Magazyny operatorów 3PL wyróżnia wszechstronność i bezpieczeństwo

3PL – zalety outsourcingu logistyki

20 lip 2021

Obecnie niewiele przedsiębiorstw posiada wystarczające zasoby, aby obsługiwać proces magazynowania i dystrybucji całego towaru. W takiej sytuacji warto zdecydować się na outsourcing logistyki i zaufać operatorowi 3PL.

Według badania 23rd Annual Third-Party Logistics Study opracowanego przez renomowane instytucje, m.in. Infosys Consulting, Penn State University, Penske Logistics i Korn Ferry, 89% firm współpracujących z operatorami 3PL deklaruje, że zyskały dzięki temu lepszą obsługę, co procentuje bardziej wydajnym świadczeniem usług, a w konsekwencji większym zadowoleniem klientów

W niniejszej publikacji analizujemy charakterystykę operatorów 3PL, zalety i wady współpracy z tymi podmiotami oraz znaczenie posiadania sprawnego systemu zarządzania magazynem. 

Definicja logistyki 3PL

Logistyka 3PL (Third Party Logistics), znana również jako logistyka firm trzecich, to koncepcja działania polegająca na zleceniu innemu podmiotowi prowadzenia obsługi logistycznej z zakresu magazynowania, przygotowywania zamówień czy transportu towaru. 

Dostawca usług 3PL jest odpowiedzialny za zarządzanie produktami firmy i dostarczanie zamówień odbiorcom, pełniąc rolę pośrednika pomiędzy przedsiębiorcą a jego klientami. 

Rodzaje modeli logistycznych 

Operatorów można podzielić stosownie do wykonywanych czynności logistycznych. Do klasyfikacji stosuje się skrót PL (od angielskiego terminu „Party Logistics” oznaczającego dostawcę usług logistycznych) oraz liczbę wskazującą na zakres świadczonych usług: 

  • 1PL (First Party Logistics) – przedmiotem outsourcingu jest transport. Zewnętrzna firma spedycyjna zatrudnia kierowców oraz zapewnia flotę niezbędną do przewozu towaru. Zleceniodawca zachowuje kontrolę nad posiadanymi magazynami.
  • 2PL (Second Party Logistics) – w tym wypadku operator logistyczny zapewnia zaplecze konieczne do transportu (kierowców i flotę) oraz magazynowania towaru. Zleceniodawca w dalszym ciągu zarządza przepływem i organizacją transportu ładunków.
  • 3PL (Third Party Logistics) – operatorzy logistyczni zajmują się transportem i magazynowaniem, a także zarządzaniem i organizacją obu procesów.
  • 4PL (Fourth Party Logistics) – podmioty te nie posiadają infrastruktury logistycznej, a istotą ich działania jest zarządzanie procesami realizowanymi w ramach całego łańcucha dostaw za pomocą przetwarzania informacji. Operatorzy 4PL dostarczają systemy IT, przeprowadzają transakcje i nadzorują działania dostawców usług.
  • 5PL (Fifth Party Logistics) – są odpowiedzialni za pełną integrację usług świadczonych na rzecz klientów obejmującą planowanie, organizację oraz wdrażanie. Operatorzy zarządzają całym łańcuchem dostaw, dążąc do maksymalnej efektywności i elastyczności pozwalającej dynamicznie reagować w obliczu zmian.  

Wybór danego rodzaju operatora logistycznego zależy od indywidualnych możliwości firmy zrównoważonego prowadzenia procesów logistycznych. Innymi słowy, niewielka firma prawdopodobnie będzie potrzebować dostawcy usług 5PL, natomiast duże przedsiębiorstwo zwykle wybierze operatora 1PL ze względu na dostateczną ilość zasobów do samodzielnego zarządzania swoimi magazynami. 

