Model robots as a service ułatwia dostęp do robotyki magazynowej

Robots as a service – robotyka magazynowa w modelu abonamentowym

10 lis 2022

Strategia biznesowa robot jako usługa, inaczej nazywana RaaS (z ang. robots as a service), to model abonamentowy automatyzacji magazynów, który już w najbliższej przyszłości pozwoli wielu firmom unowocześnić wykonywane procesy logistyczne.

Rozwój modelu as a service, jakim jest m.in. software as a service (SaaS), doprowadził do powstania RaaS. Oprogramowanie w tym modelu jest udostępniane klientom w chmurze, a właścicielem infrastruktury jest zewnętrzny dostawca, który świadczy wszelkie potrzebne usługi. Firma konsultingowa McKinsey, w analizie Automation has reached its tipping point for omnichannel warehouses, dostrzega ten nowy abonamentowy model prowadzenia biznesu: „Wielu dostawców robotów i urządzeń automatycznych oferuje model as a service (XaaS), jak np. robotics as a service (RaaS) czy fulfillment as a service (FaaS)”.

Robots as a service – co to jest?

Robots as a service to model biznesowy, który umożliwia automatyzację magazynów i centrów produkcyjnych poprzez wynajem rozwiązań technologicznych. Firma konsultingowa Deloitte podkreśla, że „dzięki modelowi robotics as a service firmy korzystają z zalet automatyzacji poprzez wynajem zrobotyzowanych urządzeń oraz wykupienie subskrypcji w chmurze”.

Wynajem robotów logistycznych nadaje magazynowi elastyczność, umożliwiając dostosowanie realizowanych w nim procesów do zmiennego popytu. „Dzięki modelowi RaaS firmy mogą szybko zwiększyć lub zmniejszyć środki, aby odpowiedzieć na zmienne warunki na rynku oraz na potrzeby klientów”, podkreślono w badaniu firmy Deloitte.

Dostępność stanowi kluczowy aspekt modelu robots as a service. Zgodnie z artykułem Working with robots in a post-pandemic world, opublikowanym na łamach magazynu MIT Sloan Management Review, dostęp do technologii będzie coraz bardziej osiągalny dzięki modelowi robots as a service, w którym firmy będą uiszczać opłatę za subskrypcję.
 
Skrót RaaS pochodzący od robots as a service nie powinien być mylony z pojęciem ransomware as a service (RaaS), o tym samym akronimie, czyli modelem cyberprzestępstwa opierającym się na subskrypcji, która budzi czujność dużych spółek międzynarodowych ― o tego rodzaju cyberataku informowała już firma Microsoft w jednym ze swoich artykułów.

Model „robot jako usługa” polega na regularnej subskrypcji na używanie robotów logistycznych
Model robot jako usługa polega na regularnej subskrypcji na używanie robotów logistycznych

Jak działa model robots as a service (RaaS)?

W modelu biznesowym robot jako usługa dostawca udostępnia firmie rozwiązania z zakresu robotyki, łącznie z oprogramowaniem w chmurze, które odpowiada za sterowanie urządzeniami. Technologia cloud computing usprawnia wdrażanie robotów i obniża koszty ich instalacji.

Działanie modelu robot jako usługa jest podobne do software as a service, w którym klient nabywa zmienną liczbę licencji celem wdrożenia programu logistycznego dostępnego w chmurze, a jego utrzymaniem zajmuje się dostawca. W przypadku usługi RaaS klient nie jest właścicielem urządzeń ani technologii, która umożliwia ich użytkowanie, lecz nabywa okresową subskrypcję na określoną liczbę robotów, w zależności od potrzeb firmy. Firma uiszcza regularną opłatę za licencję na użytkowanie robota na czas określony.

Robots as a service posługuje się zaawansowaną technologią, jak np. sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe, aby podnieść wydajność przeprowadzanych w magazynie operacji. Firmy, które wybierają model pay-per-use w zakresie robotyki przemysłowej, zyskują możliwość elastycznej automatyzacji magazynu, która pozwala klientom zwiększyć lub zmniejszyć liczbę zrobotyzowanych urządzeń w zależności od natężenia pracy lub aktualnego popytu.

Model biznesowy RaaS opiera się na tych samych założeniach co software as a service
Model biznesowy RaaS opiera się na tych samych założeniach co software as a service

Zalety i wady modelu RaaS w automatyzacji przemysłowej

Model robots as a service jako przyszłość automatyzacji przemysłowej jest aktualnie tematem otwartej dyskusji. Firma konsultingowa ABI Research w raporcie 50 000 warehouses to use robots by 2025 as barriers to entry fall and AI innovation accelerates zaznacza, że ugruntowanie modelu RaaS może dostarczyć firmom środki do rozwoju swojej logistyki: „Jeśli zaawansowana automatyzacja stanie się osiągalna dla średnich przedsiębiorstw z branży e-commerce, będą mogły one konkurować z wiodącymi na rynku markami, a jednocześnie samodzielnie realizować zamówienia, dzięki czemu nie będą już potrzebowały pomocy zewnętrznych operatorów logistycznych”.

Jednak wdrażanie robotyki w modelu abonamentowym ma też pewne ograniczenia. Poza brakiem możliwości nabycia produktu na własność robots as a service jest modelem automatyzacji przemysłowej, który trudno spersonalizować. Oznacza to, że projekt automatyzacji oparty na tym modelu nie może zostać całkowicie dostosowany do wymogów technicznych określonych przez klienta. Zatem, aby osiągnąć maksymalną wydajność w procesie automatyzacji logistyki, dostawca musi przeanalizować wymagania klienta i zaproponować dostosowaną do nich ofertę. W przypadku modelu robots as a service nie jest możliwe stworzenie zindywidualizowanego projektu, który maksymalnie zwiększyłby wydajność instalacji.

Model biznesowy robot jako usługa może usprawnić wdrażanie rozwiązań technologicznych w łańcuchu dostaw. Tak samo jak w przypadku software as a service umożliwia elastyczne i zgodne z wymaganiami klienta przeprowadzenie cyfryzacji – w modelu RaaS można wyposażyć mniejsze magazyny w narzędzia potrzebne do zwiększenia ich wydajności. Niemniej jednak, wdrożenie zrobotyzowanych systemów musi iść ramię w ramię z racjonalnym planowaniem logistycznym oraz zastosowaniem narzędzi, które umożliwiają monitorowanie wydajności każdej operacji przeprowadzanej w magazynie.

Robots as a service – nowy model biznesowy

Model robots as a service to krok w kierunku postępującej automatyzacji logistycznej i przemysłowej. Model ten wspiera elastyczną logistykę, w ramach której klient poszerza lub redukuje pojemność magazynu oraz stopień automatyzacji, w zależności od sytuacji rynkowej.

W niedalekiej przyszłości model robot jako usługa może stać się kolejną z opcji dostępnych dla firm, które decydują się na robotyzację procesów. W zależności od indywidualnych wymagań firmy, potrzeby personalizacji i obsługiwanych ładunków, niektóre przedsiębiorstwa mogą skłaniać się ku zaprojektowaniu i wdrożeniu całkowicie automatycznego magazynu, inne z kolei ku wykupieniu płatnej subskrypcji, wspierającej ich procesy przemysłowe. Jeśli chcesz podnieść wydajność logistyki Twojej firmy, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci doradzą Ci w wyborze najlepszego rozwiązania, które zwiększy wydajność Twojego magazynu.