Palety drewniane

Palety drewniane są najczęściej wytwarzane i stosowane w jednym z pięciu modeli, które zostały przedstawione poniżej. Najbardziej popularnym typem palety drewnianej jest tzw. europaleta o wymiarach 1200 x 800 mm. Jednak oprócz niej na rynku używane są także inne palety, mierzące 1200 x 1000 mm oraz 1200 x 1200 mm. W przypadku niektórych produktów, szczególnie tych o wysokiej konsumpcji, często stosowane są palety drewniane o wymiarach 800 x 600. Nazywa się je półpaletami, ponieważ ich rozmiar wynosi połowę standardowej europalety.

Paleta drewniana – typ 1

Jest to najczęściej stosowany model i jako jedyny może być używany we wszystkich systemach magazynowych, pod warunkiem że klocki (dolne podpory, na których układana jest platforma z ładunkiem) będą się opierały prostopadle do belek regałów, szyn podporowych lub przenośników rolkowych, jak pokazano na ilustracji poniżej.

Paleta drewniana typu 1

Paleta drewniana – typ 1

Wymiary palety drewnianej typu 1

 

 

Sposób, w jaki paletę drewnianą typu 1 należy składować na belkach regałów

 

W każdym przypadku palety te powinny być obsługiwane od strony, po której jest to możliwe (zgodnie z powyższą ilustracją):

Strona A: magazynowanie na regałach tradycyjnych, grawitacyjnych i regałach push-back z rolkami.

Strona B: magazynowanie na regałach wjezdnych, regałach push-back z wózkami i regałach z wózkami wahadłowymi sterowanymi radiowo. Na regałach tradycyjnych konieczne jest zastosowanie poprzeczek na palety.

Paleta ta może być obsługiwana przez dowolny wózek lub urządzenie przeładunkowe.
Są to optymalne palety do magazynów automatycznych.
Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią jakość omawianego nośnika.
Istnieje norma europejska określająca sposób ich wykonania. Palety spełniające te wymagania nazywane są europaletami.
Nie wszystkie palety o wymiarach 800 x 1200 mm są europaletami. Oznacza się je za pomocą okrągłego znaku z napisem EUR w środku.
Palety o wymiarach 1000 x 1200 mm i 1200 x 1200 mm wykonane zgodnie z wymaganiami oraz jakości europalety są nazywane „typu europaleta“.

 

 

Paleta drewniana – typ 2
Zastosowanie tego modelu jest dość powszechne w niektórych krajach. Wymiary tych palet to z reguły 1000 x 1200 mm.
Stosowane są głównie w instalacji regałów tradycyjnych, wjezdnych, push-back z wózkami i regałach z wózkiem wahadłowym sterowanym radiowo.
Mogą być problematyczne w systemach grawitacyjnych oraz w systemach push-back z rolkami.
Nie są najlepiej przystosowane do użycia w układnicach lub dwustronnych wózkach wieżowych, chyba że są podnoszone od spodu.
Nie nadają się do obsługi za pomocą paletyzatorów.
Nie zaleca się ich używania z automatycznymi przenośnikami rolkowymi. Mogą być natomiast stosowane przy automatycznych przenośnikach łańcuchowych.
 
Paleta drewniana typu 2

Paleta drewniana – typ 2

Wymiary palety drewnianej typu 2

 

 
Paleta drewniana – typ 3 i 4
Nadają się do magazynowania na regałach wjezdnych i tradycyjnych, regałach typu pushback z wózkami i regałach z wózkiem wahadłowym sterowanym radiowo. Nie stosuje się ich do systemów grawitacyjnych ani do systemów typu push-back z rolkami.
 
Paleta drewniana typu 3

 

Paleta drewniana – typ 3

Wymiary palety drewnianej typu 3

 

 
Paleta drewniana typu 4

Paleta drewniana – typ 4

Wymiary palety drewnianej typu 4

 

 

Podczas magazynowania na regałach tradycyjnych należy zachować ostrożność na brzegach, gdyż mogą wystąpić dwie poniższe sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i stanu obiektu lub ładunku.

Oparcie palety o belkę jest niewielkie, więc paleta może spaść.

Oparcie palety o belkę jest niewielkie, więc paleta może spaść.

Belka jest bardzo zbliżona do dolnej deski. W momencie chwytania palety wózek może ją pchnąć i zdeformować belkę.

