Kapitał obrotowy jest wskaźnikiem, który informuje o tym, czy dana firma dysponuje w razie potrzeby będzie dysponować środkami

Kapitał obrotowy - strategia budowania stabilności finansowej

08 mar 2024

Istnieją wskaźniki, które pozwalają przewidzieć, czy dana firma sprosta recesji lub innym nieoczekiwanym wydarzeniom. Jednym z nich jest kapitał obrotowy. Przedsiębiorstwo, którego wskaźnik jest dodatni, ma większe szanse na sprostanie wyzwaniom finansowym, a także może swobodnie inwestować w swój rozwój

Czym jest kapitał obrotowy?

Kapitał obrotowy jest kluczowym wskaźnikiem, który informuje, czy dana firma ma szansę zachować płynność finansową.

Wskaźnik stanowi różnicę między aktywami a pasywami firmy i składa się z wszystkich aktywów, które można upłynnić w okresie krótszym niż rok. Mogą to być surowce, produkty gotowe, prawa lub dowolne inne elementy, które można sprzedać, aby zachować dodatni kapitał obrotowy. W ten sposób firma może uregulować swoje zobowiązania, m.in. wobec dostawców czy podatki.

Kapitał wykorzystywany jest do pokrywania kosztów związanych ze stałymi operacjami firmy, spłatą krótkoterminowych kredytów, zaległymi płatnościami klientów lub jakichkolwiek nieprzewidzianych wydatków.

Jak go obliczyć? Wzór na obliczenie kapitału obrotowego

Kapitał obrotowy to różnica między aktywami a pasywami bieżącymi danej firmy. Aktywa bieżące można zmienić w gotówkę w ciągu roku, z kolei pasywa bieżące to zadłużenia spłacane w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.

Kapitał obrotowy = aktywa bieżące - pasywa bieżące

 

Kapitału obrotowego nie należy mylić z kapitałem stałym – nie można tak szybko go upłynnić, jest długoterminowo zaangażowany w biznes, ponieważ jest wykorzystywany do produkcji. Obejmuje nieruchomości, budynki i inne aktywa materialne, jak i niematerialne, takie jak patenty czy znaki towarowe.

Innym sposobem obliczenia kapitału obrotowego jest odjęcie od kapitału stałego, czyli własnych zasobów finansowych razem z długoterminowymi kredytami, aktywów długoterminowych firmy.

Surowce i gotowe produkty to niektóre z elementów kapitału obrotowego
Surowce i gotowe produkty to niektóre z elementów kapitału obrotowego

Przykładowy kapitał obrotowy

Aby poznać kapitał obrotowy, nie należy skupiać się wyłącznie na saldzie rachunków. Oprócz środków pieniężnych i bankowych należy wziąć pod uwagę zapas zabezpieczający obejmujący surowce, gotowe produkty firmy, inwestycje finansowe o terminie zapadalności krótszym niż rok oraz nieuregulowane długi.

Przykładowo, jeśli producent dysponuje aktywami – gotówką, zapasami, surowcami – o wartości 200 000 euro, ale odejmie od nich pasywa – wynagrodzenia, podatki, długi, opłaty – o wartości 90 000 euro, to jego kapitał obrotowy wynosi 110 000 euro.

Dlaczego warto znać kapitał obrotowy?

Prawidłowe zarządzanie kapitałem obrotowym jest korzystne dla sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Niektóre z kluczowych punktów mających na celu utrzymanie dodatniego wskaźnika to monitorowanie zapasu w magazynie, co może usprawnić system zarządzania magazynem, a także niezaniedbywanie sald klientów. Co więcej, jak najszybsze pobranie zaległych opłat zwiększa wypłacalność.

Kapitał obrotowy jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania łańcucha dostaw, ponieważ wpływa na zdolność zakupową, relacje z dostawcami oraz ciągłość operacyjną. Może być dodatni lub ujemny:

 • Kapitał obrotowy dodatni. Jeśli aktywa bieżące są wyższe niż pasywa bieżące, firma może uregulować swoje krótkoterminowe zadłużenie.
 • Kapitał obrotowy ujemny. Jeśli pasywa bieżące są wyższe niż aktywa bieżące, brakuje płynności i mogą wystąpić problemy w zakresie płatności.

