Istnieje 10 celów logistyki, które firmy powinny uwzględnić, aby maksymalnie poszerzyć swoją działalność

10 celów logistyki – jak je osiągnąć?

28 lis 2023

Wśród celów logistyki wymienia się skuteczne planowanie, zarządzanie oraz monitorowanie procesu składowania i wysyłki towaru. Aby zoptymalizować łańcuch dostaw, należy uwzględnić dziesięć kluczowych kwestii umożliwiających maksymalne zwiększenie rezultatów.

Jakie są cele logistyki?

Logistyka nie jest odrębnym elementem prowadzenia biznesu, ale globalnym procesem tworzenia wartości. Sukces działania przedsiębiorstwa opiera się właśnie na logistyce. Dlatego też konieczne jest uwzględnienie 10 podstawowych celów logistyki, kluczowych filarów zapewniających wydajne działanie i konkurencyjną pozycję, o które każda firma powinna zabiegać.

Cel 1: zwiększenie konkurencyjności

Pierwszym celem logistyki jest zwiększenie konkurencyjności firmy, co można osiągnąć dzięki szybkiej realizacji wysyłek oraz przekazywaniu stronom zaangażowanym w proces logistyczny rzetelnych informacji. Coraz więcej firm, a szczególnie sprzedawcy detaliczni oraz matki odzieżowe, uwzględnia swoje możliwości logistyczne w ofertach przedstawianych klientom. 

Wzrost handlu elektronicznego i wysyłka zamówień w 24 godziny zwiększyły konkurencję w zakresie jak najkrótszego terminu dostawy i zapewnienia szeregu udogodnień potencjalnym klientom online, czego przykładem jest stworzenie punktów odbioru zamówień. 

Cel 2: przewidywanie potrzeb

Przygotowanie trafnej prognozy potrzeb konsumentów jest równie ważne, jak utrzymanie konkurencyjnego poziomu dystrybucji towaru. Zaopatrzenie się we właściwą liczbę wymaganego produktu może zadecydować o sukcesie lub porażce przedsiębiorstwa. Aby skutecznie prowadzić logistykę zaopatrzenia, należy zsynchronizować przekazywanie informacji między magazynem a punktami sprzedaży.

Firmy dysponujące centrum dystrybucji oraz kilkoma punktami sprzedaży mogą wdrożyć cyfrowe narzędzia jak moduł Store Fulfillment, umożliwiający automatyczne zaopatrywanie sklepów stacjonarnych. System monitoruje zapasy w punktach sprzedaży i zarządza uzupełnianiem towarów, aby utrzymać odpowiedni poziom asortymentu i nie tracić możliwości biznesowych.

Logistyka musi przewidywać potrzeby klientów, zapobiegając powstawaniu nadmiernych zapasów
Logistyka musi przewidywać potrzeby klientów, zapobiegając powstawaniu nadmiernych zapasów

Cel 3: obliczenie optymalnego poziomu zapasów

Prognozowanie potrzeb klientów nie powinno doprowadzać do powstawania nadmiernych zapasów. W logistyce należy utrzymać odpowiedni poziom stanu magazynowego, aby zapobiec starzeniu się produktów. Przyjęcie metody just-in-time może okazać się korzystne dla wielu firm, ale jednocześnie wymaga skrupulatnego planowania.

Z tym wyzwaniem pomaga zmierzyć się system zarządzania magazynem (WMS), np. Easy WMS, który umożliwia monitorowanie poziomu zapasów w czasie rzeczywistym oraz śledzenie przepływu produktów.

Cel 4: wzmocnienie relacji z klientami i dostawcami

Jednym z głównych celów logistyki jest zdobycie i utrzymanie zaufania klientów i dostawców. Osiąganie zamierzonych rezultatów, zapewnienie dostaw na czas, rozwiązywanie potencjalnych awarii czy utrzymywanie otwartych kanałów komunikacyjnych może wyróżnić daną firmę na tle jej konkurentów. Ponadto według ekonomisty Philipa Kotlera, uznawanego za ojca nowoczesnego marketingu, pozyskanie nowego klienta jest bardziej kosztowne niż utrzymanie relacji z już istniejącym odbiorcą.

Cel 5: dbałość o konsumenta

Należy zadbać o produkt końcowy oraz o doświadczenie zakupowe – od pierwszego kontaktu telefonicznego czy początkowych wrażeń ze strony internetowej po odbiór zamówienia. Według badań Capgemini pt. Last mile delivery challenge 55% klientów wybierze konkurencję, jeśli ta zagwarantuje szybszą dostawę. Logistyka jest jednym z elementów, który wywiera największy wpływ na ogólne postrzeganie marki przez klienta online, dlatego złe zarządzanie może przyćmić nawet produkt wysokiej jakości.

