Systemy identyfikowalności wewnętrznej stały się niezbędnym elementem współczesnej logistyki

System identyfikowalności wewnętrznej – bezpieczeństwo i pełna kontrola towarów

13 sie 2021

Wdrożenie systemu identyfikowalności wewnętrznej jest dziś niezbędne w każdym magazynu. Dostawcy i konsumenci coraz bardziej cenią bezpieczeństwo i jakość towaru, zatem chcą znać poszczególne etapy drogi każdego produktu.

W niniejszym artykule piszemy o śledzeniu przepływów wewnętrznych. Wyjaśniamy, czym różni się ten proces od śledzenia produktów, a przede wszystkim zwracamy uwagę na niezbędne aspekty warunkujące zapewnienie właściwej jakości produktów po opuszczeniu magazynu.  

Co to jest identyfikowalność wewnętrzna?

Identyfikowalność wewnętrzna (nazywana również śledzeniem procesów) wywodzi się z identyfikowalności produktów. Dla przypomnienia, jest to zbiór czynności, działań i procesów umożliwiających rejestrację i identyfikację produktów oraz poszczególnych etapów, którym produkt został poddany w łańcuchu dostaw. 

Śledzenie przepływów wewnętrznych nawiązuje do monitorowania ładunków w magazynie lub zakładzie produkcyjnym. Obejmuje to działania związane z obsługą lub wytwarzaniem produktu, opracowaniem zestawienia materiałowego (BOM) lub wykorzystaniem danego urządzenia przeładunkowego. Z kolei śledzenie przepływów zewnętrznych nawiązuje do wymiany informacji i produktów pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw.

Śledzenie wiąże się z synchronizacją informacji pomiędzy wszystkimi ogniwami łańcucha dostaw
Śledzenie wiąże się z synchronizacją informacji pomiędzy wszystkimi ogniwami łańcucha dostaw

Identyfikowalność wewnętrzna stanowi dziś wymóg niezbędny, zwłaszcza w sektorach, w których jakość i bezpieczeństwo zapasów mają szczególne znaczenie – na przykład w sektorze spożywczym lub farmaceutycznym. W związku z tym coraz więcej klientów i dostawców wymaga zapewnienia kontroli nad historią produkcji, magazynowania i kompletacji zamówień.

Jak prowadzić proces identyfikacji przepływów wewnętrznych w magazynie?

W celu prowadzenia stałego, użytecznego rejestru przepływu towarów należy wdrożyć system identyfikowalności wewnętrznej, którego zadaniem będzie monitorowanie trasy ładunków w magazynie. 

Jakie elementy należy wziąć pod uwagę w celu zastosowania planu identyfikacji przepływów wewnętrznych, który zapewni możliwość ustalenia lokalizacji produktu pomimo licznych czynności, którym jest poddawany?

  • Rejestracja przy użyciu wewnętrznych systemów komunikacyjnych – kierownik ds. logistyki powinien zsynchronizować wszystkie urządzenia i obszary obiektu w celu zapewnienia sprawnej wymiany danych dotyczących produktu na poszczególnych etapach. Zadanie to można uprościć dzięki stopniowej automatyzacji centrów logistycznych i zastosowaniu kodów kreskowych na etykietach poszczególnych ładunków.
  • Uporządkowanie procedur w celu identyfikacji błędów – plan śledzenia przepływów wewnętrznych powinien posiadać mechanizmy umożliwiające identyfikację błędów w ramach poszczególnych operacji, lokalizację produktów poddanych tym procesom oraz ich szybkie wycofanie. 
  • Znajomość obowiązujących standardów – podczas planowania firma powinna zapoznać się z obowiązującym prawem, zarówno w zakresie śledzenia (ISO 9001:2015 lub ISO 22005), jak i wszelkich elementów składowych magazynu, zawartych w normie PN-EN 15635.
System zarządzania magazynem, np. Easy WMS, rejestruje wszystkie etapy przepływu ładunków w magazynie w czasie rzeczywistym
System zarządzania magazynem, np. Easy WMS, rejestruje wszystkie etapy przepływu ładunków w magazynie w czasie rzeczywistym

Rola oprogramowania magazynowego w identyfikowalności wewnętrznej  

System WMS do zarządzania magazynem odgrywa kluczową rolę dla zapewnienia identyfikacji przepływów wewnętrznych poszczególnych pozycji asortymentowych. Zadaniem oprogramowania jest rejestracja ruchu towaru, aby zapewnić pełny obraz każdej jednostki ładunkowej, wskazując rodzaj produktu, jego elementy składowe, powiązane zlecenie wysyłki i czynności, którym produkt został poddany.

