Wieża kontroli monitoruje wydajność każdego z etapów wchodzących w skład łańcucha dostaw

Wieża kontroli monitoruje łańcuch dostaw

29 wrz 2022

Wieża kontroli łańcucha dostaw jest cyfrowym narzędziem, które umożliwia firmom monitorowanie wydajności instalacji logistycznych, identyfikowanie możliwości poprawy i hierarchizowanie procesów np. transportu, składowania czy zarządzania zwrotami.

To cyfrowe rozwiązanie wykorzystuje nowe technologie, takie jak uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję czy big data, aby zapewnić całkowitą kontrolę nad łańcuchem dostaw oraz pozyskiwać informacje w celu zapobiegania błędom i zdarzeniom, które mogłyby zakłócić jego poprawne działanie.

Czym jest wieża kontroli w logistyce?

Wieża kontroli w logistyce to spersonalizowany panel kontrolny, umożliwiający dostęp do danych przedsiębiorstwa celem monitorowania wydajności poszczególnych etapów składających się na łańcuch dostaw. Firma konsultingowa Gartner określa wieże kontroli jako „koncept prowadzący do połączenia ludzi, procesów, danych, organizacji i technologii. Wieże kontroli pozyskują i wykorzystują dane operacyjne z ekosystemu firmowego (prawie) w czasie rzeczywistym, aby zapewnić większą kontrolę i usprawnić proces podejmowania decyzji”.

Dzięki temu cyfrowemu narzędziu uzyskuje się natychmiastową kontrolę nad całym łańcuchem dostaw, łącznie z etapami, w których uczestniczą dostawcy, producenci czy partnerzy. Wieża kontroli gromadzi i wyodrębnia dane generowane na poszczególnych etapach, aby dostarczyć aktualne informacje, które umożliwią kierownikom logistyki podejmowanie decyzji mających na celu zwiększenie wydajności łańcucha dostaw.

Wieża kontroli integruje się z pozostałymi programami zarządzającymi firmy. Przykładowo, nawiązuje połączenie z systemem zarządzania transportem (TMS), systemem ERP czy systemem zarządzania produkcją (MES), aby zgromadzić informacje dotyczące działań operacyjnych oraz zagwarantować możliwość śledzenia tras produktów.

Wieża łączy się również z systemem zarządzania magazynem (WMS), który w czasie rzeczywistym wysyła informacje o dostępności zapasów, statusie zamówień oraz organizacji działań związanych z wysyłką produktów. Dzięki synchronizacji wieży kontroli i systemu WMS uczestnicy łańcucha dostaw dysponują aktualnymi informacjami o stanie czynności magazynowych i przygotowywaniu zamówień, co skutkuje sprawniej działającą logistyką, a w konsekwencji, większą satysfakcją klienta końcowego.

Wieża kontroli zwiększa rezyliencję łańcucha dostaw
Wieża kontroli zwiększa rezyliencję łańcucha dostaw

W artykule Control Towers in supply chain management – past and future wskazano na potrzebę firm centralizowania informacji w jednym narzędziu: „Wieże kontroli łańcucha dostaw muszą dostarczać firmom scentralizowaną i panoramiczną wizję czynności operacyjnych w sieci handlowej”, podaje Anna Trzuskawska-Grzesińska, autorka publikacji i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

„Zarządzanie globalnym ryzykiem za pomocą wieży kontroli jest jedną z dziesięciu pojawiających się tendencji, które nadają kształt operacjom łańcucha dostaw na całym świecie”, zaznacza w raporcie. Według autorki artykułu zdarzenia wpływające na funkcjonowanie firmy, takie jak przerwy w dostawach, szczyty lub spadki popytu, katastrofy naturalne, „dowodzą, że potrzebna jest nie tylko kontrola nad sieciami, ale również zdolność realizowania planów łańcucha dostaw na różnych poziomach sieci handlowej”.

