Istnieje wiele rodzajów układnic, jakie możemy zainstalować w magazynie

Rodzaje układnic – która najlepiej sprawdzi się w Twoim magazynie?

29 wrzesień 2021

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów układnic przeznaczonych do użytku w obiektach magazynowych o różnych trybach pracy i konstrukcji – od instalacji o wysokości od 8 do 45 metrów, po obsługę różnych jednostek ładunkowych (pojemników lub palet) z rozmaitą prędkością jazdy.

System pobierania ładunków można dostosować do regałów o pojedynczej, podwójnej i potrójnej głębokości składowania, zależnie od tego, czy priorytetem jest wydajność czy pojemność magazynu

W niniejszym artykule omówimy poszczególne rodzaje układnic montowane w zautomatyzowanych magazynach. Opiszemy, czym się charakteryzują i jakimi kryteriami należy się kierować podczas wyboru odpowiedniego modelu.

Rodzaje układnic

Podstawowym kryterium podziału układnic na rodzaje jest typ obsługiwanego ładunku – mamy zatem układnice paletowe i pojemnikowe przeznaczone do lżejszych jednostek ładunkowych, jak pojemniki czy towary małogabarytowe. Różnią się one między sobą wymiarami i udźwigiem – układnice do obsługi palet muszą być większe i bardziej wytrzymałe.

Innym ważnym kryterium podziału jest budowa urządzeń, a w szczególności liczba kolumn. Kolumna to najważniejszy element konstrukcyjny układnicy, na którym zamontowane jest urządzenie do obsługi ładunku. Zależnie od wielkości ładunków i prędkości działania układnice wyposażone są w jedną lub dwie kolumny. 

Układnica przemieszcza się po dolnej szynie jezdnej przymocowanej do posadzki betonowej. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi mocowany do regałów górny zespół prowadzący, który pochłania siły poprzeczne występujące w trakcie pobierania i odkładania ładunków, a także zapewnia stabilność całej konstrukcji.

Wszystkie układnice mogą pracować przez 24 godziny na dobę w temperaturach do -30ºC. Zarówno w magazynach chłodniczych, jak i pozostałych obiektach układnice są wyposażone w system kontroli magazynu WCS, które kieruje ruchem urządzenia zgodnie z poleceniami systemu WMS

Układnice jednokolumnowe

Urządzenia z pojedynczą kolumną, przeznaczone zarówno do przenoszenia pojemników, jak i palet, doskonale sprawdzają się w magazynach obsługujących lżejsze ładunki.

Układnice jednokolumnowe doskonale nadają się do obsługi lżejszych ładunków
Układnice jednokolumnowe doskonale nadają się do obsługi lżejszych ładunków

Mecalux posiada w swojej ofercie pięć modeli jednokolumnowych układnic paletowych, które zostały ponumerowane kolejno od MT-1 (do obiektów o niewielkiej wysokości) do MT-5 (sięgających nawet na 45 m).

Wysokość robocza układnicy zależy od masy ładunku: im wyższy zasięg urządzenia, tym waga palety musi być mniejsza – zasadniczo powinna mieścić się w zakresie od 1000 do 1500 kg. Szeroka gama oferowanych modeli ułatwia wybór odpowiedniego rozwiązania zależnie od dostępnej przestrzeni i rodzaju obsługiwanych ładunków.

PARAMETRY MT-1 MT-2 MT-3 MT-4 MT-5
Maks. wysokość przy pojedynczej głębokości składowania 18 m 24 m 33 m 36 m 45 m
Maks. wysokość przy podwójnej głębokości składowania 15,5 m 22 m 27 m 33 m 45 m
Widły teleskopowe dla pojedynczej głębokości składowania Tak
Widły teleskopowe dla podwójnej/potrójnej głębokości składowania Opcjonalnie
Automatyczny system Pallet Shuttle Opcjonalnie
Maks. dopuszczalny udźwig przy pojedynczej głębokości składowania 1500 kg 1500 kg 1500 kg 1000 kg 1000 kg
Maks. dopuszczalny udźwig przy podwójnej głębokości składowania 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg
Maks. prędkość jazdy 220 m/min
Maks. przyspieszenie jazdy 0,5 m/s
Maks. prędkość podnoszenia 66 m/min
Maks. przyspieszenie podnoszenia 0,6 m/s
Boczna kabina pokładowa Opcjonalnie
Zakres temperatur roboczych Od -30 do +40ºC
Maks. wymiary ładunku 1000 x 1300 x 2400 mm
Rodzaje palet Europalety o szerokości 800 i 1000 mm (EN-13382)
System odzysku energii Opcjonalnie
 

