Kontrola procesów magazynowych wpływa na poprawę pracy magazynu

Poprawa pracy magazynu – pięć sposobów optymalizacji działania obiektu składowania

29 sty 2020

Poniżej prezentujemy pięć sposobów, dzięki którym możesz wpłynąć na poprawę pracy magazynu i zwiększyć skuteczność przeprowadzanych w nim operacji logistycznych. Efektywnie funkcjonujący magazyn to jeden z elementów budujących pozytywny wizerunek Twojej firmy wśród klientów. Dlatego należy szczególnie zadbać o jego sprawne działanie i zapewnić odpowiednie warunki pracy dla obsługujących go operatorów.

1. Wdrożenie metodologii Lean management

Aby poprawić pracę magazynu, można wprowadzić odpowiednią metodologię zarządzania przedsiębiorstwem, na przykład Lean management. Częściowo temu zagadnieniu przyjrzeliśmy się w artykule „Jak zoptymalizować procesy magazynowe?” . Wskazaliśmy w nim, że efektem końcowym koncepcji Lean powinno być przede wszystkim zwiększenie produktywności firmy.

Jednym z założeń tej metodologii jest ograniczenie strat do minimum i uzyskanie maksymalnej efektywności pracy. Odzwierciedla to używane w Lean japońskie pojęcie trzech M: „Muda, Muri, Mura”. Wyrażenia te określają rodzaje działań, które nie przynoszą rezultatów – marnotrawstwo (Muda), nieefektywna praca (Muri), nieregularność w wykonywanych czynnościach (Mura). Na polu funkcjonowania magazynu oznacza to m.in.: występowanie nadprodukcji i zbędnego przetwarzania, przeciążanie pracowników obowiązkami i wykonywanie przez nich zbędnych ruchów przy nieergonomicznie zorganizowanych stanowiskach pracy czy brak standaryzacji realizowanych działań.

Wdrożenie koncepcji Lean Management pomoże Ci zminimalizować wszelkie straty związane z efektywnością pracy magazynu i zwiększyć osiągane rezultaty.

2. Zapewnienie odpowiedniej organizacji stanowisk pracy w magazynie

Prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy to umożliwienie pracownikom produktywnego wykonywania ich zadań. Pozwala to wyeliminować sytuacje, w których operator poświęca swój czas na przykład na poszukiwanie potrzebnego w danym momencie sprzętu. I choć punkt ten wydaje się być podstawowym elementem dobrze funkcjonującego magazynu, tak często bywa on zaniedbywany, przez co generuje niepotrzebne straty. Regularna kontrola stanowisk roboczych i dopilnowanie, aby ich organizacja była zawsze optymalna, może mieć znaczący wpływ na poprawę pracy magazynu.

Należy także pamiętać, że duże znaczenie ma odpowiednie rozplanowanie stref składowania w magazynie. Dobrze przygotowany pod tym względem obiekt zapewnia płynny przepływ towarów i minimalizuje długość tras, jakie muszą pokonywać operatorzy.

3. Zadbanie o odpowiednią motywację pracowników

Kolejny czynnik, który ma wpływ na uzyskanie poprawy pracy magazynu, to zapewnienie odpowiedniej motywacji pracowników. Działania, które można podjąć w tym zakresie, mogą wiązać się z kosztami, jednak inwestycja w załogę może przynieść wymierne korzyści. Oto kilka przykładów czynności, które można podjąć w celu zadbania o odpowiednią motywację pracowników.

  • Zbudowanie przejrzystego system zachęt finansowych: bonusy, dodatki za osiągnięte cele, itp.
  • Organizowanie inicjatyw związanych z team buildingiem: imprezy firmowe, warsztaty, szkolenia.
  • Zróżnicowanie realizowanych obowiązków: taki przydział zadań, aby możliwie zdywersyfikować wykonywane przez pracownika działania.
  • Opracowanie systemu benefitów: zapewnienie dodatkowych korzyści związanych z pracą w Twojej firmie.
Operator kompletujący zamówienie w magazynie
Operator kompletujący zamówienie w magazynie

4. Zlecenie części wykonywanych operacji logistycznych podwykonawcy

Twoja firma nie radzi sobie ze zbyt dużą liczbą napływających zamówień? A może nie posiada wystarczających rozwiązań magazynowych potrzebnych do składowania towarów? W takiej sytuacji można zlecić wykonywanie wybranych operacji logistycznych podwykonawcy.

Wyróżnia się pięć typów świadczeń usług logistycznych, zależnych od ich stopnia złożoności: 1PL, 2PL, 3PL, 4PL i 5PL. Oddelegowanie części obowiązków (np. transportu lub magazynowania) specjalistom w danej dziedzinie z pewnością wpłynie pozytywnie na poprawę pracy magazynu.

5. Zaimplementowanie systemu zarządzania magazynem

Magazyn, który nie posiada odpowiednio skonfigurowanego systemu zarządzania WMS, jest jak nienaoliwiona maszyna – w teorii działa jak należy, ale nie będzie w stanie funkcjonować na maksimum swoich możliwości. System WMS umożliwi Ci poprawę pracy magazynu, szczególnie jeśli zostanie on spersonalizowany pod specyficzne potrzeby działalności prowadzonej przez Twoje przedsiębiorstwo. Istnieje wiele różnych typów rozwiązań informatycznych, oferujących najróżniejsze opcje wspomagające zarządzanie magazynem, dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu i wybrać funkcjonalności, które pozwolą zoptymalizować pracę obiektu składowania.

Zagadnienie poprawy pracy magazynu powinno nieustannie towarzyszyć osobie odpowiedzialnej za funkcjonowanie tego typu obiektu. Dążenie do uzyskania optymalnego działania magazynu przełoży się na większe zyski przedsiębiorstwa oraz ułatwi budowę pozytywnego wizerunku marki wśród klientów. Zainteresowanie się powyżej wymienionymi metodami z pewnością pomoże Ci zbliżyć się do tego celu.