Material handling jest systemem lub połączeniem metod umożliwiających transport towarów

Material handling w firmie i jej logistyce

20 cze 2024

Odpowiednio przeprowadzany material handling stanowi różnicę pomiędzy profesjonalnym, bezpiecznym i dobrze zorganizowanym magazynem a chaotycznym środowiskiem pracy. Dostępne są specjalne techniki i narzędzia usprawniające przeprowadzanie operacji w magazynach.

Składowanie i material handling – co to jest?

Material handling jest systemem lub połączeniem metod składowania i transportowania towarów między różnymi lokalizacjami. Obejmuje zabezpieczenie i pakowanie, manipulowanie, składowanie towarów oraz monitorowanie procesu od etapu produkcji po dystrybucję. Wykorzystuje automatyczne, półautomatyczne i manualne urządzenia umożliwiające realizację wszystkich operacji.

Material handling – cele

Wdrożenie procesów i protokołów w celu prawidłowego zarządzania transportem towarów to sposób na zmniejszenie kosztów produkcji, usprawnienie działania, zoptymalizowanie przestrzeni oraz transportu w obiekcie, zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy operatorów i zwiększenie wydajności. Należy przestrzegać ustalonych w systemie przemysłowym zasad obsługi materiałów i poznać specjalne strategie, techniki i narzędzia, aby zapewnić porządek i spójność operacji logistycznych.

Material handling – rodzaje

Urządzenia transportu bliskiego przeznaczone do obsługi materiałów dzieli się na cztery główne kategorie: 

 1. Składowanie i obsługa. Ma na celu zabezpieczenie asortymentu, gdy nie jest użytkowany. W tej kategorii wykorzystuje się regały paletowe, pojemniki i kontenery czy podesty.
 2. Towar składowany luzem. Produkty płynne, spożywcze i mineralne – kamienie lub skały – czy elementy metalowe – takie jak śruby czy kotwy – mogą wymagać zastosowania innych urządzeń do obsługi towaru. W takich przypadkach zaleca się wdrożenie przenośników taśmowych, wózków podnośnikowych służących do załadunku i rozładunku ciężkich ładunków, ładowarek, podnośników i lejów.
 3. Wózki przemysłowe. Służą do transportowania towaru wewnątrz magazynu oraz do załadunku i rozładunku ciężkich produków. Dostępne są różne modele, między innymi wózki widłowe, wózki ręczne, wózki trójkierunkowe, wózki paletowe oraz wózki do kompletacji zamówień.
 4. Systemy automatyczne. Stosują zaawansowaną technologię do składowania i transportowania produktów. Zazwyczaj składają się z kilku elementów sterowanych za pomocą systemu zarządzania magazynem. Mogą to być układnice, przenośniki, wózki wahadłowe, wózki sterowane automatycznie (AGV) czy autonomiczne roboty mobilne (AMR).
Material handling umożliwia składowanie asortymentu na ograniczonej przestrzeni
Material handling umożliwia składowanie asortymentu na mniejszej przestrzeni

Material handling – zalety

Jednym z głównych powodów wprowadzania ulepszeń w obsłudze towarów jest możliwość składowania towaru na ograniczonej przestrzeni. Dzięki temu zmniejszają się koszty przeprowadzania wewnętrznych operacji, takich jak transport i kompletacja, zarządzanie asortymentem jest prostsze, a przepływ produktów – zoptymalizowany. Ponadto wyróżnia się jeszcze następujące zalety:

 • Poprawa bezpieczeństwa w pracy. Dzięki urządzeniom służącym do obsługi materiałów operatorzy nie muszą podejmować wysiłku fizycznego, zmniejsza się też ryzyko upadków.
 • Większa produktywność. Dzięki pomocy w transporcie, lokalizowaniu oraz kompletacji artykułów pracownicy mogą poświęcić czas na inne zadania, takie jak kontrola jakości czy przygotowywanie wysyłek.

