Układnice automatyczne przyczyniają się do wzrostu wydajności magazynu

Układnice automatyczne – definicja i zastosowania

10 maj 2022

Układnice automatyczne stały się bardzo istotnym elementem wyposażenia magazynu w erze logistyki 4.0. Stanowią połączenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i cyfryzacji procesów. 

Na rynku jest dostępnych wiele rodzajów układnic, zarówno pojemnikowych, jak i paletowych, dostosowanych do potrzeb logistycznych każdego przedsiębiorstwa. Gruntowna znajomość ich charakterystyki pozwala w pełni wykorzystać możliwości łańcucha logistycznego. 

Definicja układnicy automatycznej

Układnice automatyczne to urządzenia przeładunkowe, które przemieszczają się automatycznie wzdłuż korytarzy między regałami. Są wyposażone są w wysuwane widły do pobierania, odkładania i transportu ładunków. 

Mogą obsługiwać regały paletowe o pojedynczej lub podwójnej głębokości składowania, regały przepływowe, a nawet przenosić wózki w systemie Pallet Shuttle. Urządzenia te stanowią najważniejszy element wyposażenia magazynów automatycznych. Znakomicie sprawdzają się w obiektach o dużym i stałym natężeniu przepływu towarów.

Mogą pracować w cyklu prostym lub w cyklu kombinowanym (łączonym). W cyklu prostym podczas jednego przebiegu układnica wykonuje tylko jeden rodzaj operacji: pobieranie lub odkładanie ładunku. W cyklu kombinowanym natomiast układnica realizuje obie czynności za jednym razem. Pozwala to usprawnić przeładunek dzięki ograniczeniu liczby wykonywanych manewrów.

Automatyczne układnice dwukolumnowe to urządzenia o wysokiej wydajności roboczej
Automatyczne układnice dwukolumnowe to urządzenia o wysokiej wydajności roboczej

Zalety układnic automatycznych

Największe korzyści z zastosowania układnic automatycznych wynikają z robotyzacji obiektu logistycznego. Maszyny mogą pracować niemal bez przerwy, co pozwala znacząco usprawnić przepływ ładunków, a jednocześnie wyeliminować błędy trudne do uniknięcia przy ręcznej obsłudze magazynu. To z kolei przekłada się na wzrost wydajności. 

Inną ważną zaletą układnic automatycznych jest optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej – maszyny mogą podnosić ładunki na wysokość do 45 m, pracując w korytarzach o szerokości zaledwie 1,5 m, co umożliwia zagęszczenie towarów. 

Układnice automatyczne są szczególnie przydatne w magazynach chłodniczych
Układnice automatyczne są szczególnie przydatne w magazynach chłodniczych

Jakie problemy można rozwiązać dzięki układnicy automatycznej

Instalacja układnic automatycznych stanowi ogromny krok naprzód w kierunku poprawy wydajności łańcucha dostaw przedsiębiorstwa. Dlatego właśnie po to rozwiązanie coraz chętniej sięgają firmy oferujące produkty o dużej rotacji i wysokim natężeniu przepływu towarów.

Automatyzacja istniejącego magazynu

Montaż automatycznych układnic trójstronnych to prosty sposób na automatyzację magazynu z regałami paletowymi bez ingerencji w jego konstrukcję. W odróżnieniu od innych modeli urządzenia tego typu nie wymagają górnej prowadnicy, dzięki czemu z powodzeniem mogą zastąpić wózki trójstronne. To bardzo ekonomiczne rozwiązanie, które sprawdza się zarówno przy modernizacji istniejących obiektów, jak i w nowo projektowanych magazynach.

Firma logistyczna Disalfarm, specjalizująca się w dystrybucji farmaceutyków, zrezygnowała z wózków trójstronnych na rzecz 15 układnic trójstronnych zamontowanych przez Mecalux. Decyzję tę podjęto w odpowiedzi na rozwój działalności. Nowa inwestycja „pozwoliła uzyskać optymalną wydajność procesów oraz zapewnić maksymalne bezpieczeństwo personelu", przyznaje Jaume Segrià, dyrektor operacyjny Disalfarm.

