Grupowanie produktów w większe jednostki ładunkowe

Istnieją produkty, które nie podlegają ograniczeniom fizycznym w obsłudze (na przykład towary dostarczane luzem) i które mogą być zatem grupowane w różne, większe jednostki ładunkowe. Ta cecha zapewnia przede wszystkim oszczędność w ich przeładunku.

Ponieważ jednym z głównych celów w zarządzaniu towarem jest zmniejszenie liczby ruchów do niezbędnego minimum, zalecane i wygodne jest tworzenie jak największych jednostek ładunkowych.

Problem polega jednak na tym, że o ile produkcja tych artykułów odbywa się często masowo lub w dużych partiach, a dostawa jest realizowana w jak największych jednostkach ładunkowych, o tyle dystrybucja tych produktów może podlegać różnym ograniczeniom związanym z jak najbardziej odpowiednim rozmiarem ładunków.

Niewątpliwie obsługa większych jednostek ładunków zazwyczaj ułatwia magazynowanie. Jednak bardzo często zdarza się, że produkty przyjęte do magazynu w postaci określonego ładunku wydawane są jako o wiele mniejsze jednostki.

Jednym ze sposobów na pogodzenie obu kryteriów jest utworzenie niewielkiej jednostki ładunkowej, która będzie mogła być obsługiwana indywidualnie, a jednocześnie będzie również odpowiednia do obsługi po pogrupowaniu, dzięki czemu redukuje się koszty.

Z powyższych względów konieczne jest rozważenie wszystkich elementów systemu obsługi produktów z punktu widzenia całościowego, a zatem należy przede wszystkim dokładnie przeanalizować wytrzymałość i stabilność ładunków.

 

Paleta.

Paleta.

Pojemnik

Pojemnik

 

 

Palety i pojemniki: uwagi ogólne

Jednym z kluczowych elementów dotyczących jednostek ładunkowych jest nośnik ułatwiający grupowanie magazynowanych artykułów.

Palety składają się z platformy, na której układany jest towar, a pojemniki to opakowanie służące do umieszczania ładunku w jego wnętrzu. Oba nośniki stanowią środki pomocnicze wykorzystywane do tworzenia, przenoszenia i magazynowania jednostek ładunkowych i produktów.

Należy koniecznie zwracać szczególną uwagę na te elementy, ponieważ ich kształty, wymiary, wytrzymałość i materiały (z jakich są wykonane) nie zawsze są odpowiednie do różnych systemów magazynowych lub wymagają narzędzi albo akcesoriów dodatkowych, ułatwiających umieszczenie nośników na regałach. Ponadto cechy nośników mają również wpływ na urządzenia przeładunkowe i ich obsługę.

Niniejszy podręcznik zawiera przegląd najbardziej typowych form palet i pojemników. Należy również pamiętać o modelach nietypowych, których kształt, wymiary oraz materiały muszą być znane przed przystąpieniem do projektowania obiektu.

Konstrukcja, wymiary i jakość palet oraz pojemników, jak również wymiary ładunku, jego ułożenie itd., są czynnikami mającymi bezpośredni wpływ na rozwiązanie zaproponowane w projekcie magazynu.

Właściwa ocena danych dotyczących jednostki ładunkowej, w tym przypadku palety lub pojemnika, jest niezbędna do wybrania właściwego rozwiązania logistycznego, które spełni konkretne wymagania klienta pod każdym względem i zapewni bezproblemową pracę.

Inne artykuły w tym rozdziale