Material handling w logistyce

Omawiane metody czy systemy można wykorzystywać na różnych etapach łańcucha dostaw:

 • Produkcja. Material handling w przemyśle rozpoczyna się na etapie produkcji podczas transportu i zarządzania ładunkami w magazynach produkcyjnych.
 • Transport. Obejmuje odkładanie artykułów w jednostkach ładunkowych, głównie na paletach lub do pojemników, aby ułatwić ich transport do określonych stref w instalacji.
 • Składowanie. Bezpieczne przechowywanie produktów do momentu, w którym będą potrzebne lub dystrybucji, umożliwia zachowanie ich dobrego stanu.
 • Dystrybucja. Pojemniki, palety lub kontenery na etapie wysyłki są ponownie obsługiwane za pomocą wózków, układnic paletowych lub przenośników automatycznych, aby zrealizować wysyłkę do sprzedawców detalicznych, hurtowych lub klientów końcowych.
Zastosowanie kontenerów lub palet podczas obsługi towarów redukuje wysiłek oraz przemieszczanie w magazynie
Zastosowanie kontenerów lub palet podczas obsługi towarów redukuje wysiłek oraz przemieszczanie w magazynie

Gdzie stosowany jest material handling?

Specjaliści Material Handling Institute ze Stanów Zjednoczonych opublikowali dekalog zawierający główne aspekty, które należy uwzględnić podczas obsługi materiałów w najbezpieczniejszy i najwydajniejszy możliwy sposób:

 1. Planowanie. Należy określić z wyprzedzeniem, jakie produkty będą transportowane, gdzie będą składowane oraz jakie urządzenie będzie do tego wykorzystane.
 2. Standaryzacja. Zaleca się zachowanie elastyczności, jednak należy ujednolicić wymiary wszystkich elementów w celu uproszczenia procesu prognozowania. Przykładowo, rekomendowane jest, by wszystkie pojemniki było tego samego rozmiaru.
 3. Praca. Jedną z największych zalet material handling jest ograniczenie zbędnych i powtarzalnych czynności dzięki automatyzacji.
 4. Ergonomia. Wdrożenie urządzeń chroniących zdrowie operatorów zwiększa bezpieczeństwo.
 5. Jednostki ładunkowe. Stosowanie pojemników lub palet redukuje wysiłek oraz przemieszczanie wewnątrz magazynu.
 6. Wykorzystanie przestrzeni. Utrzymanie najlepszego możliwego porządku maksymalnie zwiększa dostępność miejsc składowania. Można również wykorzystać przestrzeń dostępną na wysokość dzięki zastosowaniu automatycznych urządzeń.
 7. System. Integrowanie narzędzi monitorujących, takich jak system zarządzania magazynem, umożliwia identyfikowanie produktów oraz ich lokalizacji w dowolnym momencie.
 8. Środowisko. Wybór urządzeń przyjaznych dla środowiska wpływa na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i zapobiega emisji gazów cieplarnianych.
 9. Automatyzacja. Wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych w procesach, takich jak kompletacja, zmniejsza koszty i zwiększa produktywność pracowników.
 10. Koszt cyklu życia. Należy przemyśleć wszystkie etapy, które przejdzie urządzenie obsługujące materiały – instalację i programowanie, operacje, naprawy itp.

Konserwacja urządzeń obsługujących materiały

Wszystkie urządzenia zaangażowane w produkcję, obsługę, pakowanie, składowanie i dystrybucję wymagają przeprowadzania konserwacji. Jej brak może prowadzić do wystąpienia zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa i wadliwego działania.

Należy przestrzegać instrukcji oraz wskazań producentów, takich jak:

 • Przeprowadzanie okresowych kontroli poszczególnych elementów. Np. przegląd regałów magazynowych.
 • Modernizacja sprzętu w razie potrzeby.
 • Odpowiednie przeszkolenie operatorów.
 • Zaplanowanie sesji konserwacyjnych.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sklasyfikowaniu swoich produktów i wysyłek w najbardziej wydajny, uporządkowany i bezpieczny możliwy sposób, skontaktuj się z nami. Mecalux od 1966 roku specjalizuje się w systemach magazynowych. Pomożemy Ci usprawnić przepływ towaru na wszystkich etapach – od przyjęcia do wysyłki – za pomocą naszych systemów automatycznych, półautomatycznych i manualnych. Ponadto nasz system zarządzania magazynem Easy WMS umożliwia monitorowanie asortymentu w dowolnym momencie.