Logistyka inbound zapewnia terminowe dostawy produktów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy

Na czym polega logistyka inbound?

22 czerwiec 2022

Logistyka inbound obejmuje procesy zaopatrzenia w surowce, przyjmowania ładunków, identyfikacji zapasów oraz składowania towarów w odpowiednich systemach magazynowych.

Aby zapewnić wydajną logistykę inbound, a w efekcie podnieść konkurencyjność łańcucha dostaw, warto zautomatyzować zarządzanie obiektem logistycznym oraz transport bliski ładunków.

Czym jest logistyka inbound?

Logistyka inbound odpowiada za terminowe dostawy produktów i surowców niezbędnych do prawidłowej działalności przedsiębiorstwa. Bezpośrednio powiązana z logistyką zaopatrzenia obejmuje procesy zakupu, przyjęcia towaru do magazynu, składowania oraz zarządzania zapasami.

Od wydajności logistyki inbound zależy sprawne działanie całego łańcucha dostaw. Bez zakupu, odbioru i składowania niezbędnych towarów nie można rozpocząć produkcji ani sprzedaży.

Podstawowym celem logistyki inbound jest zapewnienie wszystkich materiałów wykorzystywanych w procesach realizowanych w firmie. W tym celu należy obliczyć przewidywany popyt, ustalić harmonogram dostaw, zorganizować przepływ towarów oraz – co szczególnie istotne – bezbłędnie zarządzać przyjmowaniem towarów.

Różnice między logistyką inbound outbound

Podstawowa różnica polega na tym, że logistyka inbound zajmuje się dostawami, a logistyka outbound  obsługą klientów. Szczegółowe porównanie przedstawia poniższe zestawienie:

  • Surowce i półprodukty  wyroby gotowe. Podczas gdy logistyka inbound zajmuje się zaopatrzeniem w surowce lub produkty, w centrum zainteresowania logistyki outbound leży dystrybucja gotowych wyrobów do hurtowników, detalistów lub klientów końcowych.
  • Zakup  sprzedaż. Logistyka inbound zajmuje się zarządzaniem zakupami produktów, a logistyka outbound – sprzedażą. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że procesy komunikacji z dostawcami znacząco różnią się od procesów komunikacji z operatorami logistycznymi czy klientami końcowymi.
  • Przyjmowanie dostaw  wysyłka. Z punktu widzenia logistyki to dwie najistotniejsze czynności w łańcuchu dostaw. Logistyka inbound zajmuje się zarządzaniem flotą pojazdów, rozładunkiem towarów, ich etykietowaniem oraz procesami składowania. Z kolei logistyka outbound skupia się na konsolidacji zamówień, załadunku pojazdów, wyznaczaniu tras przewozu i innych procesach związanych z dystrybucją towarów.

Większość czynności realizowanych w ramach logistyki inbound i outbound obywa się w pobliżu doków przeładunkowych. Aby zapewnić bezkolizyjną wymianę towarów, procesy przyjmowania i wydawania są realizowane o różnych porach.

Większość czynności realizowanych w ramach logistyki inbound i outbound obywa się w pobliżu doków przeładunkowych
Większość czynności realizowanych w ramach logistyki inbound i outbound obywa się w pobliżu doków przeładunkowych

Etapy logistyki inbound

Omówimy pokrótce kolejne etapy logistyki inbound:

  • Zarządzanie zaopatrzeniem. Obejmuje podejmowanie decyzji dotyczących ilości niezbędnych produktów i częstotliwości dostaw zapewniających utrzymanie odpowiedniego stanu zapasów.
  • Zakup towarów. Przy planowaniu zakupów należy uwzględnić potrzeby działu produkcji lub sprzedaży oraz wybrać dostawcę, który oferuje najlepszy stosunek ceny do jakości, krótkie terminy realizacji zamówień, korzystne warunki płatności itd.
  • Planowanie transportu. Dostawy należy zorganizować w taki sposób, aby uniknąć powstawania wąskich gardeł w dokach przeładunkowych. Wszystkie zaangażowane podmioty powinny przestrzegać ustalonego harmonogramu.
  • Wyładunek i przyjęcie towaru. Najważniejsze etapy dostawy to rozładunek pojazdu, przewóz towarów do strefy przyjęć, kontrola zgodności z zamówieniem oraz sprawdzenie stanu opakowań.
  • Wybór jednostki ładunkowej. Po kontroli jakości towary należy umieścić na paletach lub w odpowiednich pojemnikach umożliwiających łatwe przechowywanie i transport.
  • Etykietowanie i konsolidacja towarów. Nowo przyjęte towary należy oznakować i wpisać do ewidencji, aby zapewnić wszystkim zainteresowanym pracownikom dostęp do aktualnych informacji na temat stanu zapasów.
  • Przechowywanie w odpowiednim systemie magazynowym. Oznakowane towary należy umieścić w odpowiednim systemie składowania, gdzie pozostaną w oczekiwaniu na kolejny etap łańcucha dostaw.

Wszystkie czynności w ramach logistyki inbound należy wykonać w możliwie jak najkrótszym czasie, unikając wszelkich błędów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na kolejne procesy logistyczne.

Jak zapewnić wydajną logistykę inbound?

Wydajna logistyka inbound korzystnie wpływa na dalsze procesy w łańcuchu logistycznym. Dzięki prawidłowej koordynacji współpracy wszystkich działów zaangażowanych w logistykę inbound przedsiębiorstwo może funkcjonować jak dobrze naoliwiony i wyregulowany mechanizm.

Jednym z lepszych sposobów na poprawę wydajności logistyki inbound jest cyfryzacja łańcucha dostaw. Inteligentny łańcuch dostaw ma na celu automatyzację zarządzania obiegiem dokumentów i procesów roboczych w firmie.

Zaawansowany system WMS do zarządzania magazynem, jak np. Easy WMS marki Mecalux, pozwala zdecydowanie podnieść wydajność logistyki inbound. Dzięki stałej współpracy z ERP system WMS może automatycznie przesyłać zamówienia do dostawców, aby utrzymać określony minimalny poziom zapasów. Poza tym Easy WMS rejestruje wszystkie informacje zawarte w awizach advance shipping notice, dzięki czemu może zarezerwować okno dostawy i zewidencjonować produkty jeszcze zanim dotrą do magazynu.

Dodatkowo Easy WMS jest wyposażony w moduł Yard Management System, który nadzoruje ruch pojazdów na parkingu, przy punktach kontroli dostępu oraz w okolicy doków przeładunkowych. To rozwiązanie pozwala ograniczyć ryzyko powstania wąskich gardeł w tych strefach.

Cyfryzacja umożliwia poprawę wydajności logistyki inbound
Cyfryzacja umożliwia poprawę wydajności logistyki inbound

Cyfryzacja logistyki inbound

Cyfryzacja logistyki inbound to najlepszy sposób na poprawę funkcjonowania całego łańcucha dostaw w firmie. Dzięki niej można zdecydowanie usprawnić kontrolę zaopatrzenia i planowanie dostaw, a także zapewnić lepszą komunikację z dostawcami.

Mecalux posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań logistycznych idealnie dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Nasz flagowy program Easy WMS zapewni Twojej firmie pełną i bezbłędną kontrolę nad przepływem ładunków. Skontaktuj się z nami, a podpowiemy Ci, jak usprawnić działalność Twojego magazynu.