Regały paletowe są przeznaczone do składowania palet

Przewodnik po regałach paletowych

28 maj 2024

Regały to rozwiązania magazynowe umożliwiające składowanie produktów, które firmy wysyłają do swoich klientów.

Szeroki wybór regałów odpowiada na najbardziej złożone i wymagające potrzeby klientów. Jak dobrać odpowiedni system do magazynu? Należy wziąć pod uwagę kwestie takie jak dostępna powierzchnia, oczekiwana pojemność i wydajność, a także różnorodność produktów oraz koszt projektu.

Czym są regały paletowe?

Regały paletowe to konstrukcje przeznaczone do składowania towaru na paletach. Składają się z kilku poziomów na wysokość. Są rozmieszczone w magazynie, tworząc zespół korytarzy, za pomocą których operatorzy wykorzystujący wózki widłowe lub automatyczne urządzenia transportu bliskiego dostają się do miejsc składowania, aby odłożyć lub pobrać artykuły.

Istnieją różne metody i kryteria zarządzania zapasami w magazynie. Palety można odkładać bezpośrednio na posadzce lub układać je w stosy, jednak regały umożliwiają lepszą organizację przestrzeni magazynu. To często stosowane rozwiązanie przez firmy, które dysponują produktami wysyłanymi do różnych miejsc docelowych i potrzebują wydajnej dystrybucji asortymentu.

Z jakich komponentów składają się regały paletowe?

Na poziomie konstrukcyjnym wiele elementów składowych regałów jest takie same jak innych systemów składowania. Podstawowe elementy regałów to:

 • Ramy. Metalowa konstrukcja składająca się z dwóch pionowych słupów połączonych ze sobą.
 • Płytki poziomujące. Pod słupami umieszczane są płytki poziomujące, które pozwalają wyrównać nierówności podłoża.
 • Kotwy. Mocują regały do posadzki. Są dostosowywane do rodzaju podłoża oraz naprężenia, które musi wytrzymać konstrukcja.
 • Belki nośne. Poziomy profil, na którym odkładane są palety. Są mocowane do ram za pomocą łączy lub zaczepów przyspawanych na ich końcach.

W zależności od wybranego systemu ─ regałów półkowych, systemów z bezpośrednim dostępem do palet lub akumulacyjnych ─, a także rodzaju składowanego towaru, można zastosować inne profile lub określone akcesoria, np. belki poprzeczne, półki (siatkowe, metalowe, drewniane) lub wsporniki dla elementów cylindrycznych czy szpul.

Podstawowe elementy składowe regałów paletowych
Podstawowe elementy składowe regałów paletowych

Zalety poszczególnych rodzajów regałów paletowych

Regały paletowe dzielą się na dwie główne podkategorie: systemy umożliwiające bezpośredni dostęp do palet oraz systemy akumulacyjne.

Zaletą systemów umożliwiających bezpośredni dostęp do palet jest łatwość zarządzania produktami oraz optymalne wykorzystanie miejsc składowania. W tej kategorii wyróżnia się:

 • Regały paletowe pojedynczej głębokości. Charakteryzują się uniwersalnością ze względu na duży wybór akcesoriów umożliwiających dostosowanie miejsc składowania do dowolnego typu jednostki ładunkowej o różnorodnych wymiarach i specyfikacji.
 • Regały paletowe podwójnej głębokości. To połączenie dwóch regałów pojedynczej głębokości w celu zwiększenia pojemności magazynu bez utraty bezpośredniego dostępu do ładunków.
 • Regały wspornikowe. Są przeznaczone do składowania wielkogabarytowych ładunków o zmiennej długości, np. profili. Operatorzy z łatwością obsługują produkty i mogą przeprowadzać kontrolę wzrokową każdego artykułu.
Regały wspornikowe składają się z kolumn, na których montowane są ramiona wspornikowe do odkładania obszernych ładunków
Regały wspornikowe składają się z kolumn, na których montowane są ramiona wspornikowe do odkładania obszernych ładunków

Jedną z głównych zalet systemów akumulacyjnych jest to, że umożliwiają lepsze wykorzystanie powierzchni, a tym samym większą pojemność składowania.

