Element strategii cross-docking – rozładowanie samochodów ciężarowych w magazynie

Metoda cross-docking: wady i zalety

05 mar 2020

Magazyn cross-docking to obiekt, w którym towar jest odbierany od dostawcy i wysyłany bezpośrednio do odbiorcy z pominięciem etapu składowania. Ten sposób obsługi produktów pozwala usprawnić ich dystrybucję, ale wiąże się z pewnymi niedogodnościami.

W tym artykule spróbujemy przedstawić wady i zalety metody cross-docking i w jakich przypadkach warto zastosować ją w swoim przedsiębiorstwie

Zalety metody cross-docking

1. Efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni – metoda cross-docking odrzuca w swoim założeniu wymóg posiadania instalacji regałowej. Umożliwia to redukcję kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo w związku z magazynowaniem ładunków (inwestycja w regały oraz urządzenia i personel wymagane do ich obsługi). W zamian należy zaplanować mniejszy objętościowo obszar przeznaczony na wyładunek towaru i jego przygotowanie do dalszej dystrybucji.

2. Zmniejszenie liczby czynności w magazynie związanych z obsługą towaru – operacje magazynowe w metodzie cross-docking ograniczają się do przyjęcia towaru, kontroli jakości, konsolidacji zamówień i realizacji wysyłki. Z łańcucha operacji tradycyjnego procesu magazynowego zostają wyeliminowane etapy składowania towarów oraz kompletacji zamówień. Oznacza to mniejszą szansę uszkodzenia produktów dzięki zminimalizowaniu działań związanych z ich obsługą.

3. Krótszy czas dostawy zamówień – etap magazynowania jest czasochłonnym procesem, dlatego metoda cross-docking dzięki rezygnacji z jego przeprowadzania znacznie skraca czas wysyłki zamówień. Jest to szczególne istotne w przypadku realizacji strategii omnichannel i pozwala sprostać rosnącym wymaganiom klientów, którzy chcą otrzymać zakupiony towar jak najszybciej.

4. Redukcja śladu węglowego w łańcuchu dostaw – niepodważalną zaletą metody cross-docking jest zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko, dzięki zapewnieniu efektywniejszej dystrybucji ładunków – zarówno jego dostarczenia do magazynu i wysyłki, jak i dzięki zminimalizowaniu obsługi w procesach wewnątrzmagazynowych.

Łańcuch dostaw w magazynie przed i po wdrożeniu strategii cross-docking
Łańcuch dostaw w magazynie przed i po wdrożeniu strategii cross-docking

Podsumowując, prawidłowo wdrożona w magazynie metoda cross-docking, dzięki uzyskanej oszczędności czasu związanego z obsługą ładunków, z pewnością pozytywnie wpłynie na rentowność i wydajność centrum dystrybucyjnego.

Wady metody cross-docking

Pomimo zalet, jakie niesie ze sobą metoda cross-docking, należy pamiętać, że nie jest to strategia idealna i jej zastosowanie będzie się wiązać także z pewnymi trudnościami i niedogodnościami. Oto wady metody cross-docking:

1. Wysokie koszty początkowe – chcąc wdrożyć metodę cross-docking, należy wziąć pod uwagę, że będzie się to wiązało z wyższymi kosztami inwestycyjnymi. Najczęściej będzie to dotyczyć zmiany układu magazynu w celu wyznaczenia obszaru przeładunkowego i konsolidacji zamówień oraz instalacji lub – jeśli jest już w użyciu – przekonfigurowaniu systemu zarządzania magazynem, który wspomaga funkcjonowanie działań związanych z cross-dockingiem.

2. Wymaga integracji elementów łańcucha dostaw – jest to pracochłonne zadanie, które wymaga zharmonizowania działania różnych podmiotów będących częścią jednego łańcucha dostaw. Dotyczy to m.in. zapewnienia odpowiedniego systemu etykiet, który musi być odczytany przez różne systemy informatyczne poszczególnych uczestników łańcucha.

3. Wymaga synchronizacji i koordynacji działania – jeśli przedsiębiorstwo nie ma odpowiednich środków lub możliwości skoordynowania wszystkich procesów logistycznych związanych z odbieraniem i wydawaniem towarów, lepiej pozostać przy tradycyjnym sposobie magazynowania. Metoda cross-docking jest efektywna i skraca czas obsługi ładunków tylko w przypadku zapewnienia płynnego i odbywającego się bez przeszkód przepływu zapasów.

Integracja elementów łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie dla cross-docking
Integracja elementów łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie dla cross-docking

Kiedy należy wdrożyć metodę cross-docking w magazynie?

Dotychczas omówiliśmy wady i zalety metody cross-docking, przyjrzyjmy się teraz przykładom czterech sytuacji, w których strategia ta znajduje swoje najlepsze zastosowanie.

1. Obsługa dużej liczby produktów o stałym zapotrzebowaniu – przepływ towarów charakteryzuje się małymi wahaniami i jest możliwy do oszacowania, co minimalizuje margines błędu. Umożliwia to firmom skuteczniejsze planowanie i stosowanie metody cross-docking i pozwala uniknąć sytuacji, gdy z powodu złej oceny zapotrzebowania na towar w strefie przeładunkowej znajduje się za dużo (lub za mało) ładunków z produktami.

2. Obsługa produktów łatwo psujących się – działalność w branży spożywczej wymaga dostarczenia produktów tak szybko, jak jest to możliwe. Metoda cross-docking jest doskonałym rozwiązaniem w takich sytuacjach. Zminimalizowanie czasu obsługi ładunków, a także brak potrzeby ich magazynowania w kontrolowanych warunkach (chłodnie) wygeneruje duże oszczędności.

3. Obsługa produktów będących częścią promocji lub wyprzedaży – dzięki swojej elastyczności i krótkiemu czasowi przygotowania zamówień do dalszej dystrybucji metoda cross-docking doskonale sprawdza się w obsłudze szczytowego zapotrzebowania na produkty.

4. Obsługa produktów o dużej wartości i krótkim czasie dostawy – w celu zmniejszenia kosztów wiele firm dystrybucyjnych unika składowania dużych ilości towaru. Stosując metodę cross-docking, mają możliwość realizacji zamówień zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Jest to często stosowane rozwiązanie w przypadku obsługi dużych i masywnych produktów o wysokiej rotacji, na przykład mebli lub artykułów gospodarstwa domowego, gdzie ważną rolę odgrywa również wymagany przez klientów krótki czas dostawy.

Metoda cross-docking stosowana w magazynie to efektywne rozwiązanie, które pozwala wyeliminować koszty związane ze składowaniem zapasów. Dzięki niej towar dystrybuowany jest niemal bezpośrednio od dostawcy do klienta końcowego, skracając czas realizacji zamówienia, co jest obecnie szczególnie istotne z punktu widzenia zachowania przez przedsiębiorstwo konkurencyjności na rynku.

Jednak cross-docking to także duże wyzwanie dla firmy i osób odpowiedzialnych za organizację łańcucha dostaw. Strategia ta wymaga bardzo ścisłej kontroli ładunków, posiadania dobrze wyszkolonego personelu oraz perfekcyjnej koordynacji wszystkich uczestników procesu. Najmniejszy błąd lub niedopatrzenie mogą generować pomyłki i opóźnienie w realizacji zamówienia.

W takim razie czy warto wdrożyć metodę cross-docking w swoim magazynie? To zależy, nie można odpowiedzieć na to pytanie bez przeprowadzenia szczegółowej analizy działalności i zapotrzebowania danej firmy. Dlatego przed podjęciem decyzji warto najpierw skonsultować się z ekspertami w branży.