Definicja magazynu automatycznego obejmuje układnice paletowe

Magazyn automatyczny: definicja, zalety i poziomy automatyzacji

25 lut 2020

Epoka logistyki i przemysłu 4.0 to czas wykorzystywania najnowszych rozwiązań technologicznych oraz integracji pracy ludzi i maszyn w celu jak najefektywniejszej realizacji założonych zadań i osiągnięcia zysku. Stąd też coraz większa popularnością wśród firm logistycznych cieszy się budowanie magazynów automatycznych lub automatyzowanie istniejących już magazynów tradycyjnych.

W tym artykule przedstawimy definicję magazynu automatycznego, powody, dla których warto zdecydować się na taki typ obiektu składowania, wskażemy też, jakie korzyści może przynieść przedsiębiorstwu, oraz wyjaśnimy, czym się różnią poszczególne stopnie automatyzacji magazynu. Być może lektura poniższego materiału będzie stanowić inspirację do zainwestowania w tego typu rozwiązania.

Magazyn automatyczny – definicja

Magazyn automatyczny to typ obiektu składowania, w którym przebieg procesów logistycznych – przyjęcia, magazynowanie, kompletacja, wysyłka – został zoptymalizowany poprzez zastosowanie automatycznie sterowanych urządzeń mechanicznych i systemu zarządzania magazynem WMS.

Powody, dla których warto zautomatyzować magazyn

Istnieje wiele przyczyn, dla których firmy powinny rozważyć automatyzację magazynu. Są one najczęściej zależne od indywidualnej specyfiki każdego przedsiębiorstwa i prowadzonej przez nie działalności biznesowej. Jednak analizując ogólną sytuację branży logistycznej, możemy wyróżnić trzy powody wspólne dla niemal każdej firmy, która zdecydowała się na automatyzację:

  • wzrost cen nieruchomości i powierzchni magazynowych oraz większe koszty zatrudnienia personelu,
  • wzrost skomplikowania i złożoności procesów zarządzania zamówieniami,
  • większe oczekiwania klientów: wymaganie krótszego czasu realizacji zamówień.

Patrząc na powyższe punkty, nie powinno dziwić, że trend automatyzacji procesów logistycznych i produkcyjnych staje się coraz popularniejszy. Według badania „Barometr robotyzacji małych i średnich przedsiębiorstw” przeprowadzonego na zlecenie firmy Universal Robots pod koniec 2019 roku, chęć robotyzacji i automatyzacji wyraziło już 33% małych oraz średnich firm w Polsce. I należy się spodziewać, że w kolejnych latach liczba ta będzie się zwiększać.

Zalety magazynu automatycznego

Wdrożenie rozwiązań automatycznych w wewnętrzne procesy magazynowe niesie ze sobą szereg korzyści bez względu na to, czy w obiekcie obsługiwane są palety, pojemniki, czy inny typ ładunków. Oto niektóre z nich:

  • Szybsza realizacja zamówień.
  • Większa precyzja w zarządzaniu zamówieniami.
  • Wzrost i efektywniejsze wykorzystanie pojemności magazynowej.
  • Większe bezpieczeństwo pracowników magazynu.

Wszystkie z wymienionych elementów będą mieć znaczący wpływ na obniżenie kosztów działalności firmy oraz zwiększenie produktywności magazynu.

Fakty i mity na temat magazynów automatycznych

Wokół procesu automatyzacji i magazynów automatycznych narasta wiele nieprawdziwych informacji, które powstrzymują przedsiębiorców przed inwestycją w tego typu rozwiązanie. Dlatego przede wszystkim należy pamiętać, że automatyzacja nie jest:

  • nieelastycznym rozwiązaniem, bez możliwości wprowadzania zmian i konfiguracji – przeprowadzenie dokładnych analiz przed automatyzacją magazynu pozwoli przygotować optymalne rozwiązanie, które będzie także gotowe na ewentualny rozwój przedsiębiorstwa;
  • przedsięwzięciem o bardzo długim czasie zwrotu z inwestycji – automatyzacja ma bezpośredni i pozytywny wpływ na efektywność procesów magazynowych, a tym samym także na rentowność przedsiębiorstwa;
  • rozwiązaniem, które nie znajdzie zastosowania w danej firmie – istnieje wiele sposobów na automatyzację magazynu lub wybranych procesów logistycznych razem z możliwością dostosowania do branży, w której działa przedsiębiorstwo.

Trzy poziomy automatyzacji magazynu

Wyróżniamy trzy poziomy automatyzacji magazynu w zależności od stopnia zastosowania automatycznych urządzeń mechanicznych, które zajmują się obsługą ładunków, oraz wykorzystania oprogramowania komputerowego odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi. Oto one:

Wykres przedstawiający poziomy automatyzacji magazynu
Wykres przedstawiający poziomy automatyzacji magazynu

1. Niski poziom automatyzacji

Magazyny o niskim poziomie automatyzacji opierają swoje działanie na tradycyjnych rozwiązaniach. Planowanie zadań pozostaje w kwestii kierowników, natomiast pracownicy (przy wsparciu urządzeń przeładunkowych) zajmują się dystrybucją ładunków w magazynie – od przyjęcia, przez magazynowanie i kompletację, po wysyłkę. Do składowania towarów wykorzystywane są tradycyjne systemy regałowe, które obsługiwane są przy pomocy wózków paletowych.

W tego typu obiektach dużą rolę odgrywają układ magazynu oraz wybór odpowiednich regałów przemysłowych – elementy te są istotne w celu zaprojektowania optymalnie funkcjonującego magazynu.

2. Średni poziom automatyzacji

Wraz z budową większych magazynów operacje w nich wykonywane stają się bardziej skomplikowane i złożone. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw postanawia zautomatyzować zarządzanie procesami magazynowymi. W tym celu wdrażają system zarządzania magazynem WMS, który przejmuje m.in. zadanie planowania i zlecania pracy operatorom.

Zazwyczaj implementacja systemu WMS wiąże się także z zastosowaniem urządzeń automatycznych w magazynie, które ułatwiają realizowanie zadań pracownikom. Można tu wymienić chociażby narzędzia wspomagające przygotowywanie zamówień – kompletację głosową voice picking lub systemy pick to light i put to light.

3. Wysoki poziom automatyzacji

Najwyższy stopień automatyzacji magazynów. W takich konstrukcjach niemal wszystkie procesy magazynowe związane z obsługą ładunków odbywają się w sposób automatyczny z minimalnym udziałem operatorów, których głównym zadaniem jest nadzorowanie poprawności pracy urządzeń – układnic paletowych i pojemnikowych, przenośników przemysłowych, wózków wahadłowych, wózków pallet shuttle itd.

Kolejny etap rozwoju firmy

Zastosowanie w swoim łańcuchu logistycznym magazynu automatycznego wydaje się dzisiaj nieuniknionym procesem wśród firm, które będą chciały być nadal konkurencyjne na rynku.

W przeszłości automatyzacja magazynu była przedsięwzięciem, która z powodu swojej złożoności oraz kosztów była dostępna tylko dla największych przedsiębiorstw o rozbudowanych procesach logistycznych. Obecnie rozwiązanie w postaci automatyzacji magazynu może zostać zastosowane w niemal każdej firmie, bez względu na jej rozmiar czy liczbę realizowanych operacji.

Jeśli zastanawiasz się nad budową magazynu automatycznego lub automatyzacją istniejącego już obiektu i chcesz zwiększyć wydajność swojego przedsiębiorstwa, skontaktuj się z naszymi inżynierami, którzy z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie pytania.