Wydajna kompletacja i skrócenie czasu realizacji zamówień umożliwiają spełnienie oczekiwań klientów. Operacje logistyczne w magazynach e-commerce można zoptymalizować za pomocą programu dla spedycji.

Cel 6: optymalizacja kosztów operacyjnych

Logistyki nie należy traktować jako stałych kosztów ponoszonych przez firmę, ale jako możliwość poprawy procesów. Dalekowzroczne planowanie i dotrzymywanie terminów dostaw pozwala zapobiec konieczności realizacji nagłych wysyłek. Co więcej, błędy popełniane w procesie kompletacji i zarządzania wysyłkami stanowią dodatkowy koszt ze względu na konieczność dokonania zwrotu i ponownej wysyłki towaru. 

Aby zoptymalizować operacje w łańcuchu dostaw, przedsiębiorcy często polegają na zgromadzonych danych – dzięki nim mogą z łatwością podejmować trafne decyzje. Za pomocą narzędzi takich jak Supply Chain Analytics Software firmy mogą porównywać statystyki, a także wykrywać niewydajności oraz możliwości poprawy.

Cel 7: planowanie optymalnych tras

Przeznaczenie środków na wybór najlepszej trasy dostawy ma wiele zalet. Umożliwia unikanie korków drogowych czy innych komplikacji, ułatwia monitorowanie lokalizacji kierowców i pojazdów oraz dostarczanie produktów w odpowiednim stanie na czas. 

Wykorzystanie zaawansowanego oprogramowania do zarządzania trasami pozwala na zaplanowanie optymalnych tras, z uwzględnieniem takich czynników jak odległość, ruch uliczny, restrykcje dotyczące masy i wielkości, a także szacowany czas dostawy.

Jednym z celów logistyki jest ulepszenie procesów poprzez wcześniejsze planowanie
Jednym z celów logistyki jest ulepszenie procesów poprzez wcześniejsze planowanie

Cel 8: dążenie do podniesienia wydajności procesów

Logistyka dąży do wydajnego działania na każdym etapie produkcji. Aby maksymalnie usprawnić realizację procesów, należy unikać powielania zadań, nieodpowiedniego zarządzania zasobami, nadmiernej biurokracji i zakłóceń produkcji.

Zaleca się wdrożenie działań korygujących i odejście od przestarzałych strategii oraz zastosowanie automatycznych systemów magazynowych, a także przetestowanie innych nowoczesnych rozwiązań, np. systemów monitorujących, przechowywania danych w chmurze, bezprzewodowych kolektorów danych i przemysłowych skanerów, etykiet RFID i technologii rozpoznawania obrazu.

Cel 9: wniesienie wartości społecznej

Utrzymanie aktywnego łańcucha dostaw ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki, dlatego też logistyka jest ściśle związana ze społeczeństwem. Im lepsza jest infrastruktura, tym łatwiej rozwija się gospodarczo dany region. 

Logistyka okazuje się też przydatna w przypadku katastrof humanitarnych. Dobra sieć komunikacyjna umożliwia wysłanie pomocy oraz zasobów ratowniczych do obszarów dotkniętych katastrofami naturalnymi czy wojnami.

Cel 10: dbałość o środowisko

Branża logistyczna jest zaangażowana w proces zmiany ukierunkowany na działalność bardziej przyjazną środowisku. Zrównoważona logistyka obejmuje szereg praktyk, które dążą do zmniejszenia wpływu działań takich jak transport czy składowanie na środowisko, przy jednoczesnym optymalizowaniu czasu i kosztów.

Przykładem jest norma Euro 7, która dotyczy nakazu redukcji emisji spalin przez samochody osobowe i ciężarowe i wejdzie w życie 1 lipca 2025 roku. 

Wskaźniki osiągnięcia celów

Zaleca się firmom sporządzenie planu zarządzania, aby osiągnąć zakładane cele w zakresie logistyki, a w związku z tym – ustalenie serii wskaźników KPI. Wskaźniki mogą być powiązane z procesem produkcji, składowaniem i asortymentem, zaopatrzeniem, przygotowaniem i wysyłką zamówień, transportem, dostawą i obsługą klienta.

Jeśli szukasz najlepszego rozwiązania, umożliwiającego centralizację danych związanych ze wspomnianymi obszarami, jesteś w odpowiednim miejscu. Mecalux zaprojektował oprogramowanie podnoszące wydajność wszelkiego typu magazynów oraz instalacji niezależnie od sektora. Skontaktuj się z nami, jeśli szukasz oprogramowania lub rozwiązań fizycznych dla swoich instalacji.