Strefy w projekcie logistycznym magazynu

Kiedy należy zmienić projekt logistyczny magazynu?

23 sty 2020

Optymalny projekt logistyczny magazynu jest niezbędny do uzyskania pełnej efektywności w przeprowadzanych procesach magazynowych. W artykule dotyczącym układu magazynu przedstawiliśmy najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy jego projektowaniu. Jednak przewidzenie wszystkich zdarzeń, które mogą wystąpić w trakcie przyszłego funkcjonowania obiektu, jest niemożliwe. W pewnym momencie działalności firmy wprowadzenie zmian w projekcie logistycznym magazynu może stać się kwestią priorytetową, ponieważ poprzedni układ przestanie być wystarczający dla jej potrzeb.

Reorganizacja obiektu może budzić początkowo wiele obaw – jest to zrozumiałe, jej przeprowadzenie będzie wiązać się z przekształceniem dotychczasowego systemu pracy.Jednak odwlekanie decyzji w tej sprawie, szczególnie w czasach gwałtownego rozwoju technologicznego w branży, który otwiera wiele nowych możliwości ulepszenia działalności firmy i wprowadzenia jej w epokę automatyzacji i przemysłu 4.0, może wpływać niekorzystnie na sytuację przedsiębiorstwa.

Jest to proces skomplikowany, czasochłonny i wymaga przeprowadzenia skrupulatnych analiz. Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów – nasi eksperci zapewnią Ci pełne wsparcie i dopilnują, żeby finalnym efektem była optymalizacja pracy Twojego magazynu.

Kiedy warto zmodyfikować projekt logistyczny magazynu?

Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, w pierwszej kolejności należy przeprowadzić analizę potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie składowania. Następnie otrzymane wyniki powinny zostać zestawione z celami prowadzonej działalności. Dzięki temu będzie wiadomo, czy obecny sposób funkcjonowania magazynu spełnia założone oczekiwania.

Jednak istnieją pewne oznaki, które mogą być pierwszym sygnałem do podjęcia kroków w celu reorganizacji projektu logistycznego magazynu. Oto kilka z nich:

 • Poziom bezpieczeństwa w magazynie jest niewystarczający
 • Przewidywany jest wzrost działalności firmy, a co za tym idzie większe zapotrzebowanie w zakresie składowania towarów
 • Planowane jest otwarcie nowego miejsca przeznaczonego na magazynowanie towarów, które będzie się znajdować poza obecnym obiektem.
 • Występowanie braków na magazynie.
 • Przewidywane jest składowanie nowego typu ładunków lub zmiana dotychczas magazynowanych artykułów
 • Dostępna pojemność regałów magazynowych jest wykorzystywana w 90–95%.
Strefa składowania w magazynie
Strefa składowania w magazynie

Dlaczego należy poddawać weryfikacji projekt logistyczny magazynu

Zmiana projektu logistycznego magazynu może być zadaniem kosztowym i skomplikowanym do przeprowadzenia. Jednak należy pamiętać, że jej efektami będą przede wszystkim znaczące korzyści dla przedsiębiorstwa, w tym m.in.:

 • Zwiększenie dostępnej powierzchni magazynowej.
 • Optymalizacja procesów magazynowych.
 • Zwiększenie produktywności przedsiębiorstwa.
 • Zmniejszenie kosztów działalności dzięki zminimalizowaniu nieefektywnego składowania towarów.
 • Optymalizacja tras pokonywanych przez operatorów i wózki widłowe.
 • Korekta do góry zwrotu z inwestycji (ROI).
 • Przygotowanie magazynu pod ewentualną automatyzację.

Co należy wziąć pod uwagę podczas zmiany projektu logistycznego magazynu?

Niezmiernie ważne w pomyślnym przeprowadzeniu zmiany projektu logistycznego magazynu jest skorzystanie z pomocy ekspertów. Każde przedsiębiorstwo jest inne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego istotna jest bliska współpraca ze specjalistami w tym zakresie. Dostarczenie im wszelkich informacji dotyczących m.in.: przewidywanej liczby palet i jednostek magazynowych, które mają być składowane, liczby kanałów w regałach przeznaczonych do składowania ładunków czy danych liczbowych odnośnie do rotacji produktów, umożliwi przygotowanie w pełni dostosowanego do potrzeb firmy projektu logistycznego magazynu.

Należy pamiętać, że kluczowymi aspektami w opracowaniu nowego układu magazynu jest wyznaczenie konkretnych celów działalności, założenie rezultatów, które chce się osiągnąć, oraz próba określenia przewidywanych planów rozwojowych przedsiębiorstwa. Bez dokonania odpowiednich analiz nie będzie możliwe stwierdzenie, czy zmiany wymaga projekt logistyczny magazynu, czy może korekta powinna dotyczyć innego elementu łańcucha dostaw.