 • Regały paletowe na podstawach ruchomych. Redukują liczbę korytarzy roboczych do niezbędnego minimum, umożliwiając składowanie większej liczby produktów bez utracenia bezpośredniego dostępu do ładunków.
 • Regały paletowe wjezdne (drive-in). Maksymalnie wykorzystują dostępną powierzchnię, jak i wysokość magazynu.
 • Regały przepływowe. Rolkowe kanały składowania są lekko nachylone. Palety wprowadzane są od wyższej strony nachylenia i pod wpływem grawitacji przemieszczają się do przeciwległego końca, zapewniając sprawną rotację towaru i zarządzanie według metody FIFO (first in, first out).
 • Regały push-back. Również wykorzystują siłę grawitacji, jednak palety są odkładane i pobierane z tej samej strony. Umożliwiają i usprawniają wejście i wyjście towaru z miejsc składowania.
Regały przepływowe zapewniają większą płynność przepływu towarów
Regały przepływowe zapewniają większą płynność przepływu towarów

Regały paletowe można też zautomatyzować poprzez wdrożenie automatycznych urządzeń transportu bliskiego, które odkładają i pobierają towar z miejsc składowania z całkowitą autonomią.

 • Układnice. Odpowiadają za odkładanie i pobieranie palet z miejsc składowania. Mogą obsługiwać regały pojedynczej lub podwójnej głębokości, a także regały przepływowe. 
 • Pallet Shuttle. Wózek Pallet Shuttle wjeżdża do kanałów składowania i odkłada każdą paletę w najgłębiej położonym dostępnym miejscu składowania. Ten system zwiększa pojemność magazynu, jednocześnie usprawnia realizację procesu wejścia oraz wyjścia towaru.
W magazynach o temperaturze kontrolowanej Pallet Shuttle umożliwia zredukowanie ochładzanej przestrzeni magazynu i zmniejsza zużycie energii elektrycznej
W magazynach o temperaturze kontrolowanej Pallet Shuttle umożliwia zredukowanie ochładzanej przestrzeni magazynu i zmniejsza zużycie energii elektrycznej

Jak wybrać regały paletowe?

Projekt oraz wymiary regałów paletowych są w znacznej mierze zależne od czynników takich jak charakterystyka produktów, waga i pozycja, w której są manewrowane ładunki, a także urządzenia transportu bliskiego wykorzystywane do obsługi ładunków.

Podczas wybierania regałów należy zwrócić uwagę na to, by były wystarczająco uniwersalne, aby dostosowywały się do różnego rodzaju ładunków. Dlatego też poszczególne elementy składowe, a także materiały, z których są produkowane, są poddawane szczegółowym testom i kontrolom jakości celem przewidzenia ich zachowania.

Ponadto należy uwzględnić normy danego kraju regulujące kluczowe aspekty, takie jak bezpieczeństwo czy nośność, gwarantując, że proces składowania przebiega zgodnie ze standardami w zakresie jakości i ochrony.

 

Badanie możliwości regałów paletowych

Regały paletowe stanowią niezbędny system w zarządzaniu magazynem i logistyce firmowej. Nie tylko zapewniają optymalną organizację przestrzeni i asortymentu, ale także usprawniają realizację operacji.

Wybór odpowiednich regałów z uwzględnieniem czynników takich jak dostępna przestrzeń lub oczekiwana pojemność jest zatem kluczowym aspektem dla każdej firmy, która dąży do maksymalnego zwiększenia wydajności magazynu. Mecalux ma ponad 55 lat doświadczenia w badaniu i projektowaniu rozwiązań logistycznych dla firm działających w każdej branży. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz znaleźć najlepszy system składowania, który pomoże Ci zorganizować logistykę.