Operatorzy 3PL posiadają flotę pojazdów przeznaczonych do transportu towaru
Operatorzy 3PL posiadają flotę pojazdów przeznaczonych do transportu towaru

Różnice między 3PL i 4PL

Najważniejsza różnica między operatorami 3PL i 4PL polega na ilości posiadanych zasobów fizycznych. Operatorzy 3PL dysponują flotą pojazdów oraz przestrzenią magazynową, a zatem dostarczają fizyczne zasoby, podczas gdy operatorzy 4PL pełnią jedynie rolę zarządców i nadzorców czynności logistycznych – udostępniają swoją wiedzę i doświadczenie w celu optymalizacji łańcucha dostaw. Operator 4PL współpracuje z siecią dostawców usług 3PL, przypisując im zadania stosownie do potrzeb klienta i charakteru działalności poszczególnych podmiotów. 

Zalety i wady współpracy z operatorami 3PL 

Efektywne zarządzanie logistyką wymaga czasu i wysiłku, dlatego niektóre przedsiębiorstwa wolą skoncentrować swoją energię na innych czynnościach, pozostawiając tę kwestię w rękach specjalistów. Współpraca z operatorem 3PL oznacza również brak konieczności ponoszenia kosztów zakupu i eksploatacji powierzchni magazynowej, kosztów operacyjnych oraz kosztów personelu. W perspektywie krótkoterminowej jest to rozwiązanie korzystne z finansowego punktu widzenia.

Operatorzy 3PL zwykle posiadają sieć centrów magazynowych zlokalizowanych w pobliżu dużych ośrodków miejskich, dlatego logistyka firm trzecich umożliwia przyspieszenie dostaw zamówień do klientów docelowych.

Równie istotnym aspektem jest możliwość oferowania bardziej konkurencyjnych cen wysyłki. Firmy 3PL obsługują różnych klientów i wysokie wolumeny towarów, dlatego korzystają z bardzo konkurencyjnych ofert wysyłek.

Jednak outsourcing logistyki może również wiązać się z pewnymi trudnościami, głównie wynikającymi z ograniczonej kontroli, jaką zleceniodawca może sprawować nad prowadzonymi procesami logistycznymi.

Może to prowadzić do nadmiernego uzależnienia od operatora logistycznego, a przez to uniemożliwić przeprowadzenie usprawnień w zakresie obsługi lub ograniczenia kosztów. Ponadto, w perspektywie długoterminowej i szeroko zakrojonej działalności, koszty współpracy z operatorem 3PL mogą przewyższać koszty logistyki prowadzonej na własną rękę.

Jak wybrać dostawcę usług 3PL?

Oto najważniejsze aspekty, które należy wziąć pod uwagę podczas wyboru operatora logistycznego:

  • Cena – stawki operatorów logistycznych zależą od rodzaju obsługiwanego towaru, sposobu wysyłki (w trybie ekspresowym lub standardowym) oraz jej miejsca docelowego. 
  • Skalowalność – należy ocenić zdolności operatora logistycznego dostosowywania się do potrzeb logistycznych firmy. Możliwość sprawnego reagowania na zwiększenie skali działania ma zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego wzrostu firmy. 
  • Technologia – warto wybrać operatorów logistycznych, którzy wykorzystują technologię i automatyzację do wykonywania procesów, zarówno w zakresie magazynowania, jak i przygotowywania i wysyłki zamówień. 
  • Reputacja – wybrany operator 3PL powinien posiadać doskonałe referencje. Koniecznie musi być to firma o stabilnej sytuacji finansowej, gwarantująca efektywną obsługę. 

Trafny wybór operatora 3PL ma decydujące znaczenie dla przyszłości prowadzonej działalności. W związku z tym nie należy kierować się jedynie względami finansowymi, lecz starannie rozważyć wszystkie czynniki. 

Organizacja magazynu operatora 3PL

Z punktu widzenia dostawcy usług logistycznych zarządzany przez niego magazyn musi być przede wszystkim wszechstronny. Choć wielu operatorów decyduje się na wyposażenie swoich obiektów stosownie do potrzeb określonego klienta, zwykle w ich magazynach obsługiwany jest asortyment (SKU) wielu klientów

W związku z tym operator musi mieć możliwość dostosowania zasobów do licznych strategii biznesowych, w ramach których każda organizacja wyznacza poziom rotacji produktu w zależności od potrzeb. Najwygodniejszym rozwiązaniem w przypadku znacznego zróżnicowania pozycji asortymentowych i wysokiego tempa rotacji są zatem tradycyjne regały paletowe, ponieważ zapewniają one bezpośredni dostęp do wszystkich artykułów. 