Oferujemy dwa warianty jednokolumnowych układnic pojemnikowych. Model ML 50 umożliwia wydajne przenoszenie pojedynczych pojemników o masie do 50 kg na wysokość do 12 m. Natomiast wariant ML 100 umożliwia jednoczesne przenoszenie dwóch pojemników po 50 kg każdy na wysokość do 12 m.

PARAMETRY ML-50 ML-100
Udźwig Do 50 kg Do 100 kg
Maks. wysokość 12 m 12 m
Jednostka ładunkowa 1 szt. Eurobox o wymiarach 400 x 600 mm 1 szt. Eurobox o wymiarach 600 x 800 mm / 2 szt. o wymiarach 400 x 600 mm
Widły teleskopowe dla podwójnej głębokości składowania Tak Tak
Podwójne widły teleskopowe Nie Tak
Maks. prędkość jazdy 180 m/min 200 m/min
Maks. przyspieszenie jazdy 1 m/s 0,7 m/s
Maks. prędkość podnoszenia 100 m/min 90 m/min
Maks. przyspieszenie podnoszenia 1,2 m/s 0,75 m/s
Rodzaj urządzenia obsługi ładunku Chwytak teleskopowy Możliwość dostosowania do rodzaju pojemnika
 

Układnice dwukolumnowe

Są wyposażone w dwie pionowe kolumny, między którymi porusza się wózek podnoszący, który umożliwia dostęp na poszczególne poziomy składowania. Układnice dwukolumnowe są o wiele masywniejsze i wytrzymalsze, przez co idealnie nadają się do obsługi cięższych ładunków. Charakteryzują się ponadto większą wydajnością.

Układnice dwukolumnowe dzięki bardziej wytrzymałej konstrukcji doskonale nadają się do obsługi ciężkich ładunków
Układnice dwukolumnowe dzięki bardziej wytrzymałej konstrukcji doskonale nadają się do obsługi ciężkich ładunków

Wariant do obsługi palet umożliwia swobodne przenoszenie ładunków o masie do 1500 kg. Mecalux oferuje siedem modeli układnic dwukolumnowych MTB o różnej wysokości roboczej. Oprócz tego opracowaliśmy układnicę MTB0 – ekonomiczny i energooszczędny model umożliwiający przenoszenie palet o masie do 1500 kg na ograniczoną wysokość 18 metrów.

PARAMETRY MTB-1 MTB-2 MTB-3 MTB-4 MTB-5 MTB-6 MTB-7
Maks. wysokość przy pojedynczej głębokości składowania 12 m 17 m 22 m 27 m 35 m 40 m 45 m
Maks. wysokość przy podwójnej głębokości składowania - 12 m 20 m 27 m 35 m 40 m 45 m
Widły teleskopowe dla pojedynczej głębokości składowania Tak
Widły teleskopowe dla podwójnej/potrójnej głębokości składowania Opcjonalnie
Maks. dopuszczalny udźwig 1500 kg
Maks. prędkość jazdy 220 m/min
Maks. przyspieszenie jazdy 0,5 m/s
Maks. prędkość podnoszenia 66 m/min
Maks. przyspieszenie podnoszenia 0,8 m/s
Automatyczny system Pallet Shuttle Opcjonalnie
Opcjonalna kabina serwisowa stała lub z możliwością podnoszenia Tak
Zakres temperatur roboczych Od -30 do +40ºC
Maks. wymiary ładunku 1100 x 1300 x 2400 mm
Rodzaje palet Europalety o szerokości 800 i 1000 mm (EN-13382)
System odzysku energii Opcjonalnie
 

Z kolei dwukolumnowe układnice pojemnikowe mogą przenosić naraz maksymalnie cztery pojemniki o masie do 50 kg każde na wysokość do 20 m. 