System WMS jest informatycznym ogniwem łączącym wszystkie elementy łańcucha dostaw. W ramach każdego polecenia przyjęcia towaru system ERP powiadamia WMS między innymi o zawartości ładunku, rodzaju materiałów oraz ich pochodzeniu, a nawet numerze rejestracyjnym pojazdu odpowiedzialnego za dostawę. 

Cyfryzacja zarządzania magazynem za pomocą systemów WMS, ERP lub MES nie tylko gwarantuje kompleksową kontrolę nad składowanym towarem, ale również umożliwia sprawdzenie w czasie rzeczywistym, jaka czynność jest wykonywana w ramach poszczególnych produktów, w jaki sposób zostało zrealizowane każde zamówienie w magazynie oraz które partie zostały wyprodukowane przy użyciu poszczególnych surowców. Wszystko to umożliwia klientowi docelowemu bądź dowolnemu dostawcy dostęp do informacji o wszystkich przeprowadzonych procesach, którym został poddany produkt, a także o podmiotach odpowiedzialnych za realizację każdego z nich.

Co więcej, identyfikowalność wewnętrzna jest niezbędna zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw prowadzących procesy produkcyjne w swoich obiektach magazynowych. W związku z tym niektóre rodzaje oprogramowania obejmują moduły pozwalające na synchronizację centrum zaopatrzeniowego z centrum produkcyjnym w celu zagwarantowania niezakłóconego przebiegu produkcji. Takie zaawansowane funkcjonalności posiada na przykład moduł WMS do zarządzania produkcją dostępny w ramach oprogramowania Easy WMS firmy Mecalux.

Systemy komunikacyjne, na przykład wykorzystujące kody QR, idealnie nadają się do śledzenia przepływów wewnętrznych w magazynie
Systemy komunikacyjne, na przykład wykorzystujące kody QR, idealnie nadają się do śledzenia przepływów wewnętrznych w magazynie

Przykład zastosowania systemu identyfikowalności wewnętrznej

Przytoczmy jeden z przykładów wdrożenia systemu identyfikacji przepływów wewnętrznych w firmie. Rozwiązanie takie zostało zastosowane przez firmę Nicopan, producenta wyrobów piekarniczych i cukierniczych posiadającego ponad 9 tys. szybko psujących się pozycji asortymentowych w swoich obiektach. 

Firma zainstalowała Easy WMS, oprogramowanie magazynowe firmy Mecalux, aby efektywnie zarządzać przepływem pracy w swoich obiektach logistycznych. Dzięki temu zyskała dostęp do informacji w czasie rzeczywistym na temat produktów przechowywanych we wszystkich magazynach firmy.

Oprogramowanie umożliwiło operatorom identyfikację wszystkich pozycji asortymentowych: ze wskazaniem ich lokalizacji oraz właściwości. Dzięki synchronizacji terminali radiowych z WMS operatorzy mogą sprawdzić wszystkie dane produktu poprzez zeskanowanie jego kodu kreskowego. Z kolei kierownik magazynu zyskał możliwość precyzyjnego monitorowania przyjęć i wydań towaru, co ma szczególne znaczenie w przypadku otrzymywania produktów zarówno od dostawców zewnętrznych, jak i z własnych zakładów produkcyjnych.

Podsumowując, dzięki instalacji oprogramowania do zarządzania magazynem firma zdołała zsynchronizować magazyn z centrum produkcyjnym, zyskując sprawną obsługę logistyczną oraz możliwość pełnego śledzenia towaru w swoich obiektach

System identyfikowalności wewnętrznej jako kluczowy aspekt dzisiejszej logistyki

System WMS zapewnia wdrożenie skutecznego systemu identyfikowalności wewnętrznej, a zatem gwarantuje rzetelną rejestrację wszystkich cech poszczególnych jednostek ładunkowych oraz produktów wprowadzanych do magazynu i opuszczających obiekt, jak również umożliwia monitorowanie wszelkich procesów, ustalanie lokalizacji oraz zaangażowanych urządzeń i operatorów w czasie rzeczywistym. 

Jeśli chcesz wyposażyć swój magazyn w system gwarantujący śledzenie przepływów wewnętrznych towaru, skorzystaj z rozwiązań firmy Mecalux. Nasze oprogramowanie Easy WMS umożliwiło już wielu firmom udoskonalenie przepływów informacji i usprawnienie wykonywanych operacji logistycznych.