Europaleta (wymiary i cechy)

Europaleta powstała z potrzeby normalizacji (standaryzacji) zastosowania palet w celu lepszego wykorzystania dostępnej przestrzeni. Wymagania konstrukcyjne europalety, znanej również jako EPAL, w oparciu o normę europejską PN-EN 13698-1. Poniżej szczegółowo objaśniamy, czym charakteryzują się tego typu palety i dlaczego są one tak ważne przy planowaniu łańcucha logistycznego.

Wymiary europalet

Zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi określonymi w normie wymiary palety powinny wynosić 1200 × 800 mm. Waga europalety oscyluje wokół 25 kg, a jej nośność, zależnie od sposobu rozłożenia ładunku, wynosi od 1000 do 1500 kg. W przypadku europalety stojącej nieruchomo na podłożu, którą będzie tylko nośnikiem dla ładunku bez jego przemieszczania, nośność wynosi 4000 kg (tzw. nośność statyczna).

Konstrukcja i wymiary europalety

Tabela elementów palety
Lp. Liczba elementów Nazwa elementu Wymiary (w mm)
1 2 Dolny element wejściowy 1200 x 100 x 22
2 2 Górny element wejściowy 1200 x 145 x 22
3 1 Deska środkowa 1200 x 145 x 22
4 3 Belka poprzeczna 800 x 145 x 22
5 1 Deska środkowa 1200 x 145 x 22
6 2 Deska pośrednia 1200 x 100 x 22
7 6 Klocek 145 x 100 x 78
8 3 Klocek 145 x 145 x 78
9 42 Wkręt do drewna z łbem stożkowym
lub gwóźdź gwintowany
M 5.5 x 90
10 18 Wkręt do drewna z łbem stożkowym lub
gwóźdź gwintowany
M 5.5 x 38

 

Zalety europalet

Stworzenie palety europejskiej oznaczało postęp w transporcie i magazynowaniu, ponieważ udało się ujednolicić kryteria, których należy przestrzegać nawet pomiędzy bardzo oddalonymi od siebie krajami. Ułatwiło to obsługę towarów i sprzyjało stosunkom międzynarodowym, ale to nie jedyne pozytywne efekty stosowania tego typu palet.

Europaleta ma wiele zalet:

  • Może być stosowana w dowolnym systemie magazynowym, jednak nadaje się przede wszystkim do magazynów automatycznych.

  • Może być obsługiwana przy pomocy dowolnego wózka lub środka transportu bliskiego bez żadnych ograniczeń.

  • Ponadto wymiary 1200 x 800 mm stanowią wielokrotność wymiarów standardowych pojemników skrzyniowych z tworzywa sztucznego, co ułatwia grupowanie towarów i produktów.

Wymiary europalety

Wymiary 1200 x 800 mm stanowią wielokrotność wymiarów standardowych pojemników skrzyniowych z tworzywa sztucznego.

Najczęściej stosowane pojemniki plastikowe i kartonowe mają wymiary będące wielokrotnościami 1200 i 800 mm, jak wyjaśniono powyżej.

Standaryzacja umożliwiła także ujednolicenie przestrzeni w samochodach ciężarowych i kontenerach morskich. Na platformach tirów mieszczą się 33 palety o wymiarach 800 x 1200 mm, ułożone tak, jak przedstawiono na poniższych ilustracjach.

Ułożenie palet na platformie tira

W kontenerach morskich ładowność jest mniejsza, ponieważ wewnętrzne wymiary tych elementów wynoszą 2300 mm.

Ułożenie palet w kontenerze morskim

Ułożenie palet w kontenerze morskim.

Charakterystyka europalet

Korzyści są oczywiste, ale jakie wymagania muszą spełnić palety, aby można je było uznać za europalety?

Europalety to palety typu 1 – o wymiarach 800 x 1200 mm – wykonane zgodnie z określonymi wymaganiami dotyczącymi jakości. Ważnym szczegółem europalet są skosy w czterech rogach oraz ostre górne krawędzie fazowanych prowadnic, które ułatwiają wyciąganie składowanych palet.

 

Europaleta jest oznaczana symbolem EPAL Prowadnica palety
Stopka palety. Prowadnica palety.

 

Podsumowując, istnienie normy określającej wymagania odnośnie wymiarów, wagi i innych cech palet europejskich jest niezwykle istotne. Ważne jest, aby ich producenci w pełni przestrzegali obowiązujących standardów jakości, ponieważ w ten sposób zapewniają prawidłowe działanie elementów stanowiących podstawę magazynowania i transportu towarów.

 

Inne artykuły w tym rozdziale