Układnice magazynowe pobierają i odkładają ładunki w sposób automatyczny

Układnice magazynowe – automatyczna obsługa i całkowite bezpieczeństwo ładunku

03 wrz 2021

Układnice magazynowe to popularne rozwiązanie stosowane dla pełnej automatyzacji procesu składowania. Wiele firm decyduje się na wdrożenie magazynów automatycznych w celu zwiększenia wydajności operacji logistycznych, przy czym głównym elementem tego rodzaju obiektów są układnice.

Urządzenia te, których zadaniem jest automatyczne składowanie ładunków w wyznaczonej lokalizacji, stanowią doskonałe rozwiązanie umożliwiające sprawną i bezbłędną obsługę po niższych kosztach.

W dalszej części artykułu zaprezentujemy charakterystykę układnic magazynowych oraz omówimy ich właściwości, zastosowania i zalety.

Co to jest układnica magazynowa

Układnica to urządzenie stworzone w celu automatycznego umieszczania oraz pobierania towaru z instalacji regałowej (palet, kontenerów, pojemników lub nawet opon). Urządzenia te są wyposażone w mikroprocesor, czyli komponent elektroniczny, którego zadaniem jest odbieranie i przetwarzanie poleceń wydawanych przez system WMS do zarządzania magazynem (np. Easy WMS firmy Mecalux).

 

Układnice pobierają produkty z przenośnika wejściowego, a następnie transportują i umieszczają je w wyznaczonej lokalizacji na regale. Do ich zadań należy także pobieranie ładunków z regału i odkładanie na przenośniku wyjściowym lub wyznaczonym w tym celu miejscu odkładczym usytuowanym na końcu korytarza. W logistyce obie te operacje łącznie nazywane są cyklem kombinowanym, tj. odłożenie jednej palety i zabranie innej w ramach tego samego kursu. 

Systemy te powstały w wyniku rozwoju tradycyjnych urządzeń przeładunkowych, m.in. wózków widłowych z operatorem na pokładzie sterującym ruchem maszyny. Z kolei praca układnic wyposażonych w mikroprocesor odbywa się w sposób całkowicie autonomiczny.

Tryby pracy układnicy magazynowej

Układnice poruszają się po szynach. Są wyposażone w system obsługi ładunków umożliwiający manipulowanie paletami na regałach (niezależnie od tego, czy  posiadają pojedynczą czy podwójną głębokość składowania).

Istnieją trzy tryby pracy tego rodzaju układnic w zależności od potrzeb danego obiektu:

 • Tryb automatyczny. Jest to najczęściej wykorzystywany tryb pracy układnicy, w ramach którego rozmieszczanie i pobieranie towaru odbywa się autonomicznie: za sterowanie ruchem mechanicznym układnicy odpowiada PLC (Programmable Logic Controller), czyli programowalny sterownik logiczny. Układnica odbiera polecenia z systemu zarządzania za pośrednictwem mikroprocesora lub zintegrowanego PLC umieszczonego w szafie sterowniczej. Oprogramowanie, którego zadaniem jest koordynacja poszczególnych PLC w magazynie automatycznym, nazywamy systemem kontroli magazynu (WCS).
 • Tryb półautomatyczny. Na jednym końcu korytarza znajduje się komputer umożliwiający operatorowi wysyłanie poleceń układnicom. Operator wprowadza współrzędne wymagane w celu wykonania jakiegokolwiek ruchu układnicy. W ten sposób realizowane są funkcje pomocnicze, jak na przykład dostęp do określonych lokalizacji lub relokacja towaru.
 • Tryb ręczny. Stosuje się go głównie do realizacji czynności konserwacyjnych i naprawczych. Operator steruje urządzeniem z kabiny, wykorzystując w tym celu ręczne mechanizmy i kierując pracą urządzenia przy niskiej prędkości. Należy podkreślić, że układnice są wyposażone w systemy zabezpieczeń, m.in. drabiny, liny zabezpieczające czy platformy konserwacyjne w celu ochrony obsługujących je osób.
Układnica magazynowa działa w trzech trybach roboczych: ręcznym, półautomatycznym i automatycznym
Układnica magazynowa działa w trzech trybach roboczych: ręcznym, półautomatycznym i automatycznym

Kiedy zdecydować się na montaż układnicy magazynowej?

Układnice to urządzenia do obsługi ładunków wykorzystywane w celu automatyzacji wszelkiego rodzaju obiektów logistycznych, od istniejących magazynów po nowe centra logistyczne, zarówno w ramach budynków klasycznych, jak i konstrukcji samonośnych.

Firmy stawiają na automatyzację (całkowitą lub częściową), gdy dążą do zwiększenia wydajności magazynów, poprawy poziomu usług i wzmocnienia bezpieczeństwa towaru oraz operatorów.

Wdrożenie urządzeń automatycznych jest szczególnie zalecane w przypadku zarządzania wysoce różnorodnym towarem o średniej lub wysokiej rotacji, a także w celu zyskania wysokiej częstotliwości przepływu (liczba cykli na godzinę przyjęć, wydań lub łącznie).

Układnice można zainstalować w korytarzu z regałami pojedynczej lub podwójnej głębokości składowania po obu stronach, w zależności od wymaganej pojemności magazynowej. Można je również połączyć z systemem Pallet Shuttle w razie potrzeby zagęszczenia przestrzeni i umieszczenia w niej większej liczby produktów.

Użycie układnic jest szczególnie zalecane do obsługi magazynów chłodniczych lub mroźni. Automatyzacja pozwala na ograniczenie przestrzeni wymagającej chłodzenia i uniknięcie dłuższego przebywania operatorów w pomieszczeniach, w których panuje niska temperatura. Układnice mogą pracować nieprzerwanie w temperaturze ujemnej do -30 ºC.

Układnice w chłodniach zwiększają bezpieczeństwo operatorów i ładunków
Układnice w chłodniach zwiększają bezpieczeństwo operatorów i ładunków

Zalety i wady układnic magazynowych

Układnica to system obsługi pojemników lub palet o następujących zaletach:

 • Optymalizacja przestrzeni dzięki znacznemu zagęszczeniu magazynowania, zarówno pod względem powierzchni, jak i wysokości (do 45 m), oraz dzięki możliwości znacznego zwężenia korytarzy (1,5 m).
 • Wysoka dostępność ładunku. Układnice mają łatwy i bezpośredni dostęp do wszystkich zgromadzonych ładunków. Przyjęcia i wydania palet odbywają się w ramach dwóch rodzajów cykli: pojedynczego (wyłącznie przyjęcia lub wydania produktów) lub kombinowanego (jednoczesne przyjmowanie i wydawanie produktów).
 • Stała inwentaryzacja. W obiekcie automatycznym obsługiwanym przez układnice niezbędny jest system zarządzania magazynem (WMS) do sprawowania precyzyjnej kontroli nad paletami. Dzięki inwentaryzacji ciągłej w każdym momencie znana jest lokalizacja każdego artykułu. Umożliwia to wyeliminowanie błędów związanych z ręcznym zarządzaniem.
 • Całkowite bezpieczeństwo ładunków. Obsługa ładunków odbywa się w sposób całkowicie automatyczny, bez ingerencji operatorów, co pozwala na uniknięcie wypadków lub uszkodzeń towaru.
 • Całkowita dostępność i wydajność. System może pracować nieprzerwanie przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, dlatego stanowi doskonałe rozwiązanie dla firm o wysokim natężeniu pracy i masowym charakterze kompletacji zamówień.
 • Efektywność energetyczna. Układnice posiadają regeneratory energii, które oddają do sieci energię wygenerowaną podczas opuszczania ładunku i zmniejszania prędkości osi, zapewniając oszczędność energii średnio na poziomie ok. 15-20% w ramach całkowitego zużycia przez urządzenie. Ma to na celu promowanie zielonej logistyki ograniczającej wpływ działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

Jednak instalacja układnicy magazynowej pociąga za sobą też pewne wady, przede wszystkim w następującym zakresie:

 • Początkowa inwestycja. Automatyzacja magazynu wymaga większego wkładu początkowego niż magazyn obsługiwany ręcznie, jednakże zapewnia szybki zwrot z inwestycji (ROI) oraz zmniejszenie kosztów logistycznych w perspektywie długofalowej.
 • Tylko jeden korytarz. W celu uzyskania maksymalnej wydajności obsługi w każdym korytarzu powinna pracować tylko jedna układnica. Pociąga to za sobą wyższe koszty niż zastosowanie jednej układnicy w wielu korytarzach. Decyzja o liczbie wykorzystanych układnic zależy od poziomu rotacji towaru oraz oczekiwanej liczby cykli wykonywanych w określonym przedziale czasu.
 • Zależność.  Magazyn automatyczny musi zostać wyposażony także w inne systemy transportowe – przede wszystkim przenośniki – z których układnica pobiera lub na które odkłada obsługiwane ładunki. 

Wydajność i maksymalne bezpieczeństwo

Układnice magazynowe to automatyczne urządzenia do obsługi towaru, które przyczynią się do zwiększenia wydajności dowolnego obiektu. Urządzenia te poruszają się po szynach ułożonych na posadzce i układają oraz pobierają jednostki ładunkowe z określonej lokalizacji zgodnie z poleceniami wydawanymi przez WMS.

Układnice stosuje się w celu obsługi bardzo zróżnicowanych ładunków i znacznego zwiększenia liczby wykonywanych cykli roboczych
Układnice stosuje się w celu obsługi bardzo zróżnicowanych ładunków i znacznego zwiększenia liczby wykonywanych cykli roboczych

Połączenie układnicy z systemem zarządzania magazynem jest niezbędne w celu usprawnienia pracy obiektu. System WMS nie tylko organizuje ruch układnicy, ale również sprawuje kontrolę nad wszystkimi przyjmowanymi i wydawanymi produktami.

Układnice marki Mecalux sprawdziły się we wszelkiego rodzaju magazynach firm z różnych sektorów, takich jak spożywczy, motoryzacyjny, farmaceutyczny czy chemiczny. Jeżeli rozważasz wykorzystanie funkcji oferowanych przez układnice, skontaktuj się z nami, a zaproponujemy Ci rozwiązanie dostosowane do potrzeb Twojej działalności.