Przykład pokazujący jak działa magazyn automatyczny z układnicami paletowymi

Jak działa magazyn automatyczny?

02 mar 2020

W jednym z wcześniejszych artykułów przedstawiliśmy definicję magazynu automatycznego oraz scharakteryzowaliśmy jego zalety. Zaprezentowaliśmy też przykłady realizacji inteligentnych obiektów. Jednak jak działa magazyn automatyczny? Co wchodzi w jego skład i jakie elementy sprawiają, że możemy nazywać go automatycznym?

Obecnie automatyzacja w magazynach nie jest już zagadnieniem, które dotyczy tylko największych przedsiębiorstw. Coraz niższe koszty wdrożenia i duży wybór dostępnych rozwiązań sprawiają, że jest to opcja dostępna dla wszystkich firm. Automatykę w magazynie możemy podzielić na dwa obszary: jeden dotyczy wszelkich urządzeń autonomicznych wykorzystywanych do obsługi ładunków, drugi natomiast obejmuje systemy informatyczne, które są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie całego obiektu. Poziom automatyzacji poszczególnych magazynów jest różny, mogą być one wyposażone tylko w niektóre z dostępnych rozwiązań. Stopień wykorzystania technologii jest uzależniony od potrzeb danej firmy.

Choć ogólny koncept magazynu automatycznego jest zawsze taki sam – automatyzacja procesów logistycznych – tak ich działanie będzie się różnić w zależności od branży, w której działa firma. Praca i organizacja obiektu nastawionego na sektor e-commerce wygląda inaczej niż funkcjonowanie samonośnego magazynu wysokiego składowania. Tym, co je łączy, jest cel przedsiębiorstwa – uzyskanie jak najwyższej wydajności.

Magazyn automatyczny: jak to działa?

Wydaje się, że z uwagi na złożoność realizowanych zadań działanie magazynu automatycznego jest skomplikowanym, a nawet chaotycznym procesem. Jednak bliższa analiza zagadnienia wykaże, że wbrew pozorom operacje przeprowadzane w pełni zautomatyzowanym obiekcie cechują się przejrzystością i wręcz chirurgiczną precyzją.

Przyjrzyjmy się zatem, jak działa magazyn automatyczny na podstawie elementów, które można w nim poddać automatyzacji.

1. Urządzenia automatyczne zajmujące się transportem i obsługą ładunków

W dużej liczbie przypadków prowadzonej gospodarki magazynowej znaczna część budżetu przedsiębiorstw jest przeznaczana na obsługę ładunków. Proces kompletacji może obejmować nawet 60% kosztów operacyjnych obiektu. Istotną część poświęcanych zasobów stanowi także zapewnienie odpowiedniego zarządzania przepływami magazynowymi. W magazynach automatycznych obydwie te sfery mogą zostać zoptymalizowane poprzez wdrożenie rozwiązań dotyczących następujących operacji.

- Pobieranie i odkładanie towarów na regałach

Z uwagi na ograniczoną przestrzeń firmy decydują się na wykorzystanie systemów wysokiego składowania. W przypadku magazynów tradycyjnych takie rozwiązanie stwarza zagrożenie dla pracowników, którzy muszą z większą precyzją operować ładunkami na dużych wysokościach, co ma przełożenie także na dłuższy czas realizacji zadań. Powyższe problemy można wyeliminować, stosując systemy automatyczne. Wśród nich możemy wymienić:

  • Układnice paletowe – zastępują pracę systemowych wózków wysokiego składowania. Pobierają i umieszczają ładunki na półkach regałowych oraz zajmują się ich transportem wzdłuż korytarzy roboczych. Układnice paletowe mogą pracować w dwóch cyklach – prostym i kombinowanym. Ten drugi polega na tym, że układnica po odłożeniu towaru na półce pobierze inną paletę, zanim powróci do przedniej strefy regałów. Ich konstrukcja umożliwia im obsługę ładunków o wadze do 1500 kg lub 1300 kg w przypadku zastosowania regałów o podwójnej głębokości składowania.
  • Pallet Shuttle – jest to system opierający się na pracy platformy poruszającej się samoczynnie w kanale regałowym. Dzięki samodzielnemu pobieraniu i odkładaniu ładunków na półkach rozwiązanie to zapewnia większą precyzję i bezpieczeństwo wykonywanych operacji.
  • Układnice Miniload – ich schemat działania jest taki sam jak układnic paletowych z tą różnicą, że zajmują się obsługą pojemników. System Miniload zwiększa szybkość i efektywność kompletacji zamówień

- Transport ładunków pomiędzy strefami magazynu

W celu zautomatyzowania operacji przemieszczania towarów pomiędzy strefami magazynu wykorzystywane są przenośniki przemysłowe lub podwieszany transport szynowy. Mogą one zostać zorganizowane w formie prostych pętli łączących dwa sektory magazynowe lub stanowić złożoną siatkę połączeń poszczególnych stref i pięter obiektu, a nawet transportować towar pomiędzy okolicznymi budynkami.

Przenośniki paletowe są częstym elementem wyposażenia strefy przyjęć i wydań towarów w magazynie.

Operacje magazynowe przeprowadzane z wykorzystaniem przenośników przemysłowych i wind paletowych
Operacje magazynowe przeprowadzane z wykorzystaniem przenośników przemysłowych i wind paletowych

2. Systemy informatyczne do kontroli urządzeń i zarządzania magazynem

Magazyn automatyczny nie może funkcjonować bez odpowiedniego oprogramowania informatycznego. Oto dwa systemy, które są nieodłącznym elementem tego typu obiektów:

  • system WCS – zajmuje się kontrolą ruchu urządzeń mechanicznych, zapewniając precyzyjną obsługę ładunków;
  • system WMS – zarządza operacjami wykonywanymi w magazynie, które dotyczą obsługi ładunków, wskazując, gdzie mają być składowane i jak mają być przemieszczane pomiędzy strefami magazynu. Jest odpowiedzialny za przekazywanie odpowiednich instrukcji do systemu WCS.

Magazyn automatyczny: wysoki poziom technologiczny

Funkcjonowanie magazynu automatycznego jest podobne do działania szwajcarskiego zegarka – za prostą konstrukcją kryje się złożony mechanizm, który zapewnia niezawodne i efektywne działanie.

Projekt magazynu automatycznego to zagadnienie wymagające dogłębnej analizy, ponieważ jego działanie w praktyce będzie mieć wpływ na każdy element prowadzonej logistyki magazynowej. Jednak gdy zostanie już wdrożony, efektem będzie optymalnie działająca konstrukcja, która w dłuższej perspektywie zwiększy rentowność przedsiębiorstwa.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat magazynów automatycznych, skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy udzielą Ci wszelkich odpowiedzi.