Magazyn o wysokości ponad 40 metrów

Tradycyjne wózki widłowe mają niewielki zasięg roboczy w przeciwieństwie do układnic automatycznych, które mogą obsługiwać regały o wysokości przekraczającej 40 m. 

Przykładem takiego rozwiązania jest centrum logistyczne firmy Hayat Kimya, wiodącego producenta środków czystości na rynku euroazjatyckim, które powstało, aby sprostać rozwojowi produkcji oraz skrócić czas przyjmowania i wydawania towarów. Wybudowany przez Mecalux obiekt o wysokości 46 metrów, wyposażony w 15 układnic, jest jednym z najwyższych magazynów automatycznych w Europie.

Usprawnienie kompletacji

Skrócenie czasu przygotowania zamówień do wysyłki stało się jednym z największych wyzwań logistycznych, szczególnie w dobie rozwoju handlu e-commerce i w kontekście narodzin q-commerce. Układnice pojemnikowe dają możliwość automatyzacji magazynu o mniejszych rozmiarach, pozwalając prowadzić kompletację na zasadzie „towar do człowieka”. Magazynierzy nie muszą przemieszczać się w poszukiwaniu zamówionych produktów, ponieważ układnica dostarcza niezbędne towary wprost na stanowiska kompletacyjne.

Jedną z firm, które zdecydowały się na montaż układnic pojemnikowych, jest producent narzędzi SAM Outillage. Firma ta podjęła decyzję, aby przeprowadzić modernizację logistyki w oparciu o automatyczny magazyn pojemnikowy, który umożliwia przygotowanie i dostawę zamówień w zaledwie 24 godziny. Automatyzacja pozwala ograniczyć liczbę popełnianych błędów i uprościć pracę w magazynie. „Magazyn automatyczny projektu Mecalux pozwolił zwiększyć wydajność pracy o 25%”, wyjaśnia Candice Aubert, kierownik ds. logistyki w SAM Outillage.

Automatyzacja magazynu o dużym natężeniu przepływu ładunków

Skutecznym sposobem na brak miejsca w obiekcie logistycznym jest inwestycja w akumulacyjny system magazynowy, który wymaga minimalnej liczby korytarzy dostępowych. Układnice współpracujące z takim systemem pozwalają dodatkowo znacznie usprawnić przepływ towarów. 

Finieco, jeden z największych europejskich producentów toreb papierowych, powierzył Mecaluxowi zaprojektowanie systemu składowania, który pozwoliłby optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową, a zarazem podnieść wydajność pracy centrum logistycznego w Portugalii. Po dogłębnej analizie potrzeb firmy wdrożono automatyczny Pallet Shuttle z układnicą. Rozwiązanie to pozwoliło do maksimum wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową, a dzięki bezpośredniemu połączeniu z zakładem produkcyjnym obiekt może dziennie przyjąć nawet 1,5 miliona toreb papierowych.

Praca w niskich temperaturach bez odpoczynku

W przypadku magazynów chłodniczych czy mroźniczych największą trudność stanowi ręczna obsługa systemów składowania w niesprzyjających warunkach. Długotrwałe narażenie na zimno jest groźne dla zdrowia pracowników.

Dlatego dobrym rozwiązaniem jest wyposażenie obiektu logistycznego w układnice automatyczne, które mogą działać w temperaturach do -30°C. Robotyzacja transportu ładunków pozwala znacznie ograniczyć czas przebywania personelu w pomieszczeniu z ujemną temperaturą. Ponadto automatyzacja magazynu chłodniczego pozwala utrzymać wysoki poziom higieny wszystkich procesów logistycznych, co jest szczególnie istotne w przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym.