Operatorzy 3PL coraz częściej stawiają również na automatyczne systemy magazynowe, które nie tylko gwarantują wysoką wydajność, ale także zapewniają większe bezpieczeństwo oraz kontrolę nad wszystkimi prowadzonymi procesami. Przykładowo operator logistyczny Luís Simões wyposażył swoje centrum logistyczne o powierzchni 66 000 m² położone w Madrycie w regały paletowe oraz automatyczny system Pallet Shuttle z wózkami wahadłowymi firmy Mecalux. W obiekcie wdrożono także oprogramowanie Easy WMS, które w każdej chwili potrafi zidentyfikować potrzebny towar i zlecić jego automatyczne pobranie z regałów.

 

Innym przykładem, na który warto zwrócić uwagę, jest obiekt międzynarodowej firmy HAVI, operatora 3PL obsługującego sieć restauracji McDonald’s. W magazynie tej firmy położonym w Portugalii Mecalux zainstalował następujące systemy: dwa magazyny automatyczne, regały paletowe, regały wjezdne oraz regały z systemem Pallet Shuttle. Ponadto, magazyn został podzielony na trzy sektory stosownie do wymaganej temperatury (temperatura otoczenia, chłodnia i mroźnia) w celu zarządzania towarem z uwzględnieniem jego właściwości.

Znaczenie systemu WMS w modelu 3PL

Dla operatora 3PL sprawowanie ścisłej kontroli nad towarem jest tak istotne jak magazynowanie i późniejsza dystrybucja (a nawet bardziej). Zarządzanie magazynem 3PL nie polega tylko na śledzeniu produktów, zarządzaniu zapasami czy przypisywaniu lokalizacji, ale również na dokładnej znajomości logistyki każdego klienta, czyli wymagań względem prowadzonych procesów wraz z oczekiwanym czasem ich realizacji.

Co więcej, operator powinien być zdolny współpracować z wieloma klientami w jednym lub kilku magazynach, sprawnie zarządzać zróżnicowanymi produktami oraz koordynować wysyłkę towaru przy pomocy różnych firm przewozowych. Spełnienie wszystkich wymienionych kryteriów nie byłoby możliwe bez pomocy wszechstronnego oprogramowania magazynowego.  

Oprogramowanie WMS, w szczególności system zarządzania magazynem Easy WMS firmy Mecalux, posiada wszystkie niezbędne funkcje umożliwiające pomyślną realizację zadań operatora logistycznego 3PL. Przykładem może być operator 3PL Casintra, który za pomocą oprogramowania Easy WMS prowadzi i nadzoruje wszystkie procesy prowadzone w pięciu magazynach na terenie Hiszpanii. Dzięki temu klienci firmy Casintra mogą łączyć się z systemem WMS za pośrednictwem internetu, aby sprawdzić stan asortymentu w dowolnym momencie

Operatorzy 3PL wybierają system WMS jako narzędzie pomocne podczas przygotowywania zamówień dla wielu klientów
Operatorzy 3PL wybierają system WMS jako narzędzie pomocne podczas przygotowywania zamówień dla wielu klientów

Operatorzy 3PL – zaufani dostawcy usług

Dzięki doświadczeniu w zakresie dostarczania usług skrojonych na miarę potrzeb zleceniodawcy operatorzy 3PL mogą zdynamizować procesy logistyczne, umożliwiając skoncentrowanie wysiłków i czasu na innych obszarach działalności. 

Firma Mecalux od wielu lat wspiera zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych operatorów logistycznych, z powodzeniem wdrażając w ich obiektach projekty z zakresu logistyki magazynowej. Jeżeli jesteś dostawcą usług 3PL i potrzebujesz pomocy w wyborze systemu magazynowego najlepiej dostosowanego do Twoich potrzeb, skontaktuj się z nami, a jeden z naszych doradców techniczno-handlowych przedstawi Ci spersonalizowane rozwiązanie.