Belka jest bardzo zbliżona do dolnej deski. W momencie chwytania palety wózek może ją pchnąć i zdeformować belkę.

 

 
Paleta drewniana – typ 5A i 5B.
Platformy te nazywane są również półpaletami, ponieważ ich wymiary stanowią połowę wymiarów palety 1200 x 800 m.
Stosuje się je powszechnie w sektorze dystrybucji produktów dużej konsumpcji, gdyż ułatwiają dozowanie ilości odpowiednich do ich sprzedaży. Ponadto dzięki ich wielkości są idealne do obsługi w punktach sprzedaży detalicznej (na przykład w supermarketach).
Stanowią odpowiednik połowy europalety.
Aby można je było magazynować na regałach tradycyjnych, należy umieścić poprzeczkę lub podporę na belkach.
Tylko paleta typu 5A może być magazynowana na regałach przepływowych, jednak z pewnymi zastrzeżeniami.
Do innych zastosowań palety te należy układać parami na zwykłych europaletach o wymiarach 1200 x 800 mm (w takim przypadku dolne palety są nazywane paletami podrzędnymi).
Dowolny wózek może obsługiwać je bez ograniczeń, chociaż należy wziąć pod uwagę wymiary wideł.
Jeżeli półpalety nie są używane z paletami podrzędnymi, automatyczne przenośniki powinny być odpowiednio dostosowane do ich przenoszenia: muszą mieć więcej rolek niż tradycyjne przenośniki automatyczne albo muszą być wyposażone w cztery łańcuchy.
 
Paleta drewniana typu 5A

Paleta drewniana – typ 5A

Wymiary palety drewnianej typu 5A

 

 
Paleta drewniana typu 5A z ładunkiem

 

 
Paleta drewniana typu 5B

Paleta drewniana – typ 5B

Wymiary palety drewnianej typu 5B

 

 
Paleta drewniana typu 5B z ładunkiem

 

Inne palety
Wśród szerokiej gamy palet drewnianych, modele wymienione powyżej są stosowane najczęściej.
Platformy te pomimo zbliżonych wymiarów do europalety wytwarzane są przy zastosowaniu odmiennych kryteriów, co może powodować nieodpowiednią wytrzymałość.
W miarę rozwoju branży logistycznej określono szczegółowe kryteria dotyczące konstrukcji oraz parametrów palety, które miały być stosowane w skali międzynarodowej. W wyniku tej normalizacji powstała europaleta stosowana jako podstawowa i główna platforma do składowania oraz transportu towaru.
Na rynku dostępnych jest wiele innych niż nośniki typu 1, 2 i 3 (zarówno pod względem wymiarów, jak i konstrukcji). Wszystkie pozostałe platformy są problematyczne w magazynowaniu na regałach lub w obsłudze przez niektóre urządzenia transportu bliskiego, stąd też wymagają szczególnego traktowania lub zastosowania elementów dodatkowych na regałach.
Szczególną uwagę należy zwrócić na platformy jednorazowego użytku lub palety jednorazowe, które ze względu na swoją grubość oraz jakość stosowanego drewna nie nadają się do magazynowania bezpośrednio na regałach.

 

Poniżej przedstawiono niektóre palety, które mogą być problematyczne.

 
Płyta wiórowa

Płyta wiórowa.

Dwuwejściowa, dwustronna, odwracalna.

Dwuwejściowa, dwustronna, odwracalna.

 
Czterowejściowa, dwustronna, odwracalna.

Czterowejściowa, dwustronna, odwracalna.

Czterowejściowa, dwustronna, nieodwracalna (jednorazowego użytku).

Czterowejściowa, dwustronna, nieodwracalna (jednorazowego użytku).

 
Czterowejściowa, dwustronna, nieodwracalna (jednorazowego użytku).

Czterowejściowa, dwustronna, nieodwracalna (jednorazowego użytku).

Czterowejściowa, dwustronna, nieodwracalna.

Czterowejściowa, dwustronna, nieodwracalna.

 
Dwuwejściowa, jednostronna nieodwracalna.

Dwuwejściowa, jednostronna nieodwracalna.

Czterowejściowa, dwustronna, odwracalna.

Czterowejściowa, dwustronna, odwracalna.

 

Inne artykuły w tym rozdziale