Congelados Navarra, jeden z wiodących europejskich producentów głęboko mrożonych warzyw, zdecydował się na automatyzację czterech magazynów mroźniczych w miejscowości Fustiñana (Hiszpania) przy użyciu układnic automatycznych firmy Mecalux. Dzięki temu rozwiązaniu Congelados Navarra może obecnie składować aż 160 000 palet oraz bardzo sprawnie wykonywać proces przeładunku towarów.

Automatyzacja przepływu ładunków

Sprawny przepływ produktów w systemie FIFO (first in, first out) jest szczególnie istotny w przypadku żywności, środków chemicznych i innych artykułów o ograniczonym terminie przydatności. W firmach zajmujących się dystrybucją tego rodzaju produktów najczęściej stosuje się regały przepływowe. Można je obsługiwać za pomocą wózków widłowych lub zautomatyzować poprzez instalację układnicy. 

Producent kosmetyków i środków higieny EcoWipes zlecił firmie Mecalux zadanie optymalizacji zarządzania surowcami o największym popycie. Mecalux zaproponował montaż systemu regałów przepływowych z układnicą pracującą w korytarzu o długości 54 metrów. Wśród korzyści przeprowadzonej inwestycji można wymienić wzrost produkcji o 30% czy realizację większej o 20% liczby zamówień.

Zarządzanie różnymi jednostkami ładunkowymi 

Istotną zaletą układnic jest możliwość obsługi palet i pojemników. Obecnie coraz więcej firm staje przed koniecznością automatyzacji procesów magazynowania tych dwóch podstawowych jednostek ładunkowych. 

Miguélez, rozpoznawany na całym świecie producent przewodów niskonapięciowych, zainwestował w dwa magazyny automatyczne (paletowy i pojemnikowy), w których możne przechowywać produkty na szpulach, w rolkach i zwojach. Automatyzacja procesów składowania przyniosła wiele korzyści, z których najważniejsze to wzrost dostępności produktów i wydajności dzięki pracy przez 24 godziny na dobę. Obiekty mogą łącznie pomieścić 35 000 ton przewodów.

Magazyn firmy EcoWipes z regałami przepływowymi obsługiwanymi przez układnicę automatyczną
Magazyn firmy EcoWipes z regałami przepływowymi obsługiwanymi przez układnicę automatyczną

Montaż układnicy

Przy podejmowaniu decyzji o montażu układnicy należy wziąć pod uwagę wymagania logistyczne przedsiębiorstwa, metody pracy, specyfikę magazynu oraz charakterystykę przechowywanych produktów. Na rynku są dostępne układnice przeznaczone do magazynów o każdej wysokości, przystosowane do obsługi rozmaitych ładunków (o różnych rozmiarach i udźwigu do 1500 kg) oraz o różnej wydajności roboczej.

Mecalux oferuje szeroki wybór układnic jedno- i dwukolumnowych z różnymi systemami obsługi ładunków. Nasz podstawowy model MT-1 jest przeznaczony do niższych obiektów, a najbardziej zaawansowany MTB-7 jest dedykowany do magazynów o dużym natężeniu przepływu towarów i wysokości do 45 m.

Układnice automatyczne – maksymalna wydajność i bezpieczeństwo pracy

Inwestycja w układnice automatyczne to najlepszy sposób na poprawę wydajności łańcucha dostaw i rozwiązanie najczęściej spotykanych problemów logistycznych. W ostatnich latach układnice automatyczne stały się niezbędnym elementem wyposażenia przedsiębiorstw działających zgodnie ze standardami logistyki 4.0.

Montaż układnicy pozwala zwiększyć wydajność pracy magazynu w firmie o dowolnym profilu działalności, począwszy od branży spożywczej, a na motoryzacyjnej kończąc. Jeżeli chcesz usprawnić logistykę w swoim przedsiębiorstwie, instalując układnicę automatyczną, zasięgnij porady zaufanego dostawcy rozwiązań logistycznych. Skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści doradzą Ci najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.