SKU jest kodem stosowanym do identyfikacji produktów w magazynie

Co to jest SKU i jakie jest jego zastosowanie w magazynie

21 maj 2020

Zastosowanie SKU jest niezbędne do efektywnego i prawidłowego zarzadzania zapasami magazynowymi. Ten unikalny kod, którym oznaczane są produkty, jest powszechnie stosowany w sprzedaży oraz wśród firm, które prowadzą działalność e-commerce. Zapewnia przedsiębiorstwom znacznie większą identyfikowalność produktów i wpływa na usprawnienie operacji dotyczących ich magazynowania.

Kod SKU tworzony jest na podstawie cech produktu, ale powinien także uwzględniać potrzeby klientów i dostawców, co umożliwi płynniejszy przebieg informacji pomiędzy wszystkimi stronami łańcucha dostaw. Jest to także istotny element procesu realizacji zamówień, ponieważ ułatwia przepływ produktów oraz komunikację pomiędzy magazynem a punktem sprzedaży.

Celem tego artykułu jest odpowiedź na pytanie „co to jest SKU?”, wyjaśnienie jego zastosowania w gospodarce magazynowej, a także wskazanie zalet, które sprawiły, że stał się niezbędnym elementem nowoczesnej logistyki.

SKU: definicja

Kod SKU (ang. Stock Keeping Unit) to unikalna sekwencja znaków alfanumerycznych, który firmy stosują do identyfikacji i śledzenia jednostek magazynowych (produktów). Ułatwia to ich lokalizację oraz jest pomocne przy organizacji strategii składowania asortymentu.

Struktura kodu SKU zawiera zarówno informacje niezbędne do prawidłowego skatalogowania i identyfikacji produktu (np. cena, marka, model, rozmiar, kolor), jak i dane ułatwiające komunikację z dostawcami i klientami.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że SKU jest ściśle powiązany z lokalizacją produktu. Ten sam produkt będzie posiadać różne numery SKU zgodnie ze swoją lokalizacją. Na przykład książka zostanie oznaczona tylko jednym kodem ISBN, ale będzie zidentyfikowana innymi kodami SKU dla pozycji składowanych w magazynie, a innymi dla tych, które znajdują się w księgarni.

Ogromną zaletą tego sposobu oznaczania produktów jest całkowite rozróżnienie posiadanego asortymentu. Ułatwia to firmom wgląd w posiadany stan zapasów i jego optymalną organizację, a także dostarcza bardzo szczegółowe dane do przeprowadzania analiz sprzedażowych (np. poprzez uzyskanie informacji, jakim zainteresowaniem cieszył się określony model produktu).

Kody SKU zapewniają lepszą identyfikowalność produktów
Kody SKU zapewniają lepszą identyfikowalność produktów

Jak stworzyć SKU?

Do stworzenia praktycznego kodu SKU potrzebna jest znajomość charakterystyki oferowanych produktów oraz wsłuchanie się w potrzeby klientów. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić dokładną analizę zapasów i określić cechy, których wyróżnienie będzie przydatne zarówno z perspektywy firmy, jak i konsumenta. Następnie należy opracować sposób zapisu i kolejność zawartych w SKU informacji.

Przyjrzyjmy się tworzeniu SKU na przykładzie dystrybutora obuwia. W takim przypadku można użyć następujących cech do jednostkowej identyfikacji produktu:

Typ > Model > Kolor > Rozmiar > Lokalizacja

I tak dla butów sportowych, o modelu XYZ, czarnym kolorze, rozmiarze 41, znajdujących się w jednym z magazynów przedsiębiorstwa, kod SKU może wyglądać następująco:

SP-XYZ-CZN-42-M1 (przyjmijmy, że M1 jest stosowanym w firmie sposobem identyfikacji magazynów)

Każdy wariant produktu będzie miała indywidualny kod SKU. I tak ten sam but w kolorze białym otrzyma inne oznaczenie i będzie składowany w innym miejscu magazynu. Na tym przykładzie wyraźnie widać, że niedokładnie przeprowadzony proces tworzenia SKU może mieć negatywny wpływ na operacje magazynowe (np. poprzez pojawienie się trudności ze zlokalizowaniem konkretnego artykułu na regałach).

Oto kilka porad, które mogą pomóc w tworzeniu użytecznych kodów SKU:

  • Kod nie powinien być długi, ponieważ będzie sprawiał trudności w odczytaniu i obsłudze, dlatego należy unikać przeładowywania go danymi składowymi.
  • Pierwszym elementem SKU powinna być informacja najwyższego rzędu, która pozwoli na wstępne określenie produktu.
  • Użycie dywizu (-) jako separatora zwiększa czytelność kodu.
  • Poszczególne oznaczenia alfanumeryczne powinny być krótkie i nie stwarzać problemu z ich zrozumieniem.
  • Jeśli jest to możliwe, należy unikać stosowania liter I i O, które w zbitce znaków mogą wyglądać podobnie do 1 i 0 i prowadzić do powstawania pomyłek.
  • Należy unikać stosowania znaków interpunkcyjnych oraz znaków specjalnych („/”, „*”, „<” itp.), ponieważ niektóre programy informatyczne, w których będą katalogowane SKU, mogą mieć problem z ich odczytaniem.

Kody SKU mogą zostać wygenerowane przez używany w firmie system ERP. Jednak do ich obsługi będzie wymagane zintegrowanie go z systemem zarządzania magazynem WMS.

Czym się różnią kody SKU, GTIN (EAN i UPC)?

Każdy produkt posiada różne kody. Jednak co one znaczą i do czego służą? Pomocna w odpowiedzi na to pytanie może okazać się znajomość różnić pomiędzy SKU a kodem kreskowym.

Wszystkie przedmioty handlu oznaczane są unikatowym kodem kreskowym – w zależności do regionu może to być na przykład EAN (European Article Number, Europejski Kod Towarowy) lub UPC (Universal Product Code stosowany w Ameryce Północnej). W 2005 roku stosowane systemy oznaczania zostały ujednolicone jako GTIN – Global Trade Item Number (Globalny Numer Jednostki Handlowej). Służą one do identyfikacji produktu, ale nie jednostkowego egzemplarza i zawierają m.in. informacje na temat jego producenta.
Kody kreskowe są często mylone z kodami SKU. Dlatego dla łatwiejszego zobrazowania różnic przygotowaliśmy poniższą zestawienie:

SKU Kody kreskowe GTIN (EAN, UPC)
Najczęściej ma format alfanumeryczny Format liczbowy
Nie ma określonej długości, zaleca się użycie od 8 do 12 znaków Określony format o długości 12 cyfr z towarzyszącym kodem kreskowym
Każda firma określa własny sposób jego nadawania w zależności od cech oznaczanego produktu Forma jest ustandaryzowana zgodnie z wytycznymi organizacji GS1
Odzwierciedla informacje na temat produktu, które są użyteczne z perspektywy zarządzania zapasami firmy, np.: kolor, rozmiar, lokalizacja itp. W kodzie zawarte są informacje na temat kraju wydania, producenta itp.
Jest wykorzystywany do wewnętrznego użytku. Ten sam produkt, sprzedawany przez dwie różne firmy, będzie oznaczony innym SKU. Jest przeznaczony do zewnętrznego użytku. Jest to uniwersalny kod oznaczający produkt i nie ulega on zmianie na przestrzeni całego łańcucha dostaw.

Podsumowując, kod SKU odnosi się do identyfikacji artykułu ze względu na jego cechy, a struktura kodu związana jest z indywidualnymi potrzebami danej firmy. Z kolei kody kreskowe mają uniwersalną budowę i zastosowanie oraz odnoszą się do producenta produktu.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wśród wielu zalet wynikających z zastosowania kodów SKU przez firmy w celu oznaczenia produktów możemy wyróżnić:

  • identyfikowalność: jak już wcześniej wspominaliśmy, kody SKU pozwalają stworzyć bazę danych odnoszącą się do najmniejszej jednostki magazynowej wchodzącej w skład stanu zapasów. Dzięki uzyskanym w ten sposób danym firma posiada dokładne informacje na temat magazynowanych produktów i może skuteczniej planować przebieg gospodarki magazynowej.
  • źródło danych sprzedażowych: identyfikowalność posiadanych artykułów to także możliwość szczegółowego śledzenia preferencji zakupowych klientów, skuteczniejszego dopasowywania dostępnej oferty produktowej i przewidywania sezonowych szczytów zamówień.

Zapanuj nad swoją ofertą produktów

Zarządzanie bazą SKU może być skomplikowanym zadaniem bez posiadania odpowiednich narzędzi. Bardzo szeroki asortyment składający się z dużej liczby jednostek magazynowych będzie wymagać zastosowania systemu ERP i oprogramowania magazynowego WMS. Firma Mecalux posiada wieloletnie doświadczanie w dostarczaniu rozwiązań, które potrafiły sprostać najtrudniejszym wyzwaniom związanym z logistyką magazynową. Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.