PARAMETRY MLB100Q-2EPSF MLB100Q-2EPDF MLB100Q-2ECDF
Maks. wysokość 12,29 m 12,29 m 12,29 m
Min. wysokość 5,04 m 5,04 m 5,04 m
Rodzaj urządzenia obsługi ładunku Podwójny chwytak teleskopowy o pojedynczej głębokości składowania Podwójny chwytak teleskopowy o podwójnej głębokości składowania Podwójny chwytak teleskopowy o podwójnej głębokości składowania z pasami
Maks. dopuszczalny udźwig 2 x 50 kg / 2 x 100 kg 2 x 50 kg 2 x (50+50) kg
Wymiary pojemnika 400 x 600 / 600 x 800 mm 400 x 600 mm 400 x 600 mm
Maks. prędkość jazdy 250 m/min 250 m/min 250 m/min
Maks. przyspieszenie jazdy 1,45 m/s 1,45 m/s 1,8 m/s
Maks. prędkość podnoszenia 90 m/min 90 m/min 90 m/min
Maks. przyspieszenie podnoszenia 1,5 m/s 1,5 m/s 1,5 m/s
 

Automatyczny system Pallet Shuttle z układnicą 

Połączenie układnicy z systemem Pallet Shuttle sprawdza się wyłącznie w przypadku obsługi towarów spaletyzowanych. Jest to unowocześniona wersja poprzedniego modelu, w której palety są pobierane i odkładane na regały przez wózek Pallet Shuttle z napędem elektrycznym. Wózek porusza się w kanałach towarowych regałów wjezdnych, których głębokość składowania może wynieść nawet 40 m.

 

Takie rozwiązanie pozwala do maksimum wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową. Niestety dzieje się to kosztem dostępności towarów, dlatego tego typu systemy najlepiej sprawdzają się w magazynach o niewielkim lub średnim zróżnicowaniu asortymentu. Warto jednak rozważyć ich zastosowanie w zautomatyzowanych magazynach chłodniczych ze względu na optymalizację kosztów energii elektrycznej.

Układnice trójstronne

Inaczej niż wyżej omawiane urządzenia układnice paletowe trójstronne dzięki obrotowej głowicy mogą pobierać i odkładać palety na regały w trzech położeniach: na wprost lub po obu bokach. Trójstronny chwytak zwiększa zakres obsługi ładunków, przez możliwość odkładania palet na miejscach odkładczych zlokalizowanych na końcach regałów oraz pobierania ich na poziomie posadzki w położeniu na wprost.

Układnica trójstronna doskonale nadaje się do automatyzacji magazynu, w którym pracują trójkierunkowe wózki systemowe obsługiwane przez operatorów i nie wymaga w tym celu wstrzymania bieżącej pracy. Dzieję się tak za sprawą nieskomplikowanej konstrukcji urządzenia – tego rodzaju układnica wprawdzie również jeździ po szynach, ale w przeciwieństwie do wyżej omawianych modeli nie wymaga górnego systemu prowadzenia. Dzięki temu instalacja przebiega sprawnie i nie wymaga zmiany istniejącego układu regałów.

Dobrym przykładem wdrożenia takiego rozwiązania jest magazyn renomowanej hurtowni farmaceutycznej Disalfarm w miejscowości Rubí pod Barceloną. Dzięki zastosowaniu układnic trójstronnych magazyn z 15 korytarzami roboczymi dotychczas obsługiwanymi przy użyciu wózków widłowych przekształcono w całkowicie zautomatyzowany obiekt. Warto przy tym podkreślić, że Mecalux zrealizował tę inwestycję bez wstrzymania bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Systemy obsługi ładunków

Do każdej układnicy można dobrać odpowiednie urządzenie obsługi ładunków zależnie od liczby jednostek ładunkowych i głębokości regałów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że możliwość przenoszenia kilku ładunków jednocześnie (po jednej po każdej stronie) oraz obsługa regałów o podwójnej i większej głębokości składowania są dwiema odrębnymi funkcjami. 

System pobierania to jeden z elementów decydujących o wydajności układnicy. Wybór właściwego urządzenia zależy od pojemności magazynu, liczby jednostek asortymentowych i palet przypadających na każdą z nich, a także wymaganej efektywności pracy. 

Urządzenia do obsługi ładunków spaletyzowanych zazwyczaj są wyposażone w widły teleskopowe z dwoma ramionami połączonymi wałem przegubowym wprawianym w ruch przez silnik. W przypadku regałów o pojedynczej głębokości składowania wystarczy jeden silnik, przy podwójnej głębokości niezbędne są dwa.

