Logistyka znacznie wyewoluowała na przestrzeni lat

Historia logistyki – kontekst, geneza i ewolucja

18 sie 2023

Logistyka odegrała kluczową rolę w rozwoju ludzkości na przestrzeni wieków. Od pierwszych prób zorganizowania transportu i dostawy dóbr u początków logistyki po współczesne skomplikowane systemy zarządzania i dystrybucji we współczesności – w drodze ewolucji logistyka stała się podstawową osią świata przedsiębiorczego.  

Każdy etap historii logistyki jest naznaczony przez postęp technologiczny oraz zmiany w metodach transportu, składowania i zarządzania, mające na celu zwiększenie wydajności i przepływu dóbr i usług.

Kontekst historyczny rozwoju logistyki

Historia logistyki sięga pierwszych cywilizacji ludzkich, które zdały sobie sprawę z konieczności gromadzenia i transportowania zapasów, co umożliwiło im przetrwanie. 

W starożytnym Egipcie (między 3300 r. p.n.e. a 332 r. p.n.e.) rozwinięto metody transportu i magazynowania, aby zapewnić stałe dostawy żywności i podstawowych dóbr. Z kolei w imperium rzymskim (między 27 r. p.n.e. a 476 r. n.e.) stworzono rozbudowaną sieć dróg lądowych i morskich, zwanych „drogami rzymskimi”, aby ułatwić transport dóbr i przemieszczanie się wojsk po rozległym terytorium. Rzymianie byli również prekursorami w zastosowaniu konwojów statków do transportu morskiego. Ponadto zakładali punkty zaopatrzeniowe przy budowanych drogach.

W tym czasie powstawały szlaki handlowe łączące Europę i Azję, ułatwiające wymianę informacji i dóbr, takich jak metale, tkaniny, kamienie szlachetne czy przyprawy, pomiędzy poszczególnymi regionami. Jednym z najbardziej znanych jest Szlak Jedwabny, który na przestrzeni wieków stał się głównym połączeniem handlowym między wschodem a zachodem.  

Geneza logistyki

Starożytni Grecy i Rzymianie byli już zaznajomieni z pojęciem logistyki w zakresie transportu dóbr i zapasów, zwłaszcza w kontekście militarnym. Jednak dopiero w XVIII wieku pruski generał Carl von Clausewitz wprowadził termin logistyki, jaki aktualnie znamy, określający czynności związane z zaopatrzeniem, transportem i składowaniem zapasów.

W 1811 roku pisarz Wilhelm Müller w swojej książce (The elements of the science of war) w rozdziale pt. „Logistyka” („Logistics”) przedstawił strategie transportowania i składowania broni i żywności w okresie wojennym, stosowane przez naszych przodków.

Według innej – równie popularnej – teorii, to szwajcarski generał, Antoine-Henri Jomini, po raz pierwszy użył słowa „logistyka” (fr. logistique) w swoim traktacie Précis de l'art de la guerre (1838).

Historia rozwoju logistyki

Logistyka znacznie wyewoluowała na przestrzeni lat, dostosowując się do zmieniających się potrzeb społeczeństwa i postępu technologicznego.

  • Starożytność: początki logistyki sięgają starożytnych cywilizacji, m.in. Mezopotamii, Egiptu, Chin czy Rzymu, które rozwinęły systemy transportu i składowania, aby zaopatrywać wojska, miasta i umożliwić handel. Wykorzystywano wówczas wozy, statki oraz zwierzęta pociągowe, a drogi i magazyny rozmieszczano w strategicznych miejscach.
  • Średniowiecze: cechy i drogi handlowe pełniły ówcześnie istotną funkcję w wymianie dóbr. To właśnie wtedy zostały opracowane różne metody składowania, a także rozwinął się handel na targach.
  • Rewolucja przemysłowa: wiek XVIII stanowi przełomowy punkt dla logistyki. Rozwój maszyn, kolei, statków parowych przekształciły system transportu i umożliwiły szybszy i wydajniejszy przepływ towarów.
  • Wiek XX: logistyka stała się oficjalnym obszarem badań. Masowa produkcja, globalizacja i wdrożenie technologii takich jak telefon, radio, a następnie Internet, zmieniły oblicze logistyki. Wprowadzono metodę just-in-time i zarządzanie łańcuchem dostaw.
  • Cyfrowa era: Postęp technologii cyfrowej i początek ery informacji sprawiły, że logistyka przeszła gruntowne zmiany. Opracowano systemy zarządzania magazynem i transportem, kody kreskowe oraz technologię radiową, a także system identyfikowalności i lokalizacji w czasie rzeczywistym.
  • Logistyka 4.0: tzw. logistyka 4.0 opiera się na cyfryzacji, sztucznej inteligencji, Internecie rzeczy (IoT) oraz zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA). Optymalizacja ścieżek, wykorzystanie autonomicznych pojazdów i wdrożenie zrobotyzowanych magazynów to tylko niektóre przykłady nowej ery technologicznej.
  • Logistyka 5.0: w związku z powstaniem przemysłu 5.0 – koncepcją wprowadzoną przez Komisję Europejską – logistyka poszukuje rozwiązań mających na celu poprawę dobrostanu pracowników, ochronę środowiska oraz uodpornienie łańcucha dostaw na ewentualne sytuacje kryzysowe. Poza tym kładzie też nacisk na strategie wzmacniające odporność łańcucha dostaw na ewentualne zagrożenia i kryzysy, jak miało to miejsce np. w przypadku pandemii koronawirusa.
Logistyka 5.0 to ostatni etap ewolucji logistyki
Logistyka 5.0 to ostatni etap ewolucji logistyki

Logistyka – nieodłączny element życia ludzkiego

Współcześnie logistyka jest kamieniem węgielnym zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Nowe technologie oraz zmieniające się potrzeby społeczeństwa napędzały jej ewolucję.

Zrozumienie historii logistyki pomaga docenić jej znaczenie oraz wpływ, jaki miała na rozwój ludzkości. Mecalux specjalizuje się w projektowaniu wydajnych systemów składowania i zarządzania. Skontaktuj się z nami – nasi eksperci przeanalizują Twoje potrzeby i doradzą Ci, jak osiągnąć wydajną logistykę.