W magazynie przemysłowym mieści się cały łańcuch produkcyjny

Magazyny przemysłowe – strategie zarządzania

21 mar 2024

Składowanie produktów i surowców jest podstawowym etapem łańcucha dostaw, dlatego firmy potrzebują odpowiedniej przestrzeni i zabudowań umożliwiających jego realizację. Ważne jest także uwzględnienie poszczególnych aspektów i narzędzi, które mogą usprawnić proces.

Czym są magazyny przemysłowe?

Magazyny przemysłowe to hale lub budynki, w których przeprowadzane są różne procesy – od produkcji po składowanie produktów końcowych. Dzięki temu w magazynie przemysłowym mieści się cały łańcuch produkcyjny. Zabudowania są przeznaczone do składowania produktów i materiałów, jednak nie należy ich mylić z centrami logistycznymi, które służą wyłącznie do dystrybucji zamówień.

Istnieją różne modele magazynów przemysłowych, ale zasadniczo składają się ze strefy produkcyjnej, składowania, załadunku i rozładunku, parkingu, a także wystawy i strefy sprzedaży. Wyróżnia się magazyny standardowe lub automatyczne. Obsługą towarów zajmują się operatorzy oraz maszyny.

Do czego wykorzystywane są magazyny przemysłowe?

Te instalacje stanowią centralną oś działalności firm. Wewnątrz przeprowadzane są następujące procesy logistyczne: przyjęcie, zarządzanie, transport, obsługa, konsolidacja i składowanie towarów. Wykorzystanie przestrzeni i wewnętrzna organizacja mają duży wpływ na wyniki firmy.

 • Składowanie. Podstawową funkcją tych magazynów jest składowanie surowców, półproduktów lub produktów końcowych w sposób kontrolowany, usystematyzowany i bezpieczny. Składowanie może być krótko-, średnio- lub długoterminowe.
 • Zarządzanie zapasem. Obejmuje m.in. załadunek, rozładunek, rozmieszczenie, przygotowanie zamówień, transport. System zarządzania magazynem (WMS) ułatwia kontrolowanie stanu magazynowego i zapewnia możliwość monitorowania procesów w dowolnym momencie.
 • Konsolidacja zamówień. Polega na organizowaniu i klasyfikowaniu artykułów przed wysyłką w celu zmniejszenia kosztów transportu, przygotowania kompletnego załadunku samochodów i poprawy czasu dostawy produktów.
Magazyny przemysłowe stanowią centralną oś działalności firm
Magazyny przemysłowe stanowią centralną oś działalności firm

Rodzaje magazynów przemysłowych

Magazyny przemysłowe można kategoryzować następująco:

Według specyfikacji

 • Zewnętrzne magazyny przemysłowe. Są wynajmowane przez strony trzecie, często przez kilka firm jednocześnie. Mogą być zorientowane na transport krajowy lub międzynarodowy w zależności od działalności klientów. Zazwyczaj składowane są w nich różnorodne produkty. Są wyposażone w środki bezpieczeństwa i system zarządzania, aby optymalizować operacje, skracać czas i monitorować rotację produktów.
 • Wewnętrzne magazyny przemysłowe. Stanowią część kanału dystrybucji danej firmy. Mogą być modernizowane do momentu osiągnięcia maksymalnej wydajności.
 • Hale przemysłowe. Te konstrukcje zazwyczaj są większe niż inne przestrzenie przemysłowe. Wewnątrz znajdują się maszyny produkcyjne, pojazdy do transportu, towary i artykuły o dużych wymiarach.

Według towaru

 • Dla surowców. Składowanie materiałów i elementów potrzebnych do produkcji dóbr.
 • Dla półproduktów. Wstępnie przetworzone materiały, ale wciąż na etapie pośrednim procesu produkcyjnego, także są składowane w magazynach przemysłowych.
 • Dla produktów końcowych. Po zakończeniu produkcji artykuły gotowe do dystrybucji są składowane w instalacji, dopóki nie zostaną zamówione lub skierowane do punktu sprzedaży.
Poszczególne etapy procesu produkcyjnego mogą być przeprowadzane w magazynach przemysłowych
Poszczególne etapy procesu produkcyjnego mogą być przeprowadzane w magazynach przemysłowych

Wskazówki

Poniżej przedstawiamy cztery wskazówki, które warto wziąć pod uwagę, aby magazyny przemysłowe działały prawidłowo:

 1. Przeprowadź analizę potrzeb. Należy dobrać system składowania do specyfikacji towaru. Najpierw trzeba sprawdzić, czy produkty są w formie stałej, płynnej czy gazowej, jaki jest sposób ich pakowania – np. w beczkach lub na paletach, jakie są ich wymiary, objętość, wagę, czy są wrażliwe na czynniki zewnętrzne, takie jak światło, wilgotność czy wibracje. Dysponowanie tymi informacjami umożliwi zaprojektowanie układu magazynu.
 2. Zastosuj oznaczenia regałów. Mogą to być zwykłe identyfikatory numeryczne lub etykiety czy też wersje cyfrowe zawierające kody kreskowe odczytywane przez terminale radiowe czy roboty. Jest to jedno z często pomijanych akcesoriów regałów, ale może przyczynić się do usprawnienia działania instalacji.
 3. Zleć regularny serwis. Nawet najlepszy system składowania na rynku wymaga przeprowadzania przeglądu w celu wykrycia błędów w działaniu. Zaleca się nawiązanie współpracy z firmą, która oferuje usługę przeglądu regałów magazynowych.
 4. Regularnie przeprowadzaj przegląd procesów. Strategia zarządzania składowaniem, która przekłada się na świetne wyniki podczas jednego sezonu, może okazać się nietrafioną w przypadku innego okresu lub kampanii. Regularnie kontroluj działanie magazynów przemysłowych, aby wykryć możliwości poprawy.

System zarządzania dla magazynów przemysłowych

Jako że magazyny przemysłowe stanowią główną część działania łańcucha dostaw, zaleca się zadbać o jak najlepszą wydajność instalacji i utrzymanie konkurencyjnej przewagi. Korzystne może być zatem zautomatyzowanie najczęściej wykorzystywanych stref lub monitorowanie zapasów, przyjęć i wysyłek za pomocą systemu zarządzania Easy WMS.

Jeśli potrzebujesz skorzystać z logistycznych usług doradczych lub Twoja firma chce zbudować magazyn od podstaw, skontaktuj się z nami – doradzimy Ci i będziemy Ci towarzyszyć w czasie realizacji projektu. Dostosujemy się do Waszych potrzeb, a po zakończeniu prac udzielimy wsparcia w zakresie bezpieczeństwa pracy tak jak w przypadku wielu naszych zadowolonych klientów.