System WCS to oprogramowania służące do koordynowania ruchów urządzań automatycznych w magazynie

WCS, czyli system kontroli magazynu automatycznego

12 lip 2021

Systemy kontroli magazynu (w skrócie WCS od angielskiej nazwy warehouse control system) odgrywają istotną rolę w logistyce 4.0. Ich znaczenie rośnie jeszcze bardziej w obliczu konieczności zwiększania wydajności i optymalizacji zasobów. Dzisiejsze realia prowadzenia działalności gospodarczej skłaniają wiele firm do reorganizacji procesów logistycznych w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.

Z sondażu przeprowadzonego przez firmę Zebra wynika, że 27% osób zarządzających magazynami przewiduje możliwość automatyzacji do 2024 r., między innymi przez przekształcenie obiektów w tzw. ciemne magazyny (dark warehouses)

Obecnie automatyzacja czynności magazynowych staje się standardem. Wdrożenie tego typu rozwiązań wymaga jednak zastosowania systemu kontroli magazynu, czyli warehouse control system (WCS), który służy do koordynacji ruchów urządzeń automatycznych. 

W niniejszym artykule opowiemy o zastosowaniach takiego oprogramowania i sposobach jego integracji z innymi systemami. Wymienimy też korzyści, jakie może przynieść wdrożenie systemu WCS w magazynie.

Czym jest system kontroli magazynu? 

System WCS to narzędzie do kontroli i zarządzania wszystkimi zautomatyzowanymi urządzeniami w magazynie, które pozwala odpowiednio skoordynować ich ruchy. Chodzi tu między innymi o: układnice pojemnikowe (miniload), układnice paletowe, sortery czy przenośniki.

Podstawową funkcją systemu WCS jest synchronizacja działania sterowników poszczególnych urządzeń. Dodatkowa integracja z systemami wyższego poziomu (WMS i ERP) umożliwia całkowitą automatyzację obiektu. 

Zalety korzystania z systemu WCS

Każdy, kto w swojej codziennej pracy styka się z logistyką, ma świadomość, że automatyzacja magazynu pozwala poprawić jego wydajność i wyeliminować błędy w realizowanych procesach. Nie wszyscy jednak wiedzą, co daje zastosowanie systemu WCS w już zautomatyzowanym magazynie. Najważniejsze korzyści to:

  • Efektywna realizacja zadań – oprogramowanie koordynuje ruchy wszystkich automatycznych urządzeń magazynowych, zapewniając ich wysoką efektywność.
  • Maksymalna wydajność – system WCS umożliwia obsługę przyjęć i wydań produktów, pozwalając maksymalnie wykorzystać możliwości zainstalowanych w magazynie urządzeń. 
  • Integracja maszyn z oprogramowaniem – wdrożenie systemu kontroli magazynu pozwala skoordynować pracę urządzeń z oprogramowaniem wyższego rzędu (np. WMS), które wyznacza kryteria i zasady działania odpowiednio do aktualnej sytuacji operacyjnej w magazynie.

Zależności między systemami WCS i WMS

System WCS sam w sobie nie poprawi wydajności magazynu. Do tego celu potrzebne jest inne oprogramowanie, które będzie mu przekazywać odpowiednie dane. Zadaniem systemu kontroli jest wydawanie poleceń typu: „pobierz paletę X i przenieś ją w miejsce Y”. Skąd jednak wiadomo, dokąd przenieść paletę? Skąd czerpać wiadomości o tak istotnych sprawach, jak rotacja poszczególnych produktów lub liczba pracowników na zmianie?

Dlatego właśnie system kontroli magazynu wymaga integracji z oprogramowaniem magazynowym (WMS), które zapewnia pełną synchronizację działań podejmowanych przez magazynierów, ścieżek kompletacji, przyjęć i wydań produktów itd. 

Zależności między systemami WCS i WMS łatwiej jest zobrazować na praktycznym przykładzie. Załóżmy, że otrzymaliśmy paletę. W pierwszej kolejności należy skontrolować przyjmowany towar, a więc paleta przekazywana jest na stanowisko kontroli parametrów. W tym momencie system WCS sprawdza, czy waga i wymiary ładunku mieszczą się w wyznaczonym zakresie, a system WMS analizuje dane z etykiety i porównuje je ze zleceniem przyjęcia. Jeżeli wszystko się zgadza, WMS przekazuje systemowi WCS polecenie przetransportowania ładunku w odpowiednie miejsce za pomocą przenośników i układnic. 

Easy WCS – oprogramowanie magazynowe firmy Mecalux

Easy WCS Mecaluxu to system kontroli magazynu, który umożliwia integrację sterowników urządzeń automatycznych z systemem WMS (np. Easy WMS). Każde automatyczne urządzenie magazynowe jest wyposażone we własny program sterujący jego działaniem. Urządzenia oferowane przez Mecalux korzystają w tym celu z oprogramowania niskiego poziomu Galileo lub PLC (skrót od angielskiej nazwy Programmable Logic Controller – sterownik programowalny).

W przypadku systemów Galileo i PLC użytkownik musi zaprogramować każdy manewr urządzenia. Aby pominąć tę pracochłonną i skomplikowaną czynność, zwykle stosuje się WCS, oprogramowanie, które pozwala zautomatyzować instrukcje na podstawie wskazań otrzymanych z systemu WMS. Tak więc choć Easy WCS nie jest absolutnie niezbędny, w praktyce zapewnienie płynnego działania instalacji automatycznej jest stosunkowo trudne.

Wdrożenie Easy WCS umożliwi systemowi Easy WMS automatyczne sterowanie instalacją w oparciu o kryteria wyznaczone przez kierownika magazynu. Dzięki temu oprogramowanie może sprawnie zarządzać m.in. rotacją produktów, lokalizacją poszczególnych zapasów oraz kompletacją zamówień. 

Easy WCS umożliwia integrację oprogramowania sterującego urządzeń automatycznych (Galileo lub PLC) z systemem WMS
Easy WCS umożliwia integrację oprogramowania sterującego urządzeń automatycznych (Galileo lub PLC) z systemem WMS

Automatyzacja i cyfryzacja jako filary logistyki 4.0. 

Firmy coraz częściej decydują się na automatyzację procesów. Stają wobec tego przed koniecznością wyboru odpowiedniego systemu kontroli magazynu, który pozwoli osiągnąć maksymalną wydajność dzięki dużej liczbie cykli roboczych, co z kolei przełoży się na zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa. 

Magazynowanie szerokiego asortymentu produktów wymaga zastosowania skutecznych rozwiązań zapewniających optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów logistycznych. Branża logistyczna odczuwa tę konieczność coraz wyraźniej. Wdrożenie systemu kontroli magazynu zapewnia maksymalną wydajność działania urządzeń automatycznych

Ponadto integracja z systemem WMS umożliwia pełną automatyzację zarządzania magazynem – począwszy od racjonalnego rozmieszczania ładunków niezależnie od wielkości asortymentu, aż po kompletację zamówień bez udziału i nadzoru człowieka, co już jest możliwe w najnowocześniejszych obiektach. 

Mecalux specjalizuje się w projektowaniu i dostarczaniu rozwiązań intralogistycznych dostosowanych do potrzeb klientów. W dzisiejszych czasach wydajność logistyki wymaga zastosowania właściwego oprogramowania, dlatego oferowane przez nas systemy zapewniają znaczną poprawę wydajności procesów magazynowych. Skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści zaproponują najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.