Europaleta (wymiary i cechy)

Europaleta powstała z potrzeby normalizacji (standaryzacji) zastosowania palet w celu lepszego wykorzystania dostępnej przestrzeni. Wymagania konstrukcyjne europalety, znanej również jako EPAL, określa norma europejska UNE-EN 13698-1, zgodnie z którą wymiary tej palety powinny wynosić 1200 x 800 mm. Waga europalety oscyluje wokół 25 kg, a jej nośność, zależnie od sposobu rozłożenia ładunku, wynosi od 1000 do 1500 kg. W przypadku europalety stojącej nieruchomo na podłożu, którą będzie tylko nośnikiem dla ładunku bez jego przemieszczania, nośność wynosi 4000 kg (tzw. nośność statyczna).

Europaleta ma wiele zalet. Może być stosowana w dowolnym systemie magazynowym, jednak nadaje się przede wszystkim do magazynów automatycznych. Może być obsługiwana przy pomocy dowolnego wózka lub środka transportu bliskiego bez żadnych ograniczeń. Ponadto wymiary 1200 x 800 mm stanowią wielokrotność wymiarów standardowych pojemników skrzyniowych z tworzywa sztucznego, co ułatwia grupowanie towarów i produktów.

Wymiary europalety

Wymiary 1200 x 800 mm stanowią wielokrotność wymiarów standardowych pojemników skrzyniowych z tworzywa sztucznego.

Standaryzacja umożliwiła także ujednolicenie przestrzeni w samochodach ciężarowych i kontenerach morskich. Na platformach tirów mieszczą się 33 palety o wymiarach 800 x 1200 mm, ułożone tak, jak przedstawiono na poniższych ilustracjach.

Ułożenie palet na platformie tira

W kontenerach morskich ładowność jest mniejsza, ponieważ wewnętrzne wymiary tych elementów wynoszą 2300 mm.

Ułożenie palet w kontenerze morskim

Ułożenie palet w kontenerze morskim.

Korzyści są oczywiste, ale jakie wymagania muszą spełnić palety, aby można je było uznać za europalety?

Europalety to palety typu 1 – o wymiarach 800 x 1200 mm – wykonane zgodnie z określonymi wymaganiami dotyczącymi jakości. Ważnym szczegółem europalet są skosy w czterech rogach oraz ostre górne krawędzie fazowanych prowadnic, które ułatwiają wyciąganie składowanych palet.

 

Europaleta jest oznaczana symbolem EPAL

Stopka palety.

Prowadnica palety

Prowadnica palety.

 

Konstrukcja i wymiary europalety

 

Tabela elementów palety
Lp. Liczba elementów Nazwa elementu Wymiary (w mm)
1 2 Dolny element wejściowy 1200 x 100 x 22
2 2 Górny element wejściowy 1200 x 145 x 22
3 1 Deska środkowa 1200 x 145 x 22
4 3 Belka poprzeczna 800 x 145 x 22
5 1 Deska środkowa 1200 x 145 x 22
6 2 Deska pośrednia 1200 x 100 x 22
7 6 Klocek 145 x 100 x 78
8 3 Klocek 145 x 145 x 78
9 42 Wkręt do drewna z łbem stożkowym
lub gwóźdź gwintowany
M 5.5 x 90
10 18 Wkręt do drewna z łbem stożkowym lub
gwóźdź gwintowany
M 5.5 x 38

 

Inne artykuły w tym rozdziale