Inteligentny łańcuch dostaw wykorzystuje technologię big data do analizy w czasie rzeczywistym wydajności operacji prowadzonych w magazynie

Jak zbudować inteligentny łańcuch dostaw

07 lip 2021

W celu zbudowania inteligentnego łańcucha dostaw (ang. smart supply chain) niezbędne jest wprowadzenie w magazynie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, aby zapewnić elastyczną i zintegrowaną logistykę, bez której trudno właściwie reagować na okresowe zmiany popytu i spełniać rosnące oczekiwania klientów.

Przy coraz większej presji rynkowej, wynikającej między innymi ze zmian strukturalnych, takich jak pojawienie się nowych kanałów sprzedaży czy możliwość nieodpłatnego zwrotu zakupionych produktów, jedynym sposobem na dotrzymanie kroku konkurencji jest cyfryzacja i automatyzacja procesów logistycznych.

Transformacja cyfrowa to jeden z najważniejszych celów, jaki obecnie stawiają sobie przedsiębiorcy. Według ankiety przeprowadzonej w 2019 roku przez PwC91% średnich europejskich przedsiębiorstw dostrzega potencjał nowych technologii w zastosowaniach logistycznych.

Na czym polega inteligentny łańcuch dostaw?

Nadejście przemysłu 4.0, czyli czwartej rewolucji przemysłowej, a zwłaszcza upowszechnienie się modelu dystrybucji omnichannel i standardu wysyłek w 24 godziny, zmusza przedsiębiorców do poszukiwania możliwości poprawy obsługi klienta bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Odpowiedzią może być inteligentny łańcuch dostaw opracowany przy wykorzystaniu przemysłowego internetu rzeczy, zaawansowanej robotyki i technologii big data do przetwarzania danych oraz identyfikacji trendów i szans rozwoju. Ma to na celu poprawę wydajności procesów logistycznych prowadzonych w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

W zintegrowanym łańcuchu dostaw wszyscy uczestnicy powinni na bieżąco monitorować wydajność poszczególnych etapów, które pokonuje dany produkt, aby dotrzymać wysokich standardów jakości wymaganych przez klientów czy wręcz narzucanych przez inne podmioty tworzące łańcuch logistyczny.

W obliczu zwiększenia zakresu kompetencji wielu przedsiębiorców decyduje się na wdrożenie systemu WMS do zarządzania magazynem i rozwiązań pozwalających zautomatyzować procesy składowania towarów oraz kompletacji zamówień. Pozwala to zwiększyć wydajność pracy i ograniczyć liczbę popełnianych błędów.

Amerykańska firma doradcza McKinsey zwraca uwagę, że międzynarodowe korporacje stawiające na nowe technologie w łańcuchu dostaw mogą obniżyć ponoszone koszty logistyczne nawet o 30%. Takie wnioski wyciągnięto z analizy działalności amerykańskich firm o rocznych obrotach rzędu 10 mld dolarów.

Zastosowanie nowych technologii w łańcuchu dostaw pozwala zwiększyć:

 • Efektywność – monitorowanie danych i wskaźników efektywności (KPI) pomaga w identyfikacji błędów w przepływie pracy i towarów oraz pozwala w porę przewidzieć powstanie wąskich gardeł w łańcuchu dostaw.
 • Wydajność – nowe technologie pozwalają unowocześnić metody pracy w magazynie, zapewniając tym samym większą sprawność operacyjną.
 • Elastyczność – technologia big data umożliwia szybką identyfikację nowych trendów w logistyce, co pozwala odpowiednio dostosować funkcjonowanie obiektu i zoptymalizować koszty logistyczne. Analiza danych ułatwia podjęcie strategicznych decyzji dotyczących pracy magazynu, np. zmiany metody obsługi zapasów z FIFO na LIFO lub odwrotnie czy przejścia na automatyczne zarządzanie.

Cyfrowa transformacja łańcucha dostaw

Każda firma w inteligentnym łańcuchu dostaw powinna na bieżąco monitorować wszystkie procesy projektowania, produkcji i magazynowania ładunków, aby zapewnić możliwość ich śledzenia i dotrzymać wymaganych standardów jakości i bezpieczeństwa.

Omówmy teraz pokrótce technologie, które pozwalają zbudować inteligentny łańcuch dostaw.