Dysponowanie dodatnim kapitałem obrotowym ma wiele zalet. Może ułatwić uzyskanie kredytu, jako że stanowi dowód, że pożyczona kwota zostanie zwrócona.

Analiza i optymalizacja zarządzania asortymentem pomaga zwiększyć kapitał obrotowy
Analiza i optymalizacja zarządzania asortymentem pomaga zwiększyć kapitał obrotowy

10 sposobów na zwiększenie kapitału obrotowego

Zwiększenie kapitału obrotowego jest skuteczną strategią w przypadku zbliżającego się spadku sprzedaży lub konieczności pokrycia kosztów związanych z projektem. Działania te obejmują pomnożenie aktywów bieżących lub zredukowanie pasywów bieżących. Poniżej przedstawiamy przykładowe sposoby:

 1. Zwiększenie poziomu długów długoterminowych. Umożliwia zwiększenie aktywów bieżących bez nadmiernego zwiększania pasywów.
 2. Spłacenie długów krótko- i długoterminowych. Jeśli długi nie wymagają spłaty w ciągu roku, pasywa bieżące są niższe.
 3. Sprzedaż aktywów niepłynnych. Płynność aktywów zależy od szybkości, z jaką można zmienić je w gotówkę. Aktywem niepłynnym może być nieruchomość lub udziały w firmie. Po ich sprzedaży kapitał obrotowy się zwiększa.
 4. Analiza i redukcja kosztów związanych z łańcuchem dostaw. Zaleca się gromadzić informacje na podstawie logistycznych wskaźników KPI, aby wykryć obszary wymagające poprawy.
 5. Analiza i optymalizacja zarządzania asortymentem. System zarządzania magazynem, jak Easy WMS, umożliwia skrupulatne monitorowanie zapasów.
 6. Automatyzacja kont i monitorowanie płatności. To kolejna metoda zwiększenia przepływu środków pieniężnych.
 7. Wykorzystanie metody EOQ (ekonomiczna wielkość partii). Zastosowanie formuły Wilsona pozwala sprawdzić, kiedy i jaką liczbę produktów należy zamówić u dystrybutora, aby zapewnić dostępność danej jednostki towarowej.
 8. Nawiązywanie relacji z dostawcami i klientami. Nawiązanie umów wpływa również na kapitał obrotowy, np. poprzez  wydłużenie okresu zapłaty należności dostawcom lub oferowanie planów płatności konsumentom.
 9. Sprawdzenie poziomu obsługi. Przechowywanie dużej liczby artykułów unieruchamia kapitał obrotowy, a co za tym idzie, zapas nadmierny, mający na celu zaspokojenie potrzeb konsumentów, może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego.
 10. Usprawnienie planowania popytu. Dysponowanie dedykowanym oprogramowaniem do planowania popytu, takim jak Easy WMS, ułatwia określanie zapotrzebowania na konkretne produkty celem realizacji kolejnych zamówień.

Kapitał obrotowy jest kluczowym elementem stabilności finansowej każdej firmy. Prawidłowe zarządzanie nim może decydować o sukcesie lub porażce danego przedsiębiorstwa. Zrozumienie znaczenia kapitału obrotowego i wdrożenie skutecznych strategii zarządzania nim może przyczynić się do zbudowania stabilnej pozycji na rynku danej firmy.

Jeśli chcesz wydajnie zarządzać środkami swojej firmy, specjaliści Mecaluxu mogą Ci pomóc ulepszyć logistykę wewnętrzną, aby usprawnić proces planowania i łańcuch dostaw Twojej firmy. Skontaktuj się z nami – sprawdzimy możliwości usprawnienia Twojej firmy za pomocą automatyzacji i monitorowania zapasów.