Jak prawidłowo przygotować palety do transportu?

W tym artykule skupimy się na wyjaśnieniu jednego z podstawowych elementów odpowiedniego magazynowania towarów, czyli zagadnienia, jak prawidłowo przygotować palety do transportu. Prawidłowe ułożenie towaru na palecie jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala zapobiec przewróceniu się ładunku. Standaryzacja palet i pojemników stanowi zaletę umożliwiającą optymalizację sposobu tworzenia jednostek ładunkowych, ponieważ pojemniki skrzyniowe można ułożyć jeden na drugim, wykorzystując jak najlepiej dostępną przestrzeń.

Właściwe ułożenie pojemników na paletach jest niezbędne do zapewnienia stabilności całości ładunku. Z tego powodu produkowane są raczej pojemniki tekturowe stanowiące podwielokrotność wymiarów 1200 i 800 mm (wymiary europalety) w celu właściwego wykorzystania powierzchni palet.

Ułożenie pojemników na paletach zazwyczaj spełnia jedno z dwóch niżej przedstawionych kryteriów.

 

Aby prawidłowo przygotować palety do transportu, znajdujący się na nich towar można ułożyć w sposób przeplatany

Aby prawidłowo przygotować palety do transportu, znajdujący się na nich towar można ułożyć w sposób przeplatany.

Inną metodą prawidłowego przygotowania palety do transportu jest ułożenie pojemników w stos

Inną metodą prawidłowego przygotowania palety do transportu jest ułożenie towaru w stos.

 

 

W pierwszym przykładzie wybrano pojemnik o wymiarach 400 x 200 mm, a w drugim pojemnik o wymiarach 400 x 300 mm. Oba wymiary stanowią podwielokrotność 1200 i 800 mm, wobec czego wykorzystanie przestrzeni jest maksymalne.

Pierwsze ułożenie jest bardziej stabilne, ponieważ pojemniki są poprzeplatane. W takim przypadku zalecane jest owinięcie całości paskiem lub folią z tworzywa sztucznego. Natomiast jeżeli pojemniki są ułożone w stos, takie rozwiązanie jest niezbędne.

Należy pamiętać, że warstwy mogą mieć bok lub określone położenie albo wolne przestrzenie, w zależności od wymiarów pojemników.

Przykłady ułożenia towaru na palecie

Przykłady ułożenia tworzącego jednostki ładunkowe poprzez poprzeplatane warstwy opakowań stanowiące podwielokrotność palety.

Nawet po owinięciu towaru folią dość często dochodzi do jego przechylenia podczas transportu i przeładunku palet. W rezultacie zwiększają się wymiary jednostki ładunkowej, zazwyczaj w górnej części. Poniżej przedstawiono kilka możliwych przypadków:

 

Właściwe ułożenie towaru na palecie

Właściwe ułożenie towaru na palecie.

Przechylenie na bok

Przechylenie na bok.

 
Kształt wachlarzowaty

Kształt wachlarzowaty.

Kształt wypukły

Kształt wypukły.

 

 

W przypadku gdy stosowane pojemniki nie stanowią wielokrotności palety (na której są układane), mogą wystąpić dwie sytuacje.

Ładowność palety może ulec zmniejszeniu, jak pokazano na poniższym przykładzie:

Ładowność palety ulega zmniejszeniu gdy pojemniki nie stanowią podwielokrotności jej wymiarów

Wymiary warstwy pojemników mogą być większe niż wymiary palety. W takim przypadku należy mieć na uwadze tę okoliczność i odpowiednio zaprojektować lokalizację przy zachowaniu wystarczająco dużej przestrzeni.
Wymiary pojemników mogą być też większe niż wymiary palety

 

 

Inne artykuły w tym rozdziale