 • Big data – bieżąca analiza danych umożliwia ciągłe doskonalenie procesów logistycznych. Dzięki wdrożeniu odpowiedniego systemu WMS możemy zoptymalizować przepływ pracy i towarów, aby poprawić wydajność magazynu.
 • Przemysłowy Internet rzeczy (IIoT) – pozwala na połączenie w sieć różnych urządzeń magazynowych, dzięki czemu można zwiększyć wydajność pracy i znacznie ograniczyć koszty logistyczne.
 • Przechowywanie danych w chmurze – ogromna liczba informacji gromadzonych przez poszczególne ogniwa łańcucha dostaw wymaga dużej przestrzeni do jej przechowywania i przetwarzania. Takie możliwości zapewnia chmura obliczeniowa. Dlatego system zarządzania magazynem Easy WMS firmy Mecalux jest dostępny również w wariancie SaaS (od ang. Software as a Service, czyli oprogramowanie jako usługa), który nie wymaga instalacji serwerów w siedzibie klienta.
 • Sztuczna inteligencja (SI) – dzięki niej zautomatyzowane systemy magazynowe mogą samodzielnie podejmować niektóre decyzje bez nadzoru operatora, co pozwala znacznie podnieść ich wydajność.
 • Blockchain – to architektura przechowywania danych, która umożliwia sprawniejszą i bezpieczniejszą wymianę informacji między uczestnikami łańcucha dostaw oraz połączenie wszystkich systemów magazynowych i robotów w jedną wspólną sieć.

Obok wyżej wymienionych technologii, którym w głównej mierze zawdzięczamy cyfrową transformację magazynu, warto też wymienić inne rozwiązania pozwalające zwiększyć wydajność łańcucha dostaw i sprawniej odpowiadać na wyzwania magazynu 4.0, jak choćby 5G, cyfrowe bliźniaki czy uczenie maszynowe.

Supply Chain Analytics – efektywność i wydajność łańcucha dostaw

Nowe technologie zapewniają wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw łatwiejszy dostęp do informacji na temat procesów zachodzących w magazynie.

W tym miejscu nasuwa się pytanie, w jaki sposób można wykorzystać te dane, aby zwiększyć wydajność pracy obiektu? Najważniejszym krokiem w tym kierunku jest cyfryzacja magazynu, czyli wdrożenie informatycznego systemu magazynowego pozwalającego mierzyć wydajność pracowników i procesów, aby wyeliminować niepotrzebne wydatki w przedsiębiorstwie.

Rozbudowane systemy WMS standardowo wyposażone są w dodatkowe aplikacje do analizy wskaźników wydajności (KPI) magazynu, dzięki czemu można łatwiej podejmować trafne decyzje pozwalające zwiększyć skuteczność pracy i ograniczyć koszty operacyjne. Na przykład Easy WMS oferuje narzędzie do interpretacji danych pochodzących z różnych ogniw łańcucha dostaw, czyli moduł Supply Chain Analytics.

Program umożliwia między innymi:

 • Wyświetlanie kompleksowych danych dotyczących działalności.
 • Dobieranie strategii na podstawie wyników analiz statystycznych.
 • Interpretowanie i rozpoznawanie nadchodzących trendów rynkowych.

Cyfryzacja jako metoda ciągłego doskonalenia

Inteligentny łańcuch dostaw wymaga wdrożenia odpowiednich rozwiązań technologicznych przez wszystkich uczestników celem swobodnego przepływu informacji pozyskanych na poszczególnych etapach logistycznych. Dzięki temu można zwiększyć wydajność, zapewniając terminowe dostawy produktów do klientów.

Cyfrowa transformacja magazynu, obejmująca przede wszystkim digitalizację i automatyzację procesów, doskonale wpisuje się w strategię ciągłego doskonalenia przedsiębiorstw dzięki analizie dużej ilości danych i wykorzystaniu robotów. Podejmowanie decyzji na podstawie wyczerpujących informacji pozwala uniknąć błędów i usprawnić funkcjonowanie nieefektywnych obszarów działalności.

Jeżeli chcesz przygotować swoją firmę do udziału w inteligentnym łańcuchu dostaw, skorzystaj z kilkudziesięcioletniego doświadczenia Mecaluxu w dziedzinie rozwiązań magazynowych! Skontaktuj się z nami, a nasi konsultanci przeanalizują specyfikę prowadzonej przez Ciebie działalności i zaproponują dopasowane do Twoich potrzeb możliwości usprawnienia obiektu i procesów.