Wiele firm dąży do umiejscowienia produkcji w pobliżu klientów końcowych

Nearshoring – zalety lokowania produkcji blisko rynku zbytu

29 lut 2024

Komunikacja między krajami jest coraz łatwiejsza dzięki cyfryzacji i globalizacji. Rynki połączyły się za sprawą  postępów w transporcie i skróceniu czasu dostawy. Podczas gdy produkty docierają coraz dalej, wiele firm dąży do ulokowania produkcji w pobliżu rynku zbytu.

Czym jest nearshoring?

Nearshoring polega na zlecaniu części usług przedsiębiorstwa innym firmom w pobliskich lub sąsiednich krajach, czy też ulokowanie produkcji w pobliżu rynku zbytu. Chodzi o lokalizacje blisko miejsc docelowych i podobnej strefie czasowej, co ułatwia komunikację, szybkie reakcje i transport. Taka formuła ma na celu zmniejszenie kosztów bez oddalania się od pierwotnego rynku przedsiębiorstw. Nie należy jej mylić ze strategią offshoring, w przypadku której przenosi się produkcję do odległych krajów, aby obniżyć koszty procesów, rezygnując z małej odległości.

Jednym z głównych celów osadzania usług w krajach ościennych jest utrzymanie płynnej komunikacji z zespołami roboczymi. Dzięki małej odległości od miejsca docelowego produktów firmy budują krótszy i bardziej odporny łańcuch dostaw.

Zmiana z offshoringu na nearshoring może okazać się korzystna w przypadku zawarcia umów handlowych z pobliskimi krajami. Dzięki temu transport towarów jest mniej kosztowny i przebiega sprawniej, a organy celne działają płynniej. Przyjęcie tej strategii i ulokowanie centrów produkcyjnych bliżej rynku zbytu bez rezygnowania z handlu zagranicznego skraca czas dostawy i zwiększa konkurencyjność.

Dzięki strategii nearshoring transport towarów jest mniej kosztowny i przebiega sprawnie
Dzięki strategii nearshoring transport towarów jest mniej kosztowny i przebiega sprawniej

Od relokacji przemysłowej po deglobalizację

Po latach, w których wiele firm przenosiło swoje centra produkcyjne lub zlecało podwykonawstwo w miejsca odległe o tysiące kilometrów – zwłaszcza do krajów takich jak Chiny, Brazylia czy Indie – trend ten zaczął się odwracać. Firmy porzucają regiony, w których rozwijały swoją działalność i wracają na rodzime kontynenty, co może przyczynić się do powstania rynku pozbawionego tak wielu zależności między biegunami przemysłowymi. Zatem termin nearshoring wywodzi się z bardziej rozpowszechnionego wcześniej offshoringu.

Przykład – przypadek Meksyku

Jednym z krajów, które najbardziej skorzystały z nearshoringu w ostatnim czasie, jest Meksyk. Firmy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady przenoszą część swoich usług właśnie do Meksyku, na czym zyskują obie strony. Z jednej strony, przemysł w Meksyku się rozrasta i powstaje coraz więcej specjalistycznych stanowisk, co przynosi wiele korzyści meksykańskiej gospodarce. Równocześnie oferowana jest obsługa klientów pochodzących z pozostałych krajów Ameryki Północnej w języku hiszpańskim i angielskim, a odległość między miejscem produkcji a miejscem docelowym jest krótsza niż cztery godziny podróży samolotem.

Firmy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, które osiedliły się w Meksyku, jako główne powody przeniesienia części swoich działań w ten obszar określają zmniejszenie kosztów, kwalifikacje oraz brak odpowiedniego sprzętu. Według meksykańskiego rządu w 2022 bezpośrednie inwestycje zagraniczne wyniosły ponad 35 milionów dolarów, czyli 12% więcej niż w 2021 roku. Jednocześnie w Meksyku inwestuje wiele chińskich firm dążących do zmniejszenia kosztów poprzez ulokowanie produkcji bliżej rynku amerykańskiego.

Nearshoring oraz reshoring

Zbliżenie produkcji do rynku zbytu stało się bardziej zauważalne po pandemii COVID-19. Wyróżnia się dwa modele. W przypadku strategii nearshoring firma decyduje się na przeniesienie produkcji w pobliże pierwotnej lokalizacji siedziby. Jednakże, przejście z modelu, w którym produkcja była prowadzona na innym kontynencie, czyli strategii offshoring, na produkcję w pobliżu pierwotnego rynku to strategie reshoring lub backshoring.

Outsourcing usług do sąsiedniego kraju umożliwia znalezienie wykwalifikowanych pracowników
Outsourcing usług do sąsiedniego kraju umożliwia znalezienie wykwalifikowanych pracowników

Zazwyczaj przeniesienie produkcji do odległych krajów rozwijających się jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem, ale może się też wiązać z utratą kontroli ze względu na odległość. Dlatego nearshoring zyskuje na popularności.

Zalety modelu nearshoring

Niektóre z wielu powodów przenoszenia usług i procesów do krajów granicznych są następujące:

  • Różnorodność dostawców. Rozwój działalności w pobliżu granicy może poszerzyć grono dostawców i zapobiec ewentualnym problemom związanym z łańcuchem dostaw. Ponadto kontakt z nimi jest częstszy.
  • Skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów transportu. Gdy centrala i podwykonawcy znajdują się w jednym obszarze geograficznym, dostawy realizowane są w krótszym czasie i są mniej kosztowne. To rozwiązanie jest korzystne dla środowiska, jako że wspiera wykorzystanie środków transportu powodujących mniejsze zanieczyszczenie.
  • Lepsza znajomość rynku. Im mniejsza jest odległość i różnice kulturowe, tym łatwiej jest dostosować podaż do popytu, a także zmienić strategię.
  • Większa kontrola w zakresie prawa. Przepisy dotyczące pracy i handlu są podobne w pobliskich krajach, co pomaga zapobiec ewentualnym niepowodzeniom w ekspansji międzynarodowej.
  • Większe grono wykwalifikowanych pracowników. Kraje, w których brakuje siły roboczej, mogą znaleźć pracowników za granicą. Ponadto powstawanie wielu zagranicznych firm w niektórych regionach powoduje powstawanie klastrów sektorowych i umożliwia utworzenie wykwalifikowanej siły roboczej.
  • Ta sama lub podobna strefa czasowa. Organizacja i zarządzanie działaniami jest łatwiejsze, ponieważ czas pracy fabryki jest taki sam jak lokalnego rynku, co umożliwia telefoniczną obsługę klienta oraz organizowanie spotkań w ciągu dnia roboczego, ułatwiając sprawną komunikację pomiędzy stronami.

Przed zleceniem części produkcji w pobliskim kraju należy przeprowadzić skrupulatną kontrolę zasobów dostępnych w pierwotnej lokalizacji. System zarządzania w magazynie automatycznym może zoptymalizować logistykę firmową i przygotować do wyjścia na rynek zagraniczny.

Mecalux specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań intralogistycznych w magazynach regionalnych, centralnych i łączonych z centrami produkcyjnymi. Skontaktuj się z nami – doradzimy Ci i pomożemy usprawnić procesy logistyczne Twojej firmy.