Nie należy jednak mylić wieży kontroli z modułem SCM (supply chain management). „Wieża kontroli łańcucha dostaw nie jest niezależną aplikacją SCM, ale funkcją wbudowaną w pakiet programów lub rozszerzony system SCM. Może to być inteligenta platforma z danymi, która dostarczy informacje, prognozy i szczegółowe sugestie dotyczące poszczególnych przypadków”, tłumaczy Christian Titze, kierownik ds. analizy firmy Gartner.

Zalety wdrożenia wieży kontroli łańcucha logistycznego

Wdrożenie wieży kontroli łańcucha logistycznego, która monitoruje całkowitą wydajność operacji, zwiększa rezyliencję i elastyczność łańcuchów dostaw, aby dostosowywały się one do niesprzyjających warunków. To cyfrowe narzędzie umożliwia:

  • Usprawnienie procesu podejmowania decyzji: wieża kontroli stosuje analitykę predykcyjną, aby przewidzieć przyszłe scenariusze i sprawnie zaplanować łańcuch dostaw. 
  • Wizualizację i kontrolę informacji: aplikacja w czasie rzeczywistym synchronizuje informacje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw w celu osiągnięcia całkowitej kontroli nad wszystkimi procesami.
  • Współpracę między uczestnikami łańcucha dostaw: wieża kontroli nie tylko zwiększa przejrzystość operacji każdej ze stron, ale również dostarcza narzędzia umożliwiające poszczególnym ogniwom współdzielenie danych, wskaźników wydajności oraz informacji w celu zwiększenia satysfakcji klienta końcowego.

Instalacja wieży kontroli umożliwia połączenie wszystkich ogniw łańcucha dostaw, przeprowadzając cyfryzację procesów i zwiększając ich wydajność. Jak wskazuje Gary Smith, kierownik ds. logistyki i łańcucha dostaw firmy New York City Transit, w artykule Supply chain control towers — Benefits & framework for implementation opublikowanym w czasopiśmie akademickim Journal of Business Forecasting: „Dzięki wieży kontroli można kontrolować łańcuch dostaw od początku do końca. To narzędzie zapewnia dostęp do kluczowych informacji, umożliwia ich analizowanie i wykorzystywanie celem sprawniejszego podejmowania decyzji oraz osiągnięcia większej wydajności. Spośród głównych zalet wyróżnia się równomierne rozłożenie jednostek ładunkowych we wszystkich miejscach składowania, optymalizację zapasu zabezpieczającego i obniżenie kosztów związanych z transportem”.

Autor badania podkreśla również wagę optymalizacji działań operacyjnych: „W zależności od procesu od 50% do 70% decyzji opartych o reguły może zostać zautomatyzowanych, dzięki czemu czas poświęcony na podejmowanie decyzji skróci się do kilku sekund. Pozwoli to personelowi skupić się na sprawach wyższego szczebla. Digitalizacja redukuje koszty operacyjne poprzez przekształcenie procesów w systemy wykonywane automatycznie”, twierdzi Smith.

Wieża kontroli łączy się z systemem WMS w celu monitorowania wydajności magazynu
Wieża kontroli łączy się z systemem WMS w celu monitorowania wydajności magazynu

Wieża kontroli – szczyt digitalizacji

Wieża kontroli jest cyfrowym narzędziem, które usprawnia działanie firm dążących do digitalizacji zarządzania operacjami. Dodatkowo ułatwia identyfikowalność produktów oraz podnosi jakość towarów i usług. Rozwiązanie to pozwala także udostępniać informacje wygenerowane na każdym etapie łańcucha dostaw celem zwiększenia wydajności procesów logistycznych.

Jeśli chcesz przeprowadzić digitalizację działań operacyjnych w swoim magazynie i zmniejszyć ryzyko powstawania błędów, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci doradzą Ci w wyborze najlepszego cyfrowego rozwiązania dla Twojej firmy.