W układnicach pojemnikowych zazwyczaj stosuje się chwytaki teleskopowe złożone z dwóch elementów przesuwających się po prowadnicach. Często spotyka się także chwytaki z paskami napędowymi do wyciągania pojemników. 

Chwytak teleskopowy umożliwia pobieranie i odkładanie pojemników na regałach o podwójnej głębokości składowania
Chwytak teleskopowy umożliwia pobieranie i odkładanie pojemników na regałach o podwójnej głębokości składowania

System pojedynczej głębokości składowania

Tego rodzaju urządzenia przeznaczone są do pobierania jednostek ładunkowych z regałów o pojedynczej głębokości składowania.

Ich najważniejszą zaletą jest duża wydajność pracy, uzyskana jednak kosztem pojemności magazynu. Jest to rozwiązanie zalecane w przypadku obsługi bardzo ciężkich jednostek ładunkowych

System podwójnej głębokości składowania

Widły lub chwytaki teleskopowe doskonale nadają się do pobierania i układania palet czy pojemników na regałach o podwójnej głębokości składowania. To rozwiązanie kompromisowe między efektywnością a pojemnością magazynu.

Zapewnia optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej przy niewielkim natężeniu przepływu towarów i niskim zróżnicowaniu asortymentu.

 

System potrójnej lub poczwórnej głębokości składowania

Tego rodzaju urządzenia służą do obsługi regałów mieszczących trzy lub cztery jednostki ładunkowe na głębokość. Nie jest to zbyt często spotykane rozwiązanie – stosuje się je zazwyczaj w szczególnych przypadkach, gdy pojemność magazynu ma większe znaczenie niż sprawna obsługa. 

Mecalux wdrożył taki system w magazynie polskiej firmy WOK z dwoma rzędami regałów o długości 86,3 m służących do przechowywania czterech palet na głębokość na każdym poziomie. W każdym korytarzu pracuje dwukolumnowa układnica transportująca palety o masie do 600 kg.

Wózek podnoszący układnicy z przenośnikiem rolkowym

To system przeznaczony do obsługi regałów przepływowych o różnej głębokości składowania. Ciągły i zsynchronizowany ruch zapewnia dużą szybkość odkładania i pobierania jednostek ładunkowych. 

Tego rodzaju rozwiązanie zastosowano w magazynie firmy Laboratorios Maverick w Tarragonie, gdzie jednokolumnowa układnica z przenośnikiem rolkowym służy do umieszczania palet w lekko nachylonych kanałach rolkowych, w których ładunki przemieszczają pod wpływem grawitacji.

Jak wybrać odpowiednią układnicę

Niestety nie istnieje uniwersalny wzór pozwalający określić odpowiedni rodzaj układnicy do konkretnego magazynu – w każdym przypadku należy wziąć pod uwagę specyfikę obiektu. Należy przy tym pamiętać, że poszczególne modele urządzeń można dostosować do różnych potrzeb.  

W pierwszej kolejności należy przeprowadzić szczegółową analizę, biorąc pod uwagę rodzaje przechowywanych produktów (wielkość, masę, ilość, zróżnicowanie asortymentu itp.), wymagany przepływ towarów oraz układ magazynu i oczywiście budżet, jaki mamy do dyspozycji. 

Następnie należy określić parametry, jakie powinno spełniać docelowe urządzenie i sprawdzić, czy są kompatybilne z wybranym systemem obsługi ładunku. Najistotniejsze z nich to:

  • Szybkość jazdy
  • Szybkość podnoszenia
  • Przyspieszenie w każdej osi ruchu
  • Czas na pobranie lub odłożenie jednostki ładunkowej

Spośród opcji spełniających wstępne kryteria należy wybrać tę, która zapewni najwyższą funkcjonalność przy możliwie najniższych nakładach finansowych. 

Warto w tym miejscu ponownie podkreślić, że układnice każdego typu można dostosować do specyfiki konkretnego magazynu, a wysokość robocza i rodzaj urządzenia obsługi ładunków zależą m.in. od głębokości i wymiarów regałów. 

Jeżeli wciąż nie masz pewności, jakiego rodzaju układnica najlepiej sprawdzi się w Twoim magazynie, skontaktuj się z Mecaluxem. Nasi specjaliści pomogą Ci wybrać optymalne rozwiązanie uwzględniające specyfikę obiektu.