostatnie weszło, pierwsze wyszło” jest odwrotnością metody FIFO. Jej założenie polega na obsłudze w pierwszej kolejności ostatniej przyjętej referencji (reguła stosu). Tej metody zarządzania zapasami w magazynie nie należy stosować w przypadku składowania towarów szybko psujących się lub o określonej, krótkiej dacie ważności.

Model ekonomicznej wielkości zamówienia – EOQ

Ta metoda zarządzania zapasami w magazynie jest głównie stosowana przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które obsługują niewielką liczbę zamówień dziennie. Najogólniej rzecz biorąc, polega ona na określeniu optymalnej wielkości zamówienia zapasów, co pozwala zmniejszyć generowane koszty zmienne.

Metoda just-in-time

Jest to metoda zarządzania zapasami w magazynie wywodząca się z koncepcji lean management, opracowanej przez zakłady produkcyjne Toyoty w Japonii. Jej głównym założeniem jest redukcja poziomu zapasów w całym procesie produkcyjno-magazynowym i związanych z nim kosztami. Odbywa się to w ten sposób, że odpowiedniej wielkości zamówienie dostarczane jest dokładnie na czas (just-in-time), gdy składowane zapasy spadną do określonego wcześniej poziomu. Takie podejście pozwala zminimalizować wykorzystanie przestrzeni magazynowej oraz zredukować koszty.

Analiza ABC

Metoda ABC zakłada organizację procesu magazynowania ładunków poprzez zaklasyfikowanie ich do następujących kategorii:

  • Grupa A: są to zapasy o największej wartości zużycia, na które zapotrzebowanie jest największe. Najczęściej stanowią od 5 do 20% całości asortymentu. Powinny być traktowane ze szczególną uwagą. Referencje z tej grupy wymagają właściwego zarządzania poziomem zapasów w celu uniknięcia występowania braków, które mogą być szczególnie dotkliwe w skutkach.
  • Grupa B: stanowią około 15 do 25% całości asortymentu i są odpowiedzialne za generowanie średniego przychodu.
  • Grupa C: są to zapasy o charakterze masowym, które mają największy udział w całości asortymentu (od 60 do 80%). Jednocześnie ich wartość zużycia i zapotrzebowanie na nie są najmniejsze.

Przed wyborem najbardziej optymalnej metody zarządzania zapasami w magazynie należy przeprowadzić dokładne analizy stosowanych procesów logistycznych i uzyskać informacje na temat takich czynników, jak liczba realizowanych zamówień, dostępna przestrzeń magazynowa, układ magazynu czy roczna wartość zużycia pozycji asortymentowych. Po określeniu wymienionych danych podjęcie decyzji co do wyboru odpowiedniej metody powinno stać się o wiele łatwiejsze.