Zastosowanie układnic to przykład automatyzacji procesów logistycznych w przemyśle

Dynamiczny wzrost automatyzacji procesów logistycznych w obiektach przemysłowych

25 mar 2021

Automatyzacja procesów logistycznych w przemyśle jest globalnym trendem dążącym do optymalizacji wykorzystania zasobów i systemów pracy w celu uzyskania maksymalnej efektywności i wydajności przedsiębiorstwa. Zastosowanie nowoczesnych technologii przynosi m.in. następujące korzyści:

  • Usprawnia i przyspiesza pracę operatorów. Automatyczne urządzenia wyręczają lub wspomagają personel w najbardziej powtarzalnych lub najtrudniejszych zadaniach.
  • Podnosi jakość usługi lub produktu końcowego oraz ogranicza koszty operacyjne.

Automatyzacja procesów w dziedzinie magazynowania jest konsekwencją wysokiej presji wynikającej z oczekiwań klientów w zakresie coraz krótszych terminów dostaw (w dużej mierze na skutek rosnącego znaczenia logistyki e-commerce) oraz globalnego wzrostu sprzedaży (zwiększona konieczność optymalizacji przestrzeni magazynowej).

Przyjrzyjmy się głównym nurtom automatyzacji procesów logistycznych w przemyśle.

Perspektywy i strategie automatyzacji procesów logistycznych w przemyśle

– Wykorzystanie robotów w magazynach prowadzi do dynamicznego rozwoju tych obiektów

Według danych amerykańskiej firmy konsultingowej ABI Research do 2025 roku ponad 50 tys. magazynów na świecie będzie obsługiwanych nawet przez cztery miliony robotów i maszyn (w 2018 r. jedynie 4 tys. magazynów korzystało w takich jednostek). Rozwiązania te obejmują szeroką gamę urządzeń, jak wspominaliśmy w naszym artykule poświęconym robotom magazynom.

Tym niemniej, obecnie najczęściej wdrażane są urządzenia przeznaczone do realizacji zadań związanych z obsługą ładunku oraz jego transportem pomiędzy poszczególnymi strefami magazynu lub komunikacji między poszczególnymi obiektami.

W tym kontekście najbardziej rozpowszechnioną technologię w sektorze stanowią układnice paletowe oraz przenośniki paletowe. Na etapie wyboru tych systemów firmy kładą nacisk na trwałość urządzeń, niezawodność w użytkowaniu oraz długotrwały okres eksploatacji, nie zapominając jednak o niewygórowanych kosztach, możliwie szybkim zwrocie z inwestycji (ROI) oraz możliwości stałego dostępu do usług serwisowych.

– Droga do automatyzacji procesów logistycznych rozpoczyna się od drobnych usprawnień

Czasami, mówiąc o automatyzacji procesów logistycznych w przemyśle, może się wydawać, że mamy na myśli jedynie obiekty funkcjonujące w modelu „lights-out”, czyli zdolne do pracy przy minimalnej interwencji człowieka („przy zgaszonych światłach”). Choć prawdą jest, że inteligentne magazyny stanowią znakomite przykłady automatyzacji, należy pamiętać również, że w ramach reorganizacji logistyki rozwiązania automatyczne mogą być stosowane na rozmaitych szczeblach i w różnym zakresie.

Jest to kwestia najistotniejsza pod względem ich doboru. Punktem wyjścia dla automatyzacji procesów logistycznych w przemyśle zwykle są drobne modernizacje. Ich celem jest zwiększenie wydajności magazynu poprzez wyposażenie pracowników w urządzenia automatyczne odpowiednie do rodzaju wykonywanych zadań. Przyjrzyjmy się kilku rozwiązaniom:

  • Urządzenia wspomagające kompletację, takie jak pick by voice (kompletacja głosowa) lub pick by light (kompletacja z wykorzystaniem sygnalizatorów świetlnych) – przyspieszają ten proces i redukują liczbę błędów w trakcie przygotowywania zamówień.
  • System Pallet Shuttle – są to regały wjezdne, w których ładunki są transportowane w wewnątrz kanałów towarowych przez samojezdne wózki Pallet Shuttle, dzięki czemu operator nie musi wjeżdżać w głąb regałów.
  • System zarządzania magazynem – oprogramowania magazynowe różnią się między sobą pod względem zakresu oferowanych funkcjonalności, co ma wpływ na ich cenę. Można zatem znaleźć przystępny cenowo podstawowy system zarządzania magazynem, który będzie wystarczający na początkowym etapie automatyzacji prostego magazynu o nieskomplikowanej logistyce.
System Pallet Shuttle wspomaga operatora w obsłudze ładunków dzięki częściowej automatyzacji tego procesu
System Pallet Shuttle wspomaga operatora w obsłudze ładunków dzięki częściowej automatyzacji tego procesu

– Odpowiednia analiza potrzeb jako kluczowy element automatyzacji procesów logistycznych w przemyśle

Warunkiem pomyślnego przeprowadzenia automatyzacji procesów logistycznych w przemyśle jest prawidłowe określenie potrzeb i ocena wydajności instalowanych urządzeń w celu zaspokojenia wymagań inwestora. Jak to zrobić? Opierając się na dużej ilości danych.

Obecne magazyny posiadają systemy gromadzenia informacji – systemy ERP, oprogramowania WMS kierujące całym magazynem, systemy Labor Management do zarządzania czasem pracy, program konserwacji urządzeń, terminale radiowe itp. Aby określić procesy, które można poddać automatyzacji, należy przeanalizować szerokie spektrum danych. W tym celu niezwykle pomocne są kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) dotyczące magazynu oraz prognozowane wielkości przyszłej sprzedaży.

Jeżeli chcesz przeprowadzić analizę możliwości i opłacalności automatyzacji procesów w swoim obiekcie, skontaktuj się z nami. Posiadamy ponadpięćdziesięcioletnie doświadczenia w obszarze efektywnego wyposażania magazynów. Od wielu lat prowadzimy z sukcesem projekty automatyzacji obiektów logistycznych – zapraszamy do zapoznania się z przykładami skutecznie wdrożonych